ಕಣಿಲೆ ಗಸಿ

July 23, 2013 ರ 8:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಪ್ಪ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಕಣಿಲೆ ಗಸಿ

ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ:

 • 5 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಸಣ್ಣಕೆ ಕೊಚ್ಚಿದ ಕಣಿಲೆ
 • 2 ಸಾಧಾರಣ ಗಾತ್ರದ ನೀರುಳ್ಳಿ
 • 1 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಬೊದುಳಿದ ಬಟಾಣಿ
 • 1.5 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಕಾಯಿ ತುರಿ
 • 1/4 ಚಮ್ಚೆ ಅರುಶಿನ ಹೊಡಿ(1/8 ಚಮ್ಚೆ ಬೇಶುಲೆ +  1/8 ಚಮ್ಚೆ ಮಸಾಲೆಗೆ)
 • 1/4 ಚಮ್ಚೆ ಮೆಣಸಿನ ಹೊಡಿ
 • ಸಾಧಾರಣ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಗಾತ್ರದ ಬೆಲ್ಲ
 • 5-6 ಒಣಕ್ಕು ಮೆಣಸು
 • ಸಣ್ಣ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಗಾತ್ರದ ಹುಳಿ
 • ಚಿಟಿಕೆ ಇಂಗು
 • ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಸ್ಟು ಉಪ್ಪು
 • 1/2-3/4 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಬೇಶಿದ ತೊಗರೀ ಬೇಳೆ
 • 12-15 ಬೇನ್ಸೊಪ್ಪು (8-10 ಮಸಾಲೆಗೆ + ಒಳುದ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ)
 • 1 ಚಮ್ಚೆ ಸಾಸಮೆ
 • 2 ಚಮ್ಚೆ ಎಣ್ಣೆ

ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ:

ಕಣಿಲೆಯ ಹೆರಾಣ ಚೋಲಿಯ ತೆಗದು, ಬೆಳಿ ಎಳತ್ತು ಇಪ್ಪ ಭಾಗವ ಕೆಳಾಣ ಚಿತ್ರಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಿದ ಹಾಂಗೆ ರೆಜ್ಜ ಉದ್ದ-ಉದ್ದಕೆ ಸಪುರಕೆ ಕೊರೆರಿ.

ಒಂದು ಪಾತ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ 6 ಕುಡ್ತೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕೊದಿವಲೆ ಮಡುಗಿ. ಅದು ಕೊದುದಪ್ಪಗ, ಕೊಚ್ಚಿದ ಕಣಿಲೆಯ ಹಾಕಿ ಕೊದುಶಿ, ಸಣ್ಣ ಕಿಚ್ಚಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಮಡುಗಿ.
ಇದರ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರ/ ಅರಿಪ್ಪೆಲಿ ಹಾಕಿ ಅರುಶಿ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಲು ಮಡುಗಿ ಬಗ್ಗುಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಪುನಃ ನೀರು ಹಾಕಿ, ತೊಳಸಿ ಬಗ್ಗುಸಿ. ಹೀಂಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಇನ್ನು 1-2 ಸರ್ತಿ ತೊಳಸಿ ಬಗ್ಗುಸಿ, ಹಿಂಡಿ ಮಡುಗಿ.

ನೀರುಳ್ಳಿಯ ಕೆಳಾಣ ಚಿತ್ರಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಿದ ಹಾಂಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಸಪುರಕೆ ಕೊರೆರಿ.

ಕಣಿಲೆ, ಬಟಾಣಿಯ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರಿಂಗೆ ಹಾಕಿ, ಉಪ್ಪು, ಬೆಲ್ಲ, ಮೆಣಸಿನ ಹೊಡಿ, ಅರುಶಿನ ಹೊಡಿ(1/8 ಚಮ್ಚೆ), ನೀರು ಹಾಕಿ ಬೇಶಿ.(2-3 ಸೀಟಿ).
ಪ್ರೆಶರ್ ಹೋದ ಮೇಲೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊರದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಗವ ಹಾಕಿ 4-5 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಲು ಮುಚ್ಚಿ ಬೇಶಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಶಿದ ತೊಗರೀಬೇಳೆಯನ್ನೂ ಹಾಕಿ ತೊಳಸಿ, ಕೊದುಶಿ.

ಬಾಣಲೆಲಿ ಒಣಕ್ಕು ಮೆಣಸು, 1 ಸಕ್ಕಣ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣ ಕಿಚ್ಚಿಲ್ಲಿ ಹೊರಿರಿ. ಅದು ಪರಿಮ್ಮಳ ಬಪ್ಪಗ ಇಂಗು, ಬೇನ್ಸೊಪ್ಪು(8-10 ಎಲೆ), ಅರುಶಿನ ಹೊಡಿ(1/8 ಚಮ್ಚೆ) ಹಾಕಿ 1 ನಿಮಿಷ ಹೊರಿರಿ.

ಕಾಯಿ, ಹೊರುದ ಮಸಾಲೆ, ಹುಳಿಯ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ/ಗ್ರೈಂಡರಿಂಗೆ ಹಾಕಿ, ಬೇಕಾದಸ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ನೊಂಪು ಕಡದು, ಬೇಶಿ ಮಡುಗಿದ ಬಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ತೊಳಸಿ, ಕೊದುಶಿ.(ನೀರು, ಉಪ್ಪು ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕುಲಕ್ಕು.) ಒಗ್ಗರಣೆ ಸಟ್ಟುಗಿಲ್ಲಿ ಸಾಸಮೆ, ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬೆಶಿ ಮಾಡಿ.
ಅದು ಹೊಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪಗ, ಬೇನ್ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ, ಬೆಂದಿಗೆ ಹಾಕಿ ತೊಳಸಿ.
ಇದು ರೊಟ್ಟಿ, ದೋಸೆ, ಚಪಾತಿ, ಅಶನದ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ತಿಂಬಲೆ ಲಾಯಿಕ ಆವುತ್ತು.

ಮಾಡಿ, ರುಚಿನೋಡಿ ಹೇಂಗಾಯಿದು ತಿಳಿಶಿ.

~
ವೇಣಿ ಅಕ್ಕ°

ಸೂ: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದು.

ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ

 1. ಚುಬ್ಬಣ್ಣ
  ಚುಬ್ಬಣ್ಣ

  ಬಾರಿ ರುಚಿಯ ಕಣಿಲೆ ಗಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುಸಿದಿ ಅಕ್ಕ..
  ಇದರೊಟ್ಟಿ೦ಗೆ, ಕಣಿಲೆ ಪುಪ್ಪಿನ ಕಾಯಿ ಹೆಜ್ಜೆ ತಿ೦ದರೆ ಪಷ್ಟು ಆವುತ್ತು.. :)

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆಬಟ್ಟಮಾವ°ಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವಶ್ಯಾಮಣ್ಣಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವಪುಣಚ ಡಾಕ್ಟ್ರುವೇಣೂರಣ್ಣಪ್ರಕಾಶಪ್ಪಚ್ಚಿಅಕ್ಷರದಣ್ಣದೊಡ್ಮನೆ ಭಾವಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°ಗಣೇಶ ಮಾವ°ಶಾಂತತ್ತೆಕೇಜಿಮಾವ°ಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆಶೀಲಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಸರಗೋಡುಶಾ...ರೀಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆವಸಂತರಾಜ್ ಹಳೆಮನೆಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿಡೈಮಂಡು ಭಾವದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿದೊಡ್ಡಭಾವಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿದೀಪಿಕಾ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ