“ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಕೇಸರಿಬಾತ್”

June 20, 2010 ರ 6:24 pmಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 21 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಪ್ಪದೇ, ಅದರೆ ಬೇರೆದೇ ರಜ್ಜ ಬರೆಂವ ಹೇಳಿ ಗ್ರೇಶಿದ್ದೆ. ನಿಂಗೊಗುದೇ ಇಷ್ಟ ಅಕ್ಕು. “ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಕೇಸರಿಬಾತ್”, ಇದೆಂತ ಹೊಸತ್ತು ಹೇಳಿ ಕಾಂಗು ನಿಂಗೊಗೆ !! ಅಪ್ಪು, ಇಂದು ಹೊತ್ತೋಪಗ ಉದಾಸಿನ ಅವ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕೇಸರಿಬಾತ್ ಮಾಡುಂವ ಹೇಳಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆಂಯ, ಆದರೆ ಅನಾನಾಸು ಹಣ್ಣು ಇತ್ತಿಲ್ಲೆ :( . ಮನೆಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಇತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿರೆ ಹೇಂಗೆ ಹೇಳಿ ಕಂಡತ್ತು !! ಅನಾನಾಸಿನ ಕೇಸರಿಬಾತ್ ಮಾಡುವ ಹಾಂಗೆಯೇ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದೆಂಯ !!! ಎಂತಾ ಲಾಯ್ಕ ಆತು ಗೊಂತಿದ್ದ? ನಿಂಗಳುದೇ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.
ಬೇಕಾದ ಸಾಮಾನು: ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ
ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಸಕ್ಕರೆ
ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ತುಪ್ಪ
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು
ಏಲಕ್ಕಿ, ಗೋಡಂಬಿ, ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷೆ
ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು.
ಮಾಡ್ತ ಕ್ರಮ: ಸಜ್ಜಿಗೆಯ ರಜ್ಜ ತುಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೊರುದು ಕರೇಲಿ ಮಡುಗೆಕ್ಕು. ಒಂದು ಬಾಣಲೆಲಿ ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕೊದಿವಲೆ ಮಡುಗಿ, ನೀರು ಕೊದಿವಲೆ ಶುರು ಅಪ್ಪಗ ಹೊರುದು ಮಡುಗಿದ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಕಿ ತೊಳಸೆಕ್ಕು, ಸಜ್ಜಿಗೆ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟದ್ದ ಹಾಂಗೆ ಸರೀ ತೊಳಸೆಕ್ಕು. ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬೆಂದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ತೊಳಸೆಕ್ಕು, ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗಿದಮೇಲೆ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಗೊರತು,ಚೋಲಿ ತೆಗದು ಪುರುಂಚಿ ಬಾಣಲೆಗೆ ಹಾಕೆಕ್ಕು. ಸಜ್ಜಿಗೆ, ಸಕ್ಕರೆ, ಮಾವಿನಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಸರೀ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ರಜ್ಜ ರಜ್ಜ ಆಗಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ತೊಳಸಿಗೊಂಡೇ ಇರೆಕ್ಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಡಿ ಮಾಡಿದ ಏಲಕ್ಕಿ, ಹೊರುದ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕಿ. ಕೇಸರಿಬಾತ್ ಅಡಿ ಬಿಡುವ ವರೇಗೆ ತೊಳಸಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ತುಪ್ಪ ಉದ್ದಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾವಿನಹಣ್ಣಿನ ಕೇಸರಿಬಾತ್ ಹಾಕಿ.
ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ಎಂತ ಮಾಡೆಕ್ಕು? ಎಲ್ಲರಿಂಗೂ ಕೊಟ್ಟುಗೊಂಡು ನಾವುದೇ ತಿಂಬದು !!!
"ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಕೇಸರಿಬಾತ್", 4.4 out of 10 based on 5 ratings
,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 21 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಗುತ್ತು ಸದಾಶಿವ°

  ಬೆಳ್ಳಂಗಿಪ್ಪ ಶಕ್ಕರೆ ವಿಶಕ್ಕೆ ಸಮ ಹೇಳಿ ಕೆಲವು ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ – ನಿಂಗೊಗೆ ಹೇಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತು?

  [Reply]

  ಸುವರ್ಣಿನೀ ಕೊಣಲೆ

  Suvarnini Konale Reply:

  ಅಪ್ಪು, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತೆ ಮೈದಾ , ಇದೆರಡರ ಬೆಳಿ ವಿಷ(white poison) ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತವ್ವು. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆದಲ್ಲ.
  ಸಕ್ಕರೆಲಿ ಇಪ್ಪದು ಬರೀ ಶರ್ಕರಪಿಷ್ಠ, ಅದುದೆ refined, ಹೇಳಿರೆ ಅದರ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ಖನಿಜಾಂಶ, ಪ್ರೊಟೀನ್, ವಿಟಮಿನ್ ಯಾವ್ದುದೇ ಇರ್ತಿಲ್ಲೆ, ಈ ಸಕ್ಕರೆಯ ಕರಗ್ಸುಲೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. , ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆಯ metabolism ಸರಿಯಾಗಿ ಅಗದ್ದೆ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮುಂತಾದ ಆಮ್ಲಂಗಳ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತು. ಇದು ಮೆದುಳು ಮತ್ತೆ ರಕ್ತ ಕಣಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಗೊಳ್ತು. ಇದರಿಂದ ಆಮ್ಳಜನಕದ ಸಂಚಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗದ್ದೆ ಜೀವಕೋಶ ಸಾಯ್ತು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾರೆ ಈ ಲಿಂಕ್ ಗೆ ಹೋಗಿ.
  http://www.karlloren.com/Diabetes/p82.htm

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 2. prashanth

  ಎರಡು glass ತುಪ್ಪ ಹಾಕೆಕ್ಕ??? ಹಂಗಾರೆ ಆನು ದೇವರಾಣೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲೇ
  ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುವೈತ್

  [Reply]

  ಸುವರ್ಣಿನೀ ಕೊಣಲೆ

  ಸುವರ್ಣಿನೀ Reply:

  why?
  ತುಪ್ಪ ತಿಂದರೆ ಎಂತ ಆವ್ತು?

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. prashanth

  ತುಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಎಂತ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಯ??

  [Reply]

  ಅಜ್ಜಿಮನೆ ಪುಳ್ಳಿ Reply:

  ನೀನೆಂತ ಗ್ರೇಶಿದ್ದೆ ಅಣ್ಣೊ.. fat ಆವುತ್ತು ಹೇಳಿಯೊ?. ಹಾಂಗೆ ಆಗ. ಆನು ದಿನಾ ತಿಂತೆ. ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಆತೋ!

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣದೊಡ್ಡಮಾವ°ಎರುಂಬು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°ಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿಒಪ್ಪಕ್ಕಮಾಲಕ್ಕ°ಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವಪ್ರಕಾಶಪ್ಪಚ್ಚಿಬೋಸ ಬಾವಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆಪವನಜಮಾವಸುಭಗಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣವಿಜಯತ್ತೆಸಂಪಾದಕ°ಅನುಶ್ರೀ ಬಂಡಾಡಿಅನಿತಾ ನರೇಶ್, ಮಂಚಿವಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಪುಟ್ಟಬಾವ°ಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ°ಚುಬ್ಬಣ್ಣ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ?
ಹಸ್ತೋದಕ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪದ್ದೆ ಸಾರಿನ ಕವಂಗ ನೆಗ್ಗಿ ಆತು
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ