ಅಂಬಟೆ ಬೇಶಿದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ

December 3, 2013 ರ 8:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಪ್ಪ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಅಂಬಟೆ  ಬೇಶಿದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ

ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ:

  • 50 ಬೆಳದ ಅಂಬಟೆ
  • 3-4 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು
  • 3 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಕೆಂಪು ಮೆಣಸು (ಊರ ಮೆಣಸು ಒಳ್ಳೆದು)
  • ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಗಾತ್ರದ ಇಂಗು ಅಥವಾ 1/2 ಚಮ್ಚೆ ಇಂಗಿನ ಹೊಡಿ
  • 3-4 ಚಮ್ಚೆ ಸಣ್ಣ ಸಾಸಮೆ
  • 1 ಚಮ್ಚೆ ಜೀರಿಗೆ
  • 1.5 ಚಮ್ಚೆ ಮೆಂತೆ
  • 10-12 ಗೆಣಮೆಣಸು
  • 1-2 ಒಂದು ಇಂಚು ಗಾತ್ರದ ಒಣಗಿದ ಅರುಶಿನ ಕೊಂಬು ಅಥವಾ 1 ಚಮ್ಚೆ ಅರುಶಿನ ಹೊಡಿ
  • 6- ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ನೀರು

ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ: ಹೊರಡಿ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮಃ
ಒಣಕ್ಕು ಮೆಣಸು, ಸಾಸಮೆಯ ಲಾಯಿಕಲಿ ತೊಳದು 4-5 ದಿನ ಬೆಶಿಲಿಲ್ಲಿ ಒಣಗ್ಸಿ.

ಒಂದು ಬಾಣಲೆಗೆ ಒಣಕ್ಕು ಮೆಣಸು, ಗೆಣಮೆಣಸು ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣ ಕಿಚ್ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ 3-4 ನಿಮಿಷ ಹೊರಿರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಂತೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಅರುಶಿನ ಕೊಂಬು(ಅರುಶಿನ ಹೊಡಿ ಆದರೆ ಲಾಸ್ಟಿಂಗೆ ಇಂಗಿನ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಹಾಕಿ ಹೊರಿರಿ) ಹಾಕಿ ಸಾಧಾರಣ 2-3 ನಿಮಿಷ ಲಾಯಿಕ ಪರಿಮ್ಮಳ ಬಪ್ಪನ್ನಾರ ಹೊರಿರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಸಮೆ ಹಾಕಿ ಹೊಟ್ಟುವನ್ನಾರ(ಸಾಧಾರಣ 2 ನಿಮಿಷ) ಹೊರಿರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಗು ಹಾಕಿ ಸಾಧಾರಣ 1 ನಿಮಿಷ ಹೊರಿರಿ. ಪೂರ್ತಿ ತಣಿವನ್ನಾರ ಒಂದು ಕರೆಲಿ ಮಡುಗಿ.

ಇದರ ಮಿಕ್ಸಿ/ಗ್ರೈಂಡರ್ಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಬೇಕಾದಸ್ಟು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಹಾಕಿ, ಕೆಳಾಣ ಚಿತ್ರಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಿದ ಹಾಂಗೆ ನೊಂಪಿಂಗೆ ಕಡೆರಿ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಸಾಮಾನಿಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ 2 ಕುಡ್ತೆ ಹೊರಡಿ ಆವುತ್ತು.

ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮಃ
ಅಂಬಟೆಯ ಒಂದು ಒಣಕ್ಕು ವಸ್ತ್ರಲ್ಲಿ ಲಾಯಿಕ ಉದ್ದಿ.

ಇದರ 2-3 ಘಂಟೆ ಬೆಶಿಲಿಂಗೆ ಮಡುಗಿ, ಕೆಳಾಣ ಚಿತ್ರಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಿದ ಹಾಂಗೆ ಗುದ್ದಿ.

ಸಾಧಾರಣ 3 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ನೀರು, ಉಪ್ಪಿನ ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಕೊದುಶಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಗುದ್ದಿದ ಅಂಬಟೆಯ ಹಾಕಿ, ಕೊದುಶಿ, ಲಾಯಿಕಲಿ ಬೇಶಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರಲ್ಲಿ 3 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ನೀರು, 2 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ, ಕೊದುಶಿ ತಣಿವಲೆ ಮಡುಗಿ.(ಇದರ ಹೊರಡಿ ಕದವಲುದೆ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಕಲಸುಲುದೆ ಉಪಯೋಗ್ಸಿ)

ಬೇಶಿದ ಅಂಬಟೆಯ ಉಪ್ಪು ನೀರಿಂದ ತೆಗದು ಒಂದು ಒಣಕ್ಕು ವಸ್ತ್ರಲ್ಲಿ ಹರಗಿ ಮಡುಗಿ.

ಬೇಶಿದ ಅಂಬಟೆಕಾಯಿಗೆ ಬೇಕಾದಸ್ಟು, ಹೊರಡಿದೆ, ಉಪ್ಪು ನೀರುದೆ ಹಾಕಿ ತೊಳಸಿ. ಇದರ ಭರಣಿ ಅಥವಾ ಗಾಜಿನ/ಪ್ಲಾಸ್ಟೀಕು ಕುಪ್ಪಿ/ಕರಡಿಗೆಗೆ ಹಾಕಿ ಮಡುಗಿ. ತುಂಬ ಸಮಯ ಉಪಯೋಗ್ಸೆಕ್ಕಾದರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಲ್ಲಿ ಮಡುಗಿ. ಇದು ತುಪ್ಪ ಅಶನ, ದೋಸೆ, ಇಡ್ಲಿ, ಮೊಸರು, ಮೇಲಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ತಿಂಬಲೆ ಲಾಯಿಕ ಆವುತ್ತು.

ಮಾಡಿ, ರುಚಿನೋಡಿ ಹೇಂಗಾಯಿದು ತಿಳಿಶಿ.

ಸೂಚನೆಃ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡುವಗ ಚೆಂಡಿ ಕೈ/ ಚೆಂಡಿ ಪಾತ್ರ ಉಪಯೋಗ್ಸುಲೆ, ನೀರು ಮುಟ್ಟುಸುಲೆ ಆಗ.

~ ವೇಣಿ ಅಕ್ಕ°
ಸೂ: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದು.

ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಅಕ್ಷರದಣ್ಣದೊಡ್ಡಭಾವಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°ಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°ಪ್ರಕಾಶಪ್ಪಚ್ಚಿಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕ°ಶ್ಯಾಮಣ್ಣವೇಣಿಯಕ್ಕ°ಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿಪುಟ್ಟಬಾವ°ಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿಬೋಸ ಬಾವವೇಣೂರಣ್ಣವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆಕಜೆವಸಂತ°ಗಣೇಶ ಮಾವ°ಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ°vreddhiಮಾಲಕ್ಕ°ಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆಒಪ್ಪಕ್ಕ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ