ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಶರಬತ್ತು(ಜ್ಯೂಸ್)

ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಶರಬತ್ತು(ಜ್ಯೂಸ್)

ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ:

  • 5-6 ಕಾಟು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು
  • 1-1.5 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಸಕ್ಕರೆ
  • 6 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ತಣ್ಣಂಗೆ ನೀರು

ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ:

ಕಾಟು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಲಾಯಿಕಲಿ ತೊಳದು, ತೊಟ್ಟು ತೆಗದು, ಕೆಳಾಣ ಚಿತ್ರಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಿದ ಹಾಂಗೆ ಚೋಲಿಯನ್ನೂ, ಗೊರಟನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ.

ಒಂದು ಪಾತ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ 6 ಕುಡ್ತೆ ನೀರುದೆ, ಸಕ್ಕರೆದೆ ಹಾಕಿ ತೊಳಸಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕರಡ್ಸಿ ಮಡುಗಿ.
1/4 ಕುಡ್ತೆ ನೀರಿನ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಚೋಲಿಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ, ಲಾಯಿಕಲಿ ಪುರುಂಚಿ, ಹಿಂಡಿ, ಎಸರಿನ ಮಾತ್ರ ಗೊರಟಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ.
ಗೊರಟನ್ನೂ ಲಾಯಿಕ ಪುರುಂಚಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕರಡಿಸಿದ ನೀರಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ತೊಳಸಿ. ಐಸ್ ತುಂಡು ಹಾಕಿ ಕುಡಿವಲೆ ಕೊಡಿ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಸಾಮಾನಿಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ 6-7 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಶರಬತ್ತು ಆವುತ್ತು.

ಮಾಡಿ, ರುಚಿನೋಡಿ ಹೇಂಗಾಯಿದು ತಿಳಿಶಿ.

~
ವೇಣಿ ಅಕ್ಕ°

ಸೂ: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದು.

ವೇಣಿಯಕ್ಕ°

   

You may also like...

1 Response

  1. ಯೇ ಅಕ್ಕಾ,..
    ಇದರ ನೆಂಪು ಮಾಡಿ ಕಾಟು ಮಾವಿನಣ್ಣು ಹುಡ್ಕಿಯೊಂಡು ಹೋಪಾಂಗೆ ಮಾಡಿದಿಯನ್ನೇ..

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *