ಕಣಿಲೆ ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಬೇಳೆ ಬೆಂದಿ

ಕಣಿಲೆ ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಬೇಳೆ ಬೆಂದಿ

ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ:

 • 5 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಸಣ್ಣಕೆ ಕೊಚ್ಚಿದ ಕಣಿಲೆ
 • 25-30 ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಬೇಳೆ
 • 2.5 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಕಾಯಿ ತುರಿ
 • ಚಿಟಿಕೆ ಅರುಶಿನ ಹೊಡಿ
 • 1/3 ಚಮ್ಚೆ ಮೆಣಸಿನ ಹೊಡಿ
 • ಸಾಧಾರಣ ನಿಂಬೆ ಗಾತ್ರದ ಬೆಲ್ಲ
 • ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಸ್ಟು ಉಪ್ಪು
 • 5-6 ಬೇನ್ಸೊಪ್ಪು
 • 1-2 ಮುರುದ ಒಣಕ್ಕು ಮೆಣಸು
 • 1 ಚಮ್ಚೆ ಸಾಸಮೆ
 • 1 ಚಮ್ಚೆ ಎಣ್ಣೆ

ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ:

ಕಣಿಲೆಯ ಹೆರಾಣ ಚೋಲಿಯ ತೆಗದು, ಬೆಳಿ ಎಳತ್ತು ಇಪ್ಪ ಭಾಗವ ಕೆಳಾಣ ಚಿತ್ರಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಿದ ಹಾಂಗೆ ತೆಳ್ಳಂಗೆ ಕೊರೆರಿ.

ಒಂದು ಪಾತ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ 6 ಕುಡ್ತೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕೊದಿವಲೆ ಮಡುಗಿ. ಅದು ಕೊದುದಪ್ಪಗ, ಕೊಚ್ಚಿದ ಕಣಿಲೆಯ ಹಾಕಿ ಕೊದುಶಿ, ಸಣ್ಣ ಕಿಚ್ಚಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮಡುಗಿ.
ಇದರ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರ/ ಅರಿಪ್ಪೆಲಿ ಹಾಕಿ ಅರುಶಿ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಲು ಮಡುಗಿ ಬಗ್ಗುಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಪುನಃ ನೀರು ಹಾಕಿ, ತೊಳಸಿ ಬಗ್ಗುಸಿ. ಹೀಂಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಇನ್ನು 1-2 ಸರ್ತಿ ತೊಳಸಿ ಬಗ್ಗುಸಿ, ಹಿಂಡಿ ಮಡುಗಿ.

ಬೇಳೆಯ ಹೆರಾಣ ಚೋಲಿಯ ತೆಗದು, ಬೆಶಿ ನೀರಿಲ್ಲಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ಹಾಕಿ, ಬೇಳೆಯ ಕೆರಸಿ/ಕಲ್ಲಿಂಗೆ ಹಾಕಿ ತಿಕ್ಕಿ, ಕೆಳಾಣ ಚಿತ್ರಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಿದ ಹಾಂಗೆ ಬೆಳಿ ಮಾಡಿ.

ಬೆಳಿ ಮಾಡಿದ ಬೇಳೆಯ ಕೆಳಾಣ ಚಿತ್ರಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಿದ ಹಾಂಗೆ ತುಂಡು ಮಾಡಿ.

ಇದರ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರಿಂಗೆ ಹಾಕಿ, ಉಪ್ಪು, ಬೆಲ್ಲ, ಮೆಣಸಿನ ಹೊಡಿ, ಅರುಶಿನ ಹೊಡಿ, ನೀರು ಹಾಕಿ ಬೇಶಿ.(3-4 ಸೀಟಿ). ಪ್ರೆಶರ್ ಹೋದ ಮೇಲೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊದುಶಿ ಅರುಶಿದ ಕಣಿಲೆಯನ್ನೂ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಸೀಟಿ ಬರುಸಿ.

ಕಾಯಿಯ ಬೇಕಾದಸ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ನೊಂಪು ಕಡದು, ಬೇಶಿ ಮಡುಗಿದ ಬಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ತೊಳಸಿ, ಕೊದುಶಿ.(ನೀರು, ಉಪ್ಪು ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕುಲಕ್ಕು.) ಒಗ್ಗರಣೆ ಸಟ್ಟುಗಿಲ್ಲಿ ಸಾಸಮೆ, ಒಣಕ್ಕು ಮೆಣಸು, ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬೆಶಿ ಮಾಡಿ.
ಅದು ಹೊಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪಗ, ಬೇನ್ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ, ಬೆಂದಿಗೆ ಹಾಕಿ ತೊಳಸಿ.
ಇದು ಉಬ್ಬು ರೊಟ್ಟಿ, ದೋಸೆ, ಚಪಾತಿ, ಇತರೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ತಿಂಬಲೆ ಲಾಯಿಕ ಆವುತ್ತು.

ಮಾಡಿ, ರುಚಿನೋಡಿ ಹೇಂಗಾಯಿದು ತಿಳಿಶಿ.

~
ವೇಣಿ ಅಕ್ಕ°

ಸೂ: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದು.

ವೇಣಿಯಕ್ಕ°

   

You may also like...

6 Responses

 1. ಹರೀಶ್ ಕೇವಳ says:

  ಧನ್ಯವಾದ, ವೇಣಿ ಅಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥ೦ಗೊ ಇಪ್ಪ ಬ್ಲೊಗ್ ಇಪ್ಪ ಲಿ೦ಕ್ ಹಾಕುತ್ತಿರ?

  • ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ° says:

   ಎಲಾ ಅಂಬೇರ್ಪೇ!! ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ದಿನ ಮಾಡಿ ತಿಂಬ ಅಲೋಚನೆಯೋ ಹರೀಶಣ್ಣ ?!!

  • English ಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪದು ಅಕ್ಕದಾರೆ ಎನ್ನದು ಇನ್ನೊಂದು website ಇದ್ದು… ಹವ್ಯಕಲ್ಲಿ ಬರದ್ದು ಆಯೆಕ್ಕಾದರೆ ಇದರ್ಲ್ಲೆ ಆಡಿಗೆ section ಇಂಗೆ ಹೋಯೆಕ್ಕಸ್ಟೆ.

   ಎನ್ನ website ಲಿಂಕ್(English ಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪದು)ಃ
   http://www.ruchiruchiaduge.com/

 2. ಗಣೇಶ ಪೆರ್ವ says:

  ಆನು ನಿ೦ಗಳ ವೆಬ್ ಸೈಟಿನ ನಿರ೦ತರ ಸ೦ದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿ ಕೂಡಾ.. ಎಷ್ಟೋ ಅಡಿಗೆಗಳ ಅಲ್ಲಿ೦ದ ಕಲ್ತು ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಎನ್ನ ಹಾ೦ಗಿಪ್ಪವಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಉಪಕಾರ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಳೆಡಿಯ.
  ಧನ್ಯವಾದ೦ಗೊ ವೇಣಿಯಕ್ಕಾ..

  • ಪೆರ್ವದಣ್ಣ ಇದ್ದವೋ..?
   ಕಾಂಬಲೇ ಇಲ್ಲೆ..

   ಇದಾ ನಾಡ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಗುರಿಕ್ಕಾರ್ರು ಸಿಕ್ಕುಲೆ ಹೇಳಿದ್ದವು ಬನ್ನಿ..

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *