ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಸೋಂಟೆ(ಚಿಪ್ಸ್)

ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಸೋಂಟೆ(ಚಿಪ್ಸ್)

ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ:

 • 1 ಸಾಧಾರಣ ಗಾತ್ರದ ಹಲಸಿನಕಾಯಿ
 • ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಸ್ಟು ಉಪ್ಪು
 • ಎಣ್ಣೆ

ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ:

ಕೈಗೆ ರೆಜ್ಜ ಎಣ್ಣೆ ಪಸೆ ಮಾಡಿ, ಹಲಸಿನಕಾಯಿಯ ಕೊರದು ಕಡಿ ಮಾಡಿ, ಗೂಂಜು ತೆಗದು, ಕೆಳಾಣ ಚಿತ್ರಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಿದ ಹಾಂಗೆ ಕಡಿಂದ ಸೊಳೆಯ ತೆಗೆರಿ.

ಕೆಳಾಣ ಚಿತ್ರಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಿದ ಹಾಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಸೊಳೆಂದ ಪೊದುಂಕುಳು, ಹೂಸಾರೆ, ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆರಿ.

ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಸೊಳೆಯ ಕೆಳಾಣ ಚಿತ್ರಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಿದ ಹಾಂಗೆ ಉದ್ದಕೆ ಸಿಗಿರಿ.

ಒಂದು ಗಿಣ್ಣಾಲಿಲ್ಲಿ 1-2 ಚಮ್ಚೆ ಉಪ್ಪುದೆ, 3-4 ಚಮ್ಚೆ ನೀರುದೆ ಹಾಕಿ ಉಪ್ಪಿನ ಕರಗ್ಸಿ ಮಡುಗಿ.
ಬಾಣಲೆಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಡುಗಿ ಬೆಶಿ ಮಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಶಿ ಆದಪ್ಪಗ, ಅದಕ್ಕೆಸಿಗುದ ಹಲಸಿನಕಾಯಿಯ ಹಾಕಿ ಹೊರಿರಿ.
ಅದು ಆಯ್ಕೊಂಡು ಬಪ್ಪಗ ರೆಜ್ಜ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಹಾಕಿ ತೊಳಸಿ. ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣ/ಕರು ಕುರು ಅಪ್ಪನ್ನಾರ ಹೊರಿರಿ.

ತಣುದ ಮೇಲೆ ಕರಡಿಗೆಲಿ ತೆಗದು ಮಡುಗಿ, ಚಾ, ಕಾಫಿ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ತಿಂಬಲೆ ಕೊಡಿ.
ಸೂಚನೆಃ ಖಾರ ಇಸ್ಟ ಇಪ್ಪವಕ್ಕೆ, ಎಣ್ಣೆಗೆ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಹಾಕುವ ಬದಲು, ಸೋಂಟೆಯ ತೆಗದಿಕ್ಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು, ಮೆಣಸಿನ ಹೊಡಿಯ ಹಾಕಿ ತೊಳಸುಲೆ ಅಕ್ಕು.

ಮಾಡಿ, ರುಚಿನೋಡಿ ಹೇಂಗಾಯಿದು ತಿಳಿಶಿ.

~
ವೇಣಿ ಅಕ್ಕ°

ಸೂ: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದು.

ವೇಣಿಯಕ್ಕ°

   

You may also like...

5 Responses

 1. ಸುಮನ ಭಟ್ ಸಂಕಹಿತ್ಲು. says:

  ಅಯ್ಯೋ ಎನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಇದು, ಆಶೆ ಅವ್ತನ್ನೆ?

 2. ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ says:

  ನಂಗೂ ಸಾ

  • ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ° says:

   ಯೇ ಭಾವ,
   ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪು, ಡಾಗುಟ್ರು ಎಣ್ಣೆಲಿ ಹೊರುದ್ದರ ತಿಂಬಲಾಗ ಹೇಳಿದ್ದವನ್ನೆ.

   • ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ° says:

    ಅದು ಡಾಗುಟ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ದಣಿಯ ತಿಂಬಲಾಗ ಹೇಳಿ. ಎನಗೆ ದಣಿಯ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ. ಎರಡು ತಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು. ದಣಿಯ ಎನ್ನಂದ ಎಡಿಯಲೂ ಎಡಿಯ. ಓಯ್.. ತಿಂಬಲಾಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಬೋಸಬಾವಂಗೆ. ನೋಡಿ ಅವ° ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ತನೇ ಇಲ್ಲೆ ಕಂಡ್ರೆ ಬಾಚಿ ಬಾಚಿ ತಿಂದು ಹೋಕು ಹೇದು.

 3. ಬೆಟ್ಟುಕಜೆ ಮಾಣಿ says:

  ಬಓಚ ಭಾವ ಬಪ್ಪ ಮೊದಲೇ ನಾವು ರಜ್ಜ ತಿಂದಿಕ್ಕಿ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಕುಡಿವ ಅಗದಾ ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ..ವೇಣಿಯಕ್ಕ ಸೋಂಟೆ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಕಾಪಿಯೂ ಕೊಡ್ತೀರೋ???

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *