ಅಡಿಗೆಗೊ

ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತಾಳು(ಪಲ್ಯ)
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತಾಳು(ಪಲ್ಯ)

ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತಾಳು(ಪಲ್ಯ) ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 15 ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ (ಊರ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆದು) ಸಣ್ಣ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರದ ಬೆಲ್ಲ 1/2-3/4 ಚಮ್ಚೆ ಮೆಣಸಿನ ಹೊಡಿ ಚಿಟಿಕೆ ಅರುಶಿನ ಹೊಡಿ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಗಾತ್ರದ ಹುಳಿ...

ಬಾಸುಂದಿ
ಬಾಸುಂದಿ

ಬಾಸುಂದಿ ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 18 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) / 3 ಲೀಟರು ಹಾಲು 2-2.5 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಸಕ್ಕರೆ 3 ಚಮ್ಚೆ ಬೀಜದಬೊಂಡು 6-7 ಪಿಸ್ತ 8-10 ಬಾದಮಿ 4-5 ಏಲಕ್ಕಿ ರೆಜ್ಜ ಕೇಸರಿ...

ಮುಳ್ಳುಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಳ್ಳಿ(ಸಲಾಡ್)
ಮುಳ್ಳುಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಳ್ಳಿ(ಸಲಾಡ್)

ಮುಳ್ಳುಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಳ್ಳಿ(ಸಲಾಡ್) ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 1 ಸಣ್ಣ ಎಳತ್ತು ಮುಳ್ಳುಸೌತೆ 1/4 ನೀರುಳ್ಳಿ (ಬೇಕಾದರೆ ಮಾತ್ರ) 1 ಟೊಮೇಟೋ 1 ಹಸಿಮೆಣಸು 3-4 ಎಳೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು 2-3 ಚಮ್ಚೆ ಕಾಯಿತುರಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಸ್ಟು ಉಪ್ಪು...

ಉಪ್ಪು ಸಳ್ಳಿ
ಉಪ್ಪು ಸಳ್ಳಿ

ಉಪ್ಪು ಸಳ್ಳಿ ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 1 ಸಾಧಾರಣ ಗಾತ್ರದ ಎಳತ್ತು ಮುಳ್ಳುಸೌತೆ 1-2 ಹಸಿಮೆಣಸು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಸ್ಟು ಉಪ್ಪು 1/2 ಚಮ್ಚೆ ಸಾಸಮೆ ಚಿಟಿಕೆ ಇಂಗು...

ಮುಳ್ಳುಸೌತೆಕಾಯಿ ತಿರುಳಿನ ಚಟ್ನಿ / ಕೊಂಡಾಟ
ಮುಳ್ಳುಸೌತೆಕಾಯಿ ತಿರುಳಿನ ಚಟ್ನಿ / ಕೊಂಡಾಟ

ಮುಳ್ಳುಸೌತೆಕಾಯಿ ತಿರುಳಿನ ಚಟ್ನಿ / ಕೊಂಡಾಟ ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 10-15 ತುಂಡು ಎಳತ್ತು ಮುಳ್ಳುಸೌತೆಕಾಯಿ ತಿರುಳು 2-3 ಹಸಿಮೆಣಸು 1/2 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಕಾಯಿತುರಿ...

ಮುಳ್ಳುಸೌತೆಕಾಯಿ ಮೊಸರು ಗೊಜ್ಜಿ
ಮುಳ್ಳುಸೌತೆಕಾಯಿ ಮೊಸರು ಗೊಜ್ಜಿ

ಮುಳ್ಳುಸೌತೆಕಾಯಿ ಮೊಸರು ಗೊಜ್ಜಿ ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 1 ಸಣ್ಣ ಎಳತ್ತು ಮುಳ್ಳುಸೌತೆ 1/4 ನೀರುಳ್ಳಿ (ಬೇಕಾದರೆ ಮಾತ್ರ) 1 ಟೊಮೇಟೋ 1 ಹಸಿಮೆಣಸು 3-4 ಎಳೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು 1.5-2 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಮೊಸರು...

ಸೀವು ಕೆಂಡತ್ತಡ್ಯ
ಸೀವು ಕೆಂಡತ್ತಡ್ಯ

ಸೀವು ಕೆಂಡತ್ತಡ್ಯ ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 2-2.5 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಸಣ್ಣಕೆ ಕೊಚ್ಚಿದ(ದೊಡ್ಡಕೆ ತುರುದ) ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆ(ಅಥವಾ ಸೊರೆಕ್ಕಾಯಿ) ಭಾಗ 1 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಬೆಣ್ತಕ್ಕಿ (ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಆದರೆ...

ಖಾರ ಕೆಂಡತ್ತಡ್ಯ
ಖಾರ ಕೆಂಡತ್ತಡ್ಯ

ಖಾರ ಕೆಂಡತ್ತಡ್ಯ ವಿಧಾನ ೧: (ಬಾಣಲೆ ಉಪಯೋಗ್ಸಿ) ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 2 ಸಾಧಾರಣ ಗಾತ್ರದ  ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆ (ಅಥವಾ ಸೊರೆಕ್ಕಾಯಿ) /...

ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್(ಶರಬತ್ತು)
ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್(ಶರಬತ್ತು)

ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್(ಶರಬತ್ತು) ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 1 ಸಣ್ಣ ಎಳತ್ತು ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆ 1/4 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ನೀರು 1 ಏಲಕ್ಕಿ  ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಪ್ಪಸ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ...

ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ
ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ

ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 3 ಸಾಧಾರಣ ಗಾತ್ರದ ಎಳತ್ತು ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆ 1/4 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಉಪ್ಪು 1 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಸಿ ಹೊರಡಿ...

ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆಕಾಯಿ ದೋಸೆ
ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆಕಾಯಿ ದೋಸೆ

ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆಕಾಯಿ ದೋಸೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 2 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ತುಂಡು ಮಾಡಿದ ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆ ಬಾಗ 1 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಬೆಣ್ತಕ್ಕಿ 1/4 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಕಾಯಿ ತುರಿ (ಬೇಕಾದರೆ...

ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸೀವು ದೋಸೆ(ಪಚ್ಚಪ್ಪ)
ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸೀವು ದೋಸೆ(ಪಚ್ಚಪ್ಪ)

ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸೀವು ದೋಸೆ(ಪಚ್ಚಪ್ಪ) ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 1.5 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ)  ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆಕಾಯಿ ತುಂಡುಗೊ 1 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಬೆಣ್ತಕ್ಕಿ 1/2 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಕಾಯಿ ತುರಿ 3/4 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಬೆಲ್ಲ...

ದಾರಳೆಕಾಯಿ ಪಾಯಸ
ದಾರಳೆಕಾಯಿ ಪಾಯಸ

ದಾರಳೆಕಾಯಿ ಪಾಯಸ ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 4 ಸಾಧಾರಣ ಗಾತ್ರದ ಎಳತ್ತು ದಾರಳೆಕಾಯಿ 2.5-3 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಬೆಲ್ಲ 3.5-4 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಕಾಯಿ ಹಾಲು 1.5 ಚಮ್ಚೆ ಗಟ್ಟಿ ಬೆಣ್ತಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು / ಅಕ್ಕಿ ಹೊಡಿ ಚಿಟಿಕೆ...

ದಾರಳೆಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ
ದಾರಳೆಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ

ದಾರಳೆಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 1 ದಾರಳೆಕಾಯಿ 1-2 ಚಮ್ಚೆ ಗೋಡಂಬಿ 1/2 ಸಾಧಾರಣ ಗಾತ್ರದ ನೀರುಳ್ಳಿ 1 ಚಮ್ಚೆ ಚಟ್ನಿ ಕಡ್ಲೆ / ಪುಟಾಣಿ 2-3...

ದಾರಳೆಕಾಯಿ ತೋವೆ
ದಾರಳೆಕಾಯಿ ತೋವೆ

ದಾರಳೆಕಾಯಿ ತೋವೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 2 ದಾರಳೆಕಾಯಿ 1-2 ಚಮ್ಚೆ ಕಾಯಿ ತುರಿ 1/4 ಚಮ್ಚೆ ಅರುಶಿನ ಹೊಡಿ 1-2 ಚಮ್ಚೆ ನಿಂಬೆ ಹುಳಿ ಎಸರು 2-3 ಹಸಿಮೆಣಸು ರುಚಿಗೆ...


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°ಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°ಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ°ಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ°ಡೈಮಂಡು ಭಾವವಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಎರುಂಬು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಬಟ್ಟಮಾವ°ಪುಣಚ ಡಾಕ್ಟ್ರುತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°ಗೋಪಾಲಣ್ಣಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕಮಾಲಕ್ಕ°ನೀರ್ಕಜೆ ಮಹೇಶಸಂಪಾದಕ°ದೊಡ್ಡಮಾವ°ಅಕ್ಷರ°ಸುಭಗಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°ಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆವಿದ್ವಾನಣ್ಣ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ