ಬಾಸುಂದಿ

ಬಾಸುಂದಿ

ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ:

  • 18 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) / 3 ಲೀಟರು ಹಾಲು
  • 2-2.5 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಸಕ್ಕರೆ
  • 3 ಚಮ್ಚೆ ಬೀಜದಬೊಂಡು
  • 6-7 ಪಿಸ್ತ
  • 8-10 ಬಾದಮಿ
  • 4-5 ಏಲಕ್ಕಿ
  • ರೆಜ್ಜ ಕೇಸರಿ

ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ:

ಪಿಸ್ತ ಮತ್ತೆ ಬಾದಾಮಿದು ಹೆರಾಣ ಚೋಲಿಯ ಕೆಳಾಣ ಚಿತ್ರಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಿದ ಹಾಂಗೆ ಕೆರಸಿ ಮಡುಗಿ.

ಏಲಕ್ಕಿಯ ರೆಜ್ಜ ಹೊಡಿ ಮಾಡಿಕ್ಕಿ, ಬೀಜ, ಬಾದಮಿ, ಪಿಸ್ತವ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕೆಳಾಣ ಚಿತ್ರಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಿದ ಹಾಂಗೆ ಹೊಡಿ ಮಾಡಿ ಮಡಿಕ್ಕೊಳ್ಳಿ.

2-3 ಚಮ್ಚೆ ಬೆಶಿ ಹಾಲಿನ ಒಂದು ಗಿಣ್ಣಾಲಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಸರಿಯ ಹೊಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಮಡಿಕ್ಕೊಳ್ಳಿ.

ಹಾಲಿನ ದಪ್ಪ ತಳದ ಪಾತ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೊದುಶಿ. ಅದರ ಸಣ್ಣ/ಹದ ಕಿಚ್ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ 20 ನಿಮಿಷ ಮಡುಗಿ, ಅಂಬಗಂಬಗ ತೊಳಸುತ್ತಾ ಇರಿ.

ಇದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ತೊಳಸಿ, ಹದ ಕಿಚ್ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ 30-40 ನಿಮಿಷ, ಮಜ್ಜಿಗೆಯಸ್ಟು ಮಂದ(ದಪ್ಪ) ಬಪ್ಪನ್ನಾರ ಕಾಸಿ.
ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಡಿ ಮಾಡಿದ ಏಲಕ್ಕಿ, ಪಿಸ್ತ, ಬಾದಾಮಿ, ಬೀಜವ ಹಾಕಿ ತೊಳಸಿ.

ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಸರಿ ಹಾಲಿನ ಹಾಕಿ, 5 ನಿಮಿಷ ಸಣ್ಣ ಕಿಚ್ಚಿಲ್ಲಿ ಕಾಸಿ.

ಪೂರ್ತಿ ತಣುದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಡ್ಜಿಲ್ಲಿ ಮಡುಗಿ, ತಣ್ಣಂಗೆ ಕುಡಿವಲೆ ಕೊಡಿ.

ಮಾಡಿ, ರುಚಿನೋಡಿ ಹೇಂಗಾಯಿದು ತಿಳಿಶಿ.

~
ವೇಣಿ ಅಕ್ಕ°

ಸೂ: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದು.

ವೇಣಿಯಕ್ಕ°

   

You may also like...

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *