ಅಡಿಗೆಗೊ

"ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ" - 45 (ಅಡಿಗೆ ವಿಶೇಷಾಂಕ!)
“ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ” – 45 (ಅಡಿಗೆ ವಿಶೇಷಾಂಕ!)

ಬೈಲಿಲಿ ಒಂದರಿಯಾಣ ಅನುಪ್ಪತ್ಯಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಾತು ಹೇದು ಕಾಂಬಲೆ ಸುರುವಪ್ಪಗ ಮತ್ತಾಣ ಜೆಂಬ್ರಂಗೊ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಎಳಗಿತ್ತು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಂದ್ಸರ ಮತ್ತೆ...

ಮೆಣಸಿನ ಬಾಳಕ್ಕು
ಮೆಣಸಿನ ಬಾಳಕ್ಕು

ಮೆಣಸಿನ ಬಾಳಕ್ಕು ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 1/2 ಕೆ.ಜಿ ಹಸಿಮೆಣಸು 2.5-3 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಹುಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ 1/2 ಚಮ್ಚೆ ಇಂಗಿನ ಹೊಡಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಸ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ: ಹಸಿಮೆಣಸಿನ ತೊಟ್ಟು  ಸಮೇತ, ತೊಳದು ಒಂದು ವಸ್ತ್ರಲ್ಲಿ ಹರಗಿ...

ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕೊದಿಲು(ಸಾಂಬಾರು)
ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕೊದಿಲು(ಸಾಂಬಾರು)

ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕೊದಿಲು(ಸಾಂಬಾರು) ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 1/2 ಸಾಧಾರಣ ಗಾತ್ರದ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ 1/2-3/4 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಕಾಯಿ ತುರಿ ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಅರುಶಿನ ಕೊಂಬು ಅಥವಾ 1/8 ಚಮ್ಚೆ ಅರುಶಿನ ಹೊಡಿ ಚಿಟಿಕೆ ಮೆಣಸಿನ ಹೊಡಿ ದ್ರಾಕ್ಷೆ...

ಕುಂಬಳಕಾಯಿ(ಕಾಶಿ) ಹಲ್ವ
ಕುಂಬಳಕಾಯಿ(ಕಾಶಿ) ಹಲ್ವ

ಕುಂಬಳಕಾಯಿ(ಕಾಶಿ) ಹಲ್ವ ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 6 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ತುರುದ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ 3.5-4 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಸಕ್ಕರೆ 4-5  ಏಲಕ್ಕಿ 1-2 ಚಮ್ಚೆ ಬೀಜದ ತುಂಡು 1 ಚಮ್ಚೆ ಒಣ...

ಅಂಬಟೆ ಗೊಜ್ಜಿ
ಅಂಬಟೆ ಗೊಜ್ಜಿ

ಅಂಬಟೆ ಗೊಜ್ಜಿ ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 6 ಬೆಳದ/ಹಣ್ಣಾದ ಅಂಬಟೆ 1-2 ಹಸಿಮೆಣಸು 2 ನಿಂಬೆ ಗಾತ್ರದ ಬೆಲ್ಲ 1 ಸಣ್ಣ ನೀರುಳ್ಳಿ(ಬೇಕಾದರೆ ಮಾತ್ರ) 4-5 ಎಳೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು 5-6 ಬೇನ್ಸೊಪ್ಪು 1/2...

ಅಂಬಟೆ, ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸು ಚಿತ್ರಾನ್ನ
ಅಂಬಟೆ, ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸು ಚಿತ್ರಾನ್ನ

ಅಂಬಟೆ, ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 1.5 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಬೆಣ್ತಕ್ಕಿ (ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಅಥವಾ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ ಒಳ್ಳೆದು) 3 ಅಂಬಟೆ 2 ದೊಡ್ಡ ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸು 3/4-1 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಕಾಯಿ ತುರಿ 3 ಹಸಿಮೆಣಸು 10-15 ಬೇನ್ಸೊಪ್ಪು...

ಅಂಬಟೆ ಸಾರು
ಅಂಬಟೆ ಸಾರು

ಅಂಬಟೆ ಸಾರು ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 8-10 ಅಂಬಟೆ 1 ಚಮ್ಚೆ ಮೆಂತೆ ಹೊಡಿ(ಹೊರುದು ಹೊಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು) ಚಿಟಿಕೆ ಅರುಶಿನ ಹೊಡಿ 2-3 ಹಸಿಮೆಣಸು 2 ದೊಡ್ಡ ನಿಂಬೆ ಗಾತ್ರದ ಬೆಲ್ಲ 4-5 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು 5-6...

ಉದ್ದಿನ ಗೊಜ್ಜಿ
ಉದ್ದಿನ ಗೊಜ್ಜಿ

ಮೊನ್ನೆ ಆಚಮನೆ ವೀಣನಲ್ಲಿಗೆ ಹೀಂಗೆ ಉದಾಕೆ ಹೋಗಿತ್ತಿದ್ದೆ ಅದ… ಅದು ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗಳು ಇದ್ದನ್ನೆ, ಅದರ ಮಾವನೋರ ತಂಗೆಯ...

ಅಂಬಟೆ ಬೇಶಿದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ
ಅಂಬಟೆ ಬೇಶಿದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ

ಅಂಬಟೆ  ಬೇಶಿದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 50 ಬೆಳದ ಅಂಬಟೆ 3-4 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು 3 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಕೆಂಪು ಮೆಣಸು (ಊರ ಮೆಣಸು ಒಳ್ಳೆದು) ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಗಾತ್ರದ ಇಂಗು ಅಥವಾ 1/2...

ಸೇಮೆ
ಸೇಮೆ

ಸೇಮೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 1 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಕಡ್ಲೆ ಹೊಡಿ ದೊಡ್ಡ ಚಿಟಿಕೆ ಇಂಗು ಚಿಟಿಕೆ ಅರುಶಿನ ಹೊಡಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಸ್ಟು ಉಪ್ಪು 1/2 ಚಮ್ಚೆ ಮೆಣಸಿನ ಹೊಡಿ 1-2 ಚಮ್ಚೆ ಬೆಣ್ಣೆ / 3-4 ಚಮ್ಚೆ ಬೆಶಿ-ಬೆಶಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ:...

ಮುಳ್ಳುಸೌತೆಕಾಯಿ ಪಾಯಸ
ಮುಳ್ಳುಸೌತೆಕಾಯಿ ಪಾಯಸ

ಮುಳ್ಳುಸೌತೆಕಾಯಿ ಪಾಯಸ ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 2-3 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಕೊಚ್ಚಿದ ಮುಳ್ಳುಸೌತೆ 1.5-2 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಬೆಲ್ಲ 3 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಕಾಯಿ ತುರಿ ಅಥವಾ 2.5-3 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಕಾಯಿ ಹಾಲು 3/4 –...

ಮುಳ್ಳುಸೌತೆಕಾಯಿ ಖಾರ ಸುಟ್ಟವು(ಗುಳಿ ಅಪ್ಪ)
ಮುಳ್ಳುಸೌತೆಕಾಯಿ ಖಾರ ಸುಟ್ಟವು(ಗುಳಿ ಅಪ್ಪ)

ಮುಳ್ಳುಸೌತೆಕಾಯಿ ಖಾರ ಸುಟ್ಟವು(ಗುಳಿ ಅಪ್ಪ) ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 1.5 ಸಾಧಾರಣ ಗಾತ್ರದ ಮುಳ್ಳುಸೌತೆ ಅಥವಾ 3 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ದೊಡ್ಡಕೆ ತುರುದ ಮುಳ್ಳುಸೌತೆ 1 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಬೆಣ್ತಕ್ಕಿ 2-3 ಹಸಿಮೆಣಸು...

ಮುಳ್ಳುಸೌತೆಕಾಯಿ ಸೀವು ಸುಟ್ಟವು(ಗುಳಿ ಅಪ್ಪ)
ಮುಳ್ಳುಸೌತೆಕಾಯಿ ಸೀವು ಸುಟ್ಟವು(ಗುಳಿ ಅಪ್ಪ)

ಮುಳ್ಳುಸೌತೆಕಾಯಿ ಸೀವು ಸುಟ್ಟವು(ಗುಳಿ ಅಪ್ಪ) ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 1 ಸಾಧಾರಣ ಗಾತ್ರದ ಮುಳ್ಳುಸೌತೆ ಅಥವಾ 2 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ದೊಡ್ಡಕೆ ತುರುದ ಮುಳ್ಳುಸೌತೆ 1 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಬೆಣ್ತಕ್ಕಿ 1 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಬೆಲ್ಲ 1/2...

ಶೇಂಗ ಪುಡಿ ಚಟ್ನಿ
ಶೇಂಗ ಪುಡಿ ಚಟ್ನಿ

ಶೇಂಗ ಪುಡಿ ಚಟ್ನಿ ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 4-5 ಚಮ್ಚೆ ಶೇಂಗ ಪುಡಿ 2 ಚಮ್ಚೆ ಕಾಯಿ ತುರಿ 1-2 ಎಳೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು 1 ಹಸಿಮೆಣಸು 1/2 ಕುಡ್ತೆ(ಕಪ್) ಚಪ್ಪೆ ಮೊಸರು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಸ್ಟು ಉಪ್ಪು 1/4 ಚಮ್ಚೆ ಜೀರಿಗೆ 1/2 ಚಮ್ಚೆ ಸಾಸಮೆ 1-2 ಮುರುದ ಒಣಕ್ಕು ಮೆಣಸು...


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಅನಿತಾ ನರೇಶ್, ಮಂಚಿಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಪುಟ್ಟಬಾವ°ಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°ಪೆರ್ಲದಣ್ಣಶ್ರೀಅಕ್ಕ°ಗಣೇಶ ಮಾವ°ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣಮಾಲಕ್ಕ°ವಿಜಯತ್ತೆಕಜೆವಸಂತ°ಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿಶಾ...ರೀಕೇಜಿಮಾವ°ಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿಗೋಪಾಲಣ್ಣಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವಮುಳಿಯ ಭಾವದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿದೊಡ್ಡಮಾವ°ಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆವಸಂತರಾಜ್ ಹಳೆಮನೆಪಟಿಕಲ್ಲಪ್ಪಚ್ಚಿ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ?
ಹಸ್ತೋದಕ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪದ್ದೆ ಸಾರಿನ ಕವಂಗ ನೆಗ್ಗಿ ಆತು
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ