ಶುಂಠಿ – ನಿಂಬೆ ಹುಳಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಸಿರಪ್

ಶುಂಠಿ – ನಿಂಬೆ ಹುಳಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಸಿರಪ್

ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ:

  • 1-1.25 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ನಿಂಬೆ ಹುಳಿ ಎಸರು
  • 1/2 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿದ ಶುಂಠಿ
  • 8 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಸಕ್ಕರೆ
  • 1.5-2 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ನೀರು

ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ:

ನಿಂಬೆ ಹುಳಿಯ ಲಾಯಿಕಲಿ ತೊಳದು, ತುಂಡು ಮಾಡಿ, ಬಿತ್ತಿನ ತೆಗದು ಎಸರು ಹಿಂಡಿ ಮಡುಗಿ.

ಶುಂಠಿಯನ್ನೂ ಲಾಯಿಕಲಿ ತೊಳದು, ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿ ಮಡಿಕ್ಕೊಳ್ಳಿ.

ಸಕ್ಕರೆ, ನೀರಿನ ಒಂದು ಪಾತ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತೊಳಸಿ, ಕೊದುಶಿ.

ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿದ ಶುಂಠಿಯ ಹಾಕಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಅಪ್ಪನ್ನಾರ ಮಡುಗಿ. (ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಆತಾ ಹೇಳಿ ನೋಡುಲೆ, ಕೋಲು ಬೆರಳಿನ ಕೊಡಿಯ ಜಾಗ್ರತೆಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕಕ್ಕೆ ಅದ್ದಿ, ಅದರ ಹೆಬ್ಬಟೆ ಬೆರಳಿಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿ ಬಿಡಿ. ಅಸ್ಟೊತ್ತಿಂಗೆ ನೂಲಿನ ಹಾಂಗೆ ಬಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಆಯಿದು ಹೇಳಿ ಲೆಕ್ಕ.)

ಇದಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆ ಹುಳಿ ಎಸರಿನ ಹಾಕಿ ಲಾಯಿಕಲಿ ತೊಳಸಿ, ಕಿಚ್ಚಿನ ನಂದ್ಸಿ.

ಇದರ ಒಂದು ಅರಿಪ್ಪೆಲಿ ಅರುಶಿ, ತಣಿವಲೆ ಮಡಿಗಿ.

ಪೂರ್ತಿ ತಣುದ ಮೇಲೆ ಇದರ ಲಾಯಿಕಲಿ ತೊಳಸಿ, ಕುಪ್ಪಿಗೆ ತುಂಬ್ಸಿ ಮಡುಗಿ. ಫ್ರಿಜ್ಜಿಲ್ಲಿ ಮಡುಗಿದರೆ 6 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಹಾಳಾವುತ್ತಿಲ್ಲೆ.

ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲೆ, ಈ ಸಿರಪ್ಪಿನ ಒಂದು ಪಾತ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ 4 ಪಟ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ತೊಳಸಿ. ಐಸ್ ತುಂಡು ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕಿ ಕೊಡಿ.

ಮಾಡಿ, ರುಚಿನೋಡಿ ಹೇಂಗಾಯಿದು ತಿಳಿಶಿ.

~
ವೇಣಿ ಅಕ್ಕ°

ಸೂ: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದು.

ವೇಣಿಯಕ್ಕ°

   

You may also like...

1 Response

  1. Soumya says:

    ಇದರ ಮಾಡಿ ಮಡುಗೆಕು… ಲಾಯಿಕ ಕಾಣ್ತು 🙂

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *