ದಾಸನ ವಿಶೇಷ: ಶರ್ಬತ್ತು, ಎಣ್ಣೆ

September 15, 2012 ರ 8:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 31 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಜಾಲಕರೆಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆ ಬೆಳದ ದೀಗುಜ್ಜೆ ಮರದ ಹತ್ತರೆ ಇಪ್ಪ, ಅದೇ ಮರದ ಬಳ್ಳಿಯ ಹಾಂಗೆ ಹಬ್ಬಿ ಸುರುವಾಣ ಮಳಗೆ ಚಿಗುರಿ ಅರಳಿದ ದಾಸನ ಸೆಸಿಲಿ ಹತ್ತಿಪ್ಪತ್ತು ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಹೂಗಿನ ನೋಡಿಯಪ್ಪಗ, ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಾಲ್ಯಕ್ಕೆ ಜಾರಿತ್ತು.
ಅಪ್ಪು, ಆನು ಸಣ್ಣದಿಪ್ಪಾಗ ಅಜ್ಜನ ಮನಗೆ ಹೊಪಗ ಕೇರಳ ಗಡಿ ದಾಂಟಿ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಜಾಗೆಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಸ್ಸು ನಿಂಗು, ಅಷ್ಟಪ್ಪಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೂಸು ಬಸ್ಸಿನ ಹತ್ತರಂಗೆ ಓಡಿಯೊಂಡು ಬಂದು ಡ್ರೈವರ್ ನ ಹತ್ತರೆ ಒಂದು ಹೂಗಿನ ಮಾಲೆಯ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಕೊಟ್ಟ ಪೈಸೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಕ್ಕು. ಆ ಕೆಂಪು ದಾಸನ ಹೂಗಿನ ಮಾಲೆಯ ಬಸ್ಸಿಲಿಪ್ಪ ದೇವರ ಪಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ ಮತ್ತೆಯೇ ಬಸ್ಸು ಹೆರಡುಗಷ್ಟೇ.
ಣ್ಣ
ಣ್ಣ ಬಲ್ಬುಗ ಇಪ್ಪ ಆ ದೇವರ ಪಟಕ್ಕೆ ಹೂಗಿನ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿಯಪ್ಪಗ ಕಾಂಬ ಚೆಂದವ ನೋಡುವದೇ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂಗೆ ಏನೋ ಚೆಂದ ಕಂಡುಗೊಂಡಿತ್ತು.

ಅಂಬಗ ಎನಗೆ ಈ ದಾಸಾನ ಹೂಗಿನ ಉಪಯೋಗ ಗೊಂತಿತ್ತಿಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡುದರ ಎನ್ನ ಅತ್ತೆಯೋರ ಹತ್ತರಂದಲೂ, ಸರ್ಬತ್ತು ಮಾಡುದರ ಬಗ್ಗೆ “ಚಂದನ”ವಾಹಿನಿಲಿ ನೋಡಿಯೂ ಗೊಂತಾತು.
ಈ ದಾಸಾನ ಸೆಸಿಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಲಿಗೆ ನೆಡುವ ಕಾರಣ ಬೇಲಿ ದಾಸನ ಹೇಳಿಯೂ ಹೇಳ್ತವು.ಈ ಉಪಯೋಗವ ಎನಗೆ ಗೊಂತಿಪ್ಪದರ ನಿಂಗೋಗೆ ತಿಳಿಶೇಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಶುದ್ದಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ.

ದಾಸನ ಹೂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ:
10 ರಿಂದ 15 ದಾಸನ ಎಸಳಿನ 1 ಕುಡ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕಿ ಕಾಸೆಕ್ಕು; ಸೌಟು ಹಾಕಿ ತೊಳಸೆಕ್ಕು.
ಎಣ್ಣೆ ಕೊದಿವ ಶಬ್ದ ನಿಂದಪ್ಪಗ ಎಳುಗಿ ತಣಿವಾಗ ಹಿಂಡಿ ಅರಿಶೆಕ್ಕು.
ಈ ಎಣ್ಣೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತಂಪು. ಕಣ್ಣಿಂಗೆ ತಂಪು ಆಗಿ ಇರುಳಪ್ಪಗ ಒಳ್ಳೆ ಒರಕ್ಕು ಬತ್ತು.
ದಾಸನ ಹೂಗಿಲಿ ಐದು ಎಸಳಿಂದು ಈ ತಯಾರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆದಾವ್ತು. ಬೆಳಿದಾಸಾನ,ಮುದ್ದೆ ದಾಸಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆವ್ತಷ್ಟೇ.

ದಾಸನ

ದಾಸಾನ ಹೂಗಿನ ಶರ್ಬತ್ತು:
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ಲಾಸು ಸರ್ಬತ್ತು ಮಾಡ್ಲೆ10-12 ಹೂಗಿನ ಚೆಂದಕೆ ತೊಳದು ಎಸಳು ಎಸಳು ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಶಿ ಇಪ್ಪ ನೀರಿಂಗೆ ಹಾಕಿ 10 ನಿಮಿಶ ಮುಚ್ಚಿ ಮಡುಗೆಕ್ಕು.
ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ, ಕಾಲು ಚಮ್ಚದಷ್ಟು ಏಲಕ್ಕಿ ಹೊಡಿ, ಒಂದು ಕಡಿ ನಿಂಬೆಹುಳಿ ಹಿಂಡಿದರೆ ಸರ್ಬತ್ತು ತಯಾರು.

ಇದು ತಣ್ಣಂಗೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಕುಡಿವಲಕ್ಕು.
ಅಥವಾ ತಣ್ಣನೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ (ಫ್ರಿಡ್ಜ್)ಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮದುಗಿ ಮತ್ತೆ ಕುಡಿವಲೆ ಭಾರೀ ಲಾಯಿಕ ಆವ್ತು.
ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಣ್ಣ ಹಾಕದ್ರೂ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಬಂದು ಪುನರ್ಪುಳಿ ಸರ್ಬತ್ತಿನ ಹಾಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತು.
ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿಯೂ ಇರ್ತು.ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದು.

ನಿಂಗೊಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಗೆಗೊ ಗೊಂತಿದ್ದರೆ ಹೇಳಿ. ಆತಾ?

ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): , , ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 31 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಸುಭಗ

  ದಾಸನ ಹೇಳಿರೆ ಪುಸ್ಕ ಮಾಡಿಂಡು; ಏನೇನೋ ಗ್ರೇಶಿ ಕಿಸ್ಕನೆ ನೆಗೆಮಾಡಿಂಡು ಆರಾರ ಕೊಂಗಿ ಮಾಡಿಂಡು ಇದ್ದಿದ್ದವು ಬೈಲಿನ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗೊ.

  ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಈ ಶುದ್ದಿ ಓದಿದಮತ್ತೆಯಾದರೂ ದಾಸನ ಹೂಗಿಂಗು ಹಾಂಗೆಯೇ ದಾಸನವ ಇಷ್ಟಪಡ್ತ ಮನುಶ್ಯರಿಂಗೂ ಒಂದು ‘ಘನತೆ’ ಇದ್ದು ಹೇಳ್ತದರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲಿ ಅವು; ಹ್ಹು!

  ಒಳ್ಳೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ.. ಕೊಶಿ ಆತು ಶುದ್ದಿ ಓದಿ.

  [Reply]

  ವಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ

  ವಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ Reply:

  ಓ ಅಪ್ಪೋ, ಓದಿ ಮೆಚ್ಹುಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ೦ಗೊ.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಗೋಪಾಲಣ್ಣ
  ಎಸ್.ಕೆ.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ

  ಬೈಲಿನ ಪದ್ಯವ-
  ದಾಸನದ ಹೂಗಿಂದ ಪಾನಕವ ಮಾಡಿದರು
  ಆ ಸುಭಗಭಾವಂಗೆ ಕೊಡಲಕ್ಕು।ಕುಡಿದರೆ।
  ಆಸರಿಗೆ ಚಾಯವೇ ಬೇಕಾಗ॥

  -ಹೇಳಿ ಬದಲಿಸಲಕ್ಕೋ ಏನೋ?

  [Reply]

  ವಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ

  ವಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ Reply:

  ಬೇಕಾರೆ ಬದಲ್ಸುಲಕ್ಕು.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ

  ಆಬ್ಬೆ, ದಾಸನ ಎಣ್ಣೆ ಹೇಳುವಗ,ಎನಗೆ ಸಣ್ಣಾದಿಪ್ಪಗ ತಲೆಗೆ ಹಾಕಿಗೊಂಡು ಇದ್ದದು ನೆಂಪಾತು.

  ಶರ್ಬತ್ತು ಮಾಡ್ಲೆ ಗೊಂತಾಗಿ ರಜ್ಜ ದಿನ ಆದ ಕಾರಣ ಕೆಲವೇ ಸರ್ತಿ ಕುಡುದ್ದು,ಊರಿಲ್ಲಿ ಸೆಖೆಗೆ ಭಾರಿ ಲಾಯಿಕ ಅವುತ್ತು.

  ತಲೆಗೆ ಗೊಂಪುದೆ ಹಾಕಿಗೊಂದು ಇದ್ದದರನ್ನು ಸೇರ್ಸುಲೆ ಆವುತ್ತಿತು ಅಬ್ಬೆ.

  [Reply]

  ವಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ Reply:

  ಅಪ್ಪಾ??ದಾಸನ ಹೂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ತಲೆ ಸೆಳಿವದಕ್ಕೂ ಅವ್ತು ಹೇಳಿ ಮೊನ್ನೆ ದೊಡ್ದಬ್ಬೆ ಹೇಳಿತ್ತು..

  [Reply]

  ಸುಮನ ಭಟ್ ಸಂಕಹಿತ್ಲು. Reply:

  ಅಪ್ಪು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಅಂದು ಅಜ್ಜಿ ದಾಸನ ಹೂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ಲೆ ಸುರು ಮಾಡಿದ್ದದೇ ತಲೆಸೆಳಿವದಕ್ಕೆ.
  ಸೌಮ್ಯಂದೆ ಹಾಕಿಯೊಂಡಿತ್ತಲ್ಲದಾ?

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°
  ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ°

  ದಾಸನ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಜ್ಜಿ ಹೆದರ್ಸಿಗೊಂಡಿತ್ತವು ಸಣ್ಣದಿಪ್ಪಗ (ಅಜ್ಜಿ ಸಣ್ಣದಿಪ್ಪಗ ಅಲ್ಲ ), ಈ ಎಣ್ಣೆ, ಶರ್ಬತ್ತು ಕೇಟದು ಇದು ಸುರುವೇ. ಶುದ್ದಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇದು ಇತ್ಲಾಗಿಂದ – ‘ಚೆನ್ನೈವಾಣಿ’.

  [Reply]

  ವಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ Reply:

  ಓಹ್!!!ರೊಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಗೊಂತಿತ್ತಿಲ್ಲೇ..ಅದರ ವಿಷಯ ರಜಾ ತಿಳುದು ಹೇಳುವಿರೋ?ಒಪ್ಪಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°
  ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ°

  ದಾಸನ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ಸಲೆ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ! ಅದೇಂಗಿರ್ಸು ಗೊಂತಿಲ್ಲೆ. ಅಂಬಗಂಬಗ ಮೈಲಿ ಕುರು ಆವ್ತದಕ್ಕೆ ದಾಸನ ರೊಟ್ಟಿ ಒಳ್ಳೆ ಉಪಶಮನಕಾರೀ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಯೊಂಡಿತ್ತವು. ಬೈಲಿಲಿ ಗೊಂತಿಕ್ಕು ಆರಿಂಗಾರು ಅದೆಂತರ ಕತೆ ಹೇದು..

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣವಿದ್ವಾನಣ್ಣದೊಡ್ಮನೆ ಭಾವವಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°ಅಕ್ಷರದಣ್ಣವಿಜಯತ್ತೆಪಟಿಕಲ್ಲಪ್ಪಚ್ಚಿಎರುಂಬು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿದೀಪಿಕಾಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°ರಾಜಣ್ಣಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°ಅನಿತಾ ನರೇಶ್, ಮಂಚಿಬಟ್ಟಮಾವ°ಸುಭಗದೊಡ್ಡಮಾವ°ಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆವಸಂತರಾಜ್ ಹಳೆಮನೆದೊಡ್ಡಭಾವಸರ್ಪಮಲೆ ಮಾವ°ಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿಶ್ರೀಅಕ್ಕ°ಮುಳಿಯ ಭಾವ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್
"ಆನು ಕಂಡುಂಡ ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆ"

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ