ಮಾವಿನ ಮೆಡಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ

March 13, 2012 ರ 8:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 11 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಮಾವಿನ ಮೆಡಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ

ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ:

 • 500 ಕಾಟು ಮಾವಿನ ಮೆಡಿ
 • 16 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು
 • 12 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಊರ ಮೆಣಸು (ಹರೇಕಳ ಒಳ್ಳೆದು)
 • 4 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಸಣ್ಣ ಸಾಸಮೆ
 • 5-6 ಒಂದು ಇಂಚು ಗಾತ್ರದ ಒಣಗಿದ ಅರುಶಿನ ಕೊಂಬು

ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ:

ಹೊರಡಿ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮಃ

ಮೆಣಸಿನ ಲಾಯಿಕಲಿ ನೀರಿಲ್ಲಿ ತೊಳದು, 4-5 ದಿನ ಬೆಶಿಲಿಲ್ಲಿ ಒಣಗ್ಸೆಕ್ಕು.

ಸಾಸಮೆಯನ್ನೂ ಲಾಯಿಕ ತೊಳದು ಅರುಶಿ, 4-5 ದಿನ ಬೆಶಿಲಿಲ್ಲಿ ಒಣಗ್ಸೆಕ್ಕು.

ಮಾವಿನ ಮೆಡಿಲಿ ಎದ್ದ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಅಥವಾ ಉಪ್ಪುದೆ ನೀರುದೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಲಾಯಿಕಲಿ ಕೊದುಶಿ ತಣಿವಲೆ ಮಡುಗಿ.
ಮೆಣಸು, ಸಾಸಮೆ, ಅರುಶಿನವ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸಿಲಿ ಹಾಕಿ, ಬೇಕಾದಸ್ಟು ಕೊದುಶಿ ತಣುಶಿದ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಹಾಕಿ ಕೆಳಾಣ ಚಿತ್ರಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಿದ ಹಾಂಗೆ ನೊಂಪು ಕಡೆರಿ.
ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಸಾಮಾನಿಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ 15 ಕುಡ್ತೆ ಹೊರಡಿ ಆವುತ್ತು.

ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮಃ


ಮಾವಿನ ಮೆಡಿಯ ಒಂದು ಒಣಕ್ಕು ವಸ್ತ್ರಲ್ಲಿ ಲಾಯಿಕ ಉದ್ದಿ, ಕೆಳಾಣ ಚಿತ್ರಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಿದ ಹಾಂಗೆ ತೊಟ್ಟಿಂದ ಮುರುದು ಮಡುಗಿ.

ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ 50 ಮೆಡಿಯ ತೆಗದು ಒಂದು ಭರಣಿ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸು/ಪ್ಲಾಸ್ಟೀಕು ಕರಡಿಗೆಲಿ ಹಾಕಿ(ತೊಳದು ಒಣಗ್ಸಿದ ಭರಣಿ/ಕರಡಿಗೆ), ಅದರ ಮೇಗೆ ಸಾಧಾರಣ 1.5 ಕುಡ್ತೆ ಅಪ್ಪಸ್ಟು ಉಪ್ಪು ಬಿಕ್ಕಿ. ಹೀಂಗೆ ಒಳುದ ಮಾವಿನ ಮೆಡಿಯನ್ನೂ, ಉಪ್ಪನ್ನೂ ಭರಣಿ ತುಂಬುವನ್ನಾರ ಹಾಕಿ.

ಇದರ ಮೇಗೆ ತೊಳದು ಒಣಗ್ಸಿ ಮಡುಗಿದ 2-3 ಭಾರದ ಕಲ್ಲಿನ ತುಂಡಿನ(ಕರ್ಗಲ್ಲು) ಮಡುಗಿ, ಭರಣಿಯ ಮುಚ್ಚಲು ಮುಚ್ಚಿ ಮಡುಗಿ. ಇದರ ಸಾಧಾರಣ 8-10 ಮಡುಗೆಕ್ಕು.
ಪ್ರತಿ ದಿನ ಲಾಯಿಕಲಿ ಒಂದರಿ ಕೈ ಹಾಕಿ ತೊಳಸೆಕ್ಕು.
ಮಾವಿನ ಮೆಡಿಯ ಉಪ್ಪು ನೀರಿಂದ ತೆಗದು ಒಂದು ಹಾಳೆ/ಪಾತ್ರಲ್ಲಿ ತೆಗದು ಸಾಧಾರಣ 6-7 ಘಂಟೆ ಒಂದು ಕರೆಲಿ ಮಡುಗಿ.

ಒಂದು ಪಾತ್ರಲ್ಲಿ, ಕಡದ ಹೊರಡಿಯನ್ನೂ, ಮಾವಿನ ಮೆಡಿಯನ್ನೂ ಹಾಕಿ ತೊಳಸಿ. (ಹೊರಡಿ ಘಟ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ, ರೆಜ್ಜ ಕೊದುಶಿ ತಣುಶಿದ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಹಾಕಿ ತೊಳಸಿ.)
ಇದರ ಭರಣಿ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸು/ಪ್ಲಾಸ್ಟೀಕು ಕರಡಿಗೆಲಿ ಹಾಕಿ, ಮೇಗಂದ ರೆಜ್ಜ ಹೊರಡಿದೆ ಉಪ್ಪುದೆ ಹಾಕಿ, ಒಂದು ವಸ್ತ್ರ ಮುಚ್ಚಿ, ಮುಚ್ಚಲಿನ ಘಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ತೆಗದು ಮಡುಗಿ.
ಇದರ ಸಾಧಾರಣ 1-2 ತಿಂಗಳು ಕಳುದ ಹಾಂಗೆ ಉಪಯೋಗ್ಸುಲೆ ಸುರು ಮಾಡ್ಲೆ ಅಕ್ಕು. 4-5 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಹಾಳಾವುತ್ತಿಲ್ಲೆ.

ಮಾಡಿ, ರುಚಿನೋಡಿ ಹೇಂಗಾಯಿದು ತಿಳಿಶಿ.

ಸೂಚನೆಃ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡುವಗ ಚೆಂಡಿ ಕೈ/ ಚೆಂಡಿ ಪಾತ್ರ ಉಪಯೋಗ್ಸುಲೆ, ನೀರು ಮುಟ್ಟುಸುಲೆ ಆಗ.

~

ವೇಣಿ ಅಕ್ಕ°

ಸೂ: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದು.

ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 11 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°
  ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°

  ಶುರೂ ನೋಡಿ ಓದಿ ಒಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟವಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಿನ ಕಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದವ್ದ ಗುರಿಕ್ಕಾರ್ರು.
  ಹಾಂಗಾಗಿ ಎನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಕ್ಕಿ ಅಕ್ಕ. ಭರಣಿ ಕಳುಗುತ್ತೆ.
  ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದು ಪಷ್ಟಾಯಿದು.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 2. ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°
  ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ

  ಹೋ .. ಹು! ಇದನ್ನೇ ಕಾದುಗೊಂಡಿದ್ದದು. ಲಾಯಕ ಆತುದೇ ಸಕಾಲಿಕವುದೇ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಬೋಸ ಬಾವ
  ಬೋಸ ಬಾವ

  ಹಾ ಹಾ ಹಾ..!!
  ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ-ಕಾರ ಸೊನೆ ಇಪ್ಪ ಮೆಡಿಯೋ ಅಕ್ಕಾ??
  ಎನಗೆ ಒ೦ದು ಭರಣಿ.. !!!

  [Reply]

  ಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವ

  ಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವ Reply:

  ಒಂದು ಸಾಕೋ ?

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವ

  ಬಾರೀ ಪಷ್ಟಾಯಿದು ಕಾಂಬಗಲೇ..
  ಯೇ ಅಕ್ಕಾ ಚಿತ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಬ ಭರಣಿಯೂ ಅದರೊಳಿಪ್ಪದು ನವಗೇ ಇರಳಿ…

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. ಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿ

  ಯೇ ಅಕ್ಕೋ…
  ನೀ ಹೀಂಗೆಲ್ಲ ಫಟ ಹಾಕಿ ಬಾಯಿಲಿ ನೀರು ಬತ್ತಾ ಇದ್ದು ಈಗ..

  [Reply]

  ಶ್ಯಾಮಣ್ಣ

  ಶ್ಯಾಮಣ್ಣ Reply:

  ಹಾಂಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಬಪ್ಪಲೆ ಇಲ್ಲೆ…. ನೀರು ಮುಟ್ಸುಲಾಗ ಹೇಳಿ ವೇಣಿ ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿದ್ದು ಗೊಂತಾಯಿದಿಲ್ಲೆಯ?

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 2 votes)
 6. ಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆ
  jayashree.neeramoole

  ಈ ವರ್ಷ ಮೆಡಿ ಸಿಕ್ಕುಲೆ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದು :(

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 7. ಒಪ್ಪಣ್ಣ

  ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವೀಣೆ ವೇಣಿಅಕ್ಕನ ಈ ವಾರದ ಚೀಪೆ ಶುದ್ದಿ ಎಂತರಪ್ಪಾ ಹೇದು ಕಾದಿತ್ತಿದ್ದೆ.
  ನೋಡಿರೆ ಕೈಬಾಯಿ ಹೊಗವ ಖಾರದ ಉಪ್ಪಿನ ಕಾಯಿ ಶುದ್ದಿ. 😉

  ಆಗಲಿ, ಶುದ್ದಿ ಯೇವತ್ರಾಣಂತೆ ಚೆಂದ ಆಯಿದು.
  ಮಾಷ್ಟ್ರುಮನೆ ಅತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕುತ್ತವಾದರೂ – ಹೀಂಗಿರ್ಸ ದೃಶ್ಯಂಗೊ ಕಾಂಬಲೆ ಸಿಕ್ಕ ನವಗೆ.
  ಎಂತಕೆ?
  ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕುತ್ತರೆ ಆ ಕೋಣೆಗೆ ಆರಿಂಗೂ ಪ್ರವೇಶ ಇರ ಇದಾ! 😉

  ಬೇಕು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಬೇಕದ ನಮುನೆಯ ಪಟಂಗಳ ಹಾಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅಡಿಬರಹಂಗಳ ಕೊಟ್ಟು –
  ಇನ್ನು ಆರಿಂಗೆ ಕ್ರಮಂಗೊ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲೆ ಇದಾ.

  ಚೆಂದದ ಶುದ್ದಿಗೆ ವಂದನೆಗೊ. :-)
  ಇನ್ನಾಣ ವಾರ…?

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಸುವರ್ಣಿನೀ ಕೊಣಲೆಅನುಶ್ರೀ ಬಂಡಾಡಿಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ°ಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°ಕಜೆವಸಂತ°ವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕ°ಪೆರ್ಲದಣ್ಣಗಣೇಶ ಮಾವ°ಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆಅಕ್ಷರದಣ್ಣಶ್ರೀಅಕ್ಕ°ವಿಜಯತ್ತೆಸಂಪಾದಕ°ಬೋಸ ಬಾವಪುಟ್ಟಬಾವ°ವೇಣೂರಣ್ಣಅನಿತಾ ನರೇಶ್, ಮಂಚಿಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿವೇಣಿಯಕ್ಕ°ಶಾ...ರೀಪವನಜಮಾವ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ