ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಸುಟ್ಟವು

ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಸುಟ್ಟವು

ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ:

  • 6 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಕೊಚ್ಚಿದ/ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿದ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು
  • 4 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಬೆಣ್ತಕ್ಕಿ
  • 3-4 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಬೆಲ್ಲ
  • 2.5 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಕಾಯಿ ತುರಿ
  • 3 ಚಮ್ಚೆ ಎಳ್ಳು
  • ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಸ್ಟು ಉಪ್ಪು
  • ಎಣ್ಣೆ

ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ:

ಅಕ್ಕಿಯ ನೀರಿಲ್ಲಿ 4-5 ಘಂಟೆ ನೀರಿಲ್ಲಿ ಬೊದುಳುಲೆ ಹಾಕಿ. ಅಕ್ಕಿಯ ಲಾಯಿಕಲಿ ನೀರಿಲ್ಲಿ 2-3 ಸರ್ತಿ ತೊಳೆರಿ.
ಅಕ್ಕಿ, 2 ಕುಡ್ತೆ ಕಾಯಿ ತುರಿಯ ಗ್ರೈಂಡರಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಬೇಕಾದಸ್ಟು ನೀರುದೆ ಹಾಕಿ ಕಡೆರಿ. ಹಿಟ್ಟು ನೊಂಪಪ್ಪಲಪ್ಪಗ, ಬೆಲ್ಲ, ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಕಡೆರಿ.


ಕೈಗೆ ರೆಜ್ಜ ಎಣ್ಣೆ ಪಸೆ ಮಾಡಿ, ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಕೊರದು ಕಡಿ ಮಾಡಿ, ಗೂಂಜು ತೆಗದು, ಕೆಳಾಣ ಚಿತ್ರಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಿದ ಹಾಂಗೆ ಕಡಿಂದ ಸೊಳೆಯ ತೆಗೆರಿ.

ಕೆಳಾಣ ಚಿತ್ರಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಿದ ಹಾಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಸೊಳೆಂದ ಪೊದುಂಕುಳು, ಹೂಸಾರೆ, ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆರಿ.

ಉಳಿಲಿ ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸಿಲಿ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಸಣ್ಣಕೆ ಕೊಚ್ಚಿ/ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿ.

ಬಾಣಲೆಲಿ ಎಳ್ಳಿನ ಹಾಕಿ ಹೊರಿರಿ, ಅದು ಹೊಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪಗ, ಅದಕ್ಕೆ 1/2 ಕುಡ್ತೆ ಸಣ್ಣಕೆ ತುರುದ ಕಾಯಿ ತುರಿಯ ಹಾಕಿ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣ ಬಪ್ಪನ್ನ್ನಾರ ಹೊರಿರಿ.

ಹೊರುದ ಎಳ್ಳು ಕಾಯಿಯನ್ನೂ, ಕೊಚ್ಚಿದ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣನ್ನೂ, ಕಡದ ಹಿಟ್ಟಿಂಗೆ ಹಾಕಿ ತೊಳಸಿ.
ನೀರು ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕುಲಕ್ಕು. ಹಿಟ್ಟು ದಪ್ಪ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಸ್ಟು ಹದ ಇರಲಿ.

ಒಲೆಲಿ ಅಪ್ಪದ ಗುಳಿಯ ಬೆಶಿ ಅಪ್ಪಲೆ ಮಡುಗಿ, ಪ್ರತಿ ಗುಳಿಗೂ, 2-3 ಚಮ್ಚೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ(ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಅಪ್ಪಗ ಅದು ಎಣ್ಣೆಲಿ ಮುಳುಗೆಕ್ಕು).
ಎಣ್ಣೆ ಬೆಶಿ ಆದ ಕೂಡಲೆ ಕೆಳಾಣ ಚಿತ್ರಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಿದ ಹಾಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಗುಳಿಗು ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ.

3-4 ನಿಮಿಷ ಸಣ್ಣ/ಹದ ಕಿಚ್ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣ ಬಪ್ಪನ್ನಾರ ಬೇಶಿ.

ತಿರುಗಿಸಿ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಡೆಯನ್ನೂ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣ ಬಪ್ಪನ್ನಾರ ಬೇಶಿ.

ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ತಿಂಬಲೆ ಕೊಡಿ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಸಾಮಾನಿಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ 70 ಗುಳಿ ಅಪ್ಪ ಆವುತ್ತು.

ಮಾಡಿ, ರುಚಿನೋಡಿ ಹೇಂಗಾಯಿದು ತಿಳಿಶಿ.

~
ವೇಣಿ ಅಕ್ಕ°

ಸೂ: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದು.

ವೇಣಿಯಕ್ಕ°

   

You may also like...

27 Responses

  1. ಅದ್ವೈತ ಕೀಟ says:

    exactly…. ಪಾಯಿಂಟು ಹೇಳಿರೆ ಇದು ಮಾವಾ…. ಎನಗೂ ಅರಡಿಯದ್ದ ಹಾಂಗೆ law point ಹೇಳಿದಿ ವಿವರಂಗಳೊಟ್ಟಿಂಗೆ. ಆನು ಕಲಿವದು ತುಂಬಾ ಇದ್ದು ಇನ್ನುದೇ….. ಧನ್ಯವಾದಂಗೋ ಗೋಪಾಲಮಾವಾ…

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *