ಅಡಿಗೆಗೊ

ಶೇಂಗ ಪುಡಿ
ಶೇಂಗ ಪುಡಿ

ಶೇಂಗ ಪುಡಿ ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 1 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ನೆಲಕಡ್ಲೆ 1-2 ಚಮ್ಚೆ ಮೆಣಸಿನ ಹೊಡಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಸ್ಟು ಉಪ್ಪು 1/4 ಚಮ್ಚೆ ಹುಳಿ ಹೊಡಿ ದೊಡ್ಡ ಚಿಟಿಕೆ ಇಂಗು ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ: ನೆಲಕಡ್ಲೆಯ ಬಾಣಲೆಲಿ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೊವೇವ್ ಲ್ಲಿ ಹೊರುದು 15-20 ನಿಮಿಷ ತಣಿವನ್ನಾರ ಕರೆಲಿ ಮಡುಗಿ. ಹೊರುದ ನೆಲಕಡ್ಲೆ, ಉಪ್ಪು, ಹುಳಿ ಹೊಡಿ, ಮೆಣಸಿನ ಹೊಡಿ, ಇಂಗು, ಮೆಣಸಿನ ಹೊಡಿಯ ಮಿಕ್ಸಿಲಿ ಹಾಕಿ ತರಿ-ತರಿಯಾಗಿ(ಕೆಳಾಣ ಚಿತ್ರಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಿದಸ್ಟು) ಕಡೆರಿ. ...

ಹಯಗ್ರೀವ
ಹಯಗ್ರೀವ

ಹಯಗ್ರೀವ ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 3/4 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಕಡ್ಲೆ ಬೇಳೆ 1 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಬೆಲ್ಲ 1-2 ಚಮ್ಚೆ ಗೇರು ಬೀಜ 1 ಚಮ್ಚೆ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷೆ 2 ಲವಂಗ 3-4  ಚಮ್ಚೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು (ಬೇಕಾದರೆ ಮಾತ್ರ)...

ನೀರು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತಂಬ್ಳಿ
ನೀರು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತಂಬ್ಳಿ

ನೀರು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತಂಬ್ಳಿ ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 3-4 ಸಾಧಾರಣ ಗಾತ್ರದ ನೀರು ಮಾವಿನಕಾಯಿ (ರೆಜ್ಜ ಮೆಸ್ತಂಗೆ ಇಪ್ಪದಾದರೆ ಒಳ್ಳೆದು) 1.5 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಕಾಯಿತುರಿ 1 ಹಸಿಮೆಣಸು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಸ್ಟು ಉಪ್ಪು 1.5 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಚಪ್ಪೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ...

ಪತ್ರೊಡೆ ರೋಸ್ಟ್
ಪತ್ರೊಡೆ ರೋಸ್ಟ್

ಪತ್ರೊಡೆ ರೋಸ್ಟ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 40-45 ತುಂಡು ಸುರುಳಿ ಪತ್ರೊಡೆ ಅಥವಾ ಪತ್ರೊಡೆ 2-3 ಹಸಿಮೆಣಸು 5-6 ಎಳೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಚಿಟಿಕೆ ಇಂಗು 5-6 ಬೇನ್ಸೊಪ್ಪು 1 ಚಮ್ಚೆ ಎಳ್ಳು 1 ಚಮ್ಚೆ ಸಾಸಮೆ 1/2...

ನೀರು ಮಾವಿನಕಾಯಿ(ಬೇಶಿದ) ಗೊಜ್ಜಿ
ನೀರು ಮಾವಿನಕಾಯಿ(ಬೇಶಿದ) ಗೊಜ್ಜಿ

ನೀರು ಮಾವಿನಕಾಯಿ(ಬೇಶಿದ) ಗೊಜ್ಜಿ ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 8-10 ನೀರು ಮಾವಿನಕಾಯಿ 1-2 ಹಸಿಮೆಣಸು 2-3 ದೊಡ್ಡ ನಿಂಬೆ ಗಾತ್ರದ ಬೆಲ್ಲ ಚಿಟಿಕೆ ಅರುಶಿನ ಹೊಡಿ 1/2 ಚಮ್ಚೆ ಮೆಣಸಿನ ಹೊಡಿ 1 ಚಮ್ಚೆ ಸಾರಿನ ಹೊಡಿ 1/2 ಚಮ್ಚೆ ಜೀರಿಗೆ 1 ಚಮ್ಚೆ ಸಾಸಮೆ 5-6 ಬೇನ್ಸೊಪ್ಪು...

ಪತ್ರೊಡೆ ಖಾರ ಒಗ್ಗರಣೆ
ಪತ್ರೊಡೆ ಖಾರ ಒಗ್ಗರಣೆ

ಪತ್ರೊಡೆ ಖಾರ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 3  ಸುರುಳಿ ಪತ್ರೊಡೆ ಅಥವಾ 2 ಪತ್ರೊಡೆ 1/2 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಕಾಯಿ ತುರಿ 2 ಸಾಧಾರಣ ಗಾತ್ರದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು 5-6...

ನೀರು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಹಸಿ ಗೊಜ್ಜಿ
ನೀರು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಹಸಿ ಗೊಜ್ಜಿ

ನೀರು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಹಸಿ ಗೊಜ್ಜಿ ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 4 ನೀರು ಮಾವಿನಕಾಯಿ (ರೆಜ್ಜ ಮೆಸ್ತಂಗೆ ಇಪ್ಪದಾದರೆ ಒಳ್ಳೆದು) 3-4 ಹಸಿಮೆಣಸು 1 ಚಮ್ಚೆ ಸಾಸಮೆ 5-6 ಬೇನ್ಸೊಪ್ಪು 3-4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು ದೊಡ್ಡ ಚಿಟಿಕೆ ಇಂಗು 1-2 ತುಂಡು ಮಾಡಿದ ಒಣಕ್ಕು ಮೆಣಸು 1  ಚಮ್ಚೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ:...

ಪತ್ರೊಡೆ ಸೀವು ಒಗ್ಗರಣೆ
ಪತ್ರೊಡೆ ಸೀವು ಒಗ್ಗರಣೆ

ಪತ್ರೊಡೆ ಸೀವು ಒಗ್ಗರಣೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 1 ಪತ್ರೊಡೆ 1 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಕಾಯಿ ತುರಿ 3/4-1 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಬೆಲ್ಲ 3-4 ಬೇನ್ಸೊಪ್ಪು 1 ಚಮ್ಚೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ 1/2 ಚಮ್ಚೆ ಸಾಸಮೆ 1-2 ಮುರುದ ಒಣಕ್ಕು ಮೆಣಸು 2-3...

ನೀರು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಮೇಲಾರ
ನೀರು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಮೇಲಾರ

ನೀರು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಮೇಲಾರ ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 2 ನೀರು ಮಾವಿನಕಾಯಿ 1 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಕಾಯಿತುರಿ 2 ಹಸಿಮೆಣಸು 1/4-1/2 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಚಪ್ಪೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಚಿಟಿಕೆ ಅರುಶಿನ ಹೊಡಿ (ಬೇಕಾದರೆ ಮಾತ್ರ) 1/4...

ಸುರುಳಿ ಪತ್ರೊಡೆ
ಸುರುಳಿ ಪತ್ರೊಡೆ

ಸುರುಳಿ ಪತ್ರೊಡೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 1 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಕೊಯಿಶಕ್ಕಿ 1 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಬೆಣ್ತಕ್ಕಿ 1/2-3/4 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಕಾಯಿ ತುರಿ 2 ಚಮ್ಚೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ 1/2 ಚಮ್ಚೆ ಮೆಂತೆ 2 ಚಮ್ಚೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ 1/2 ಚಮ್ಚೆ ಜೀರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ನಿಂಬೆ ಗಾತ್ರದ ಹುಳಿ ದೊಡ್ಡ ನಿಂಬೆ ಗಾತ್ರದ ಬೆಲ್ಲ...

ನೀರು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತಾಳು(ಪಲ್ಯ)
ನೀರು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತಾಳು(ಪಲ್ಯ)

ನೀರು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತಾಳು(ಪಲ್ಯ) ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 15-20 ನೀರು ಮಾವಿನಕಾಯಿ 3-4 ದೊಡ್ಡ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರದ ಬೆಲ್ಲ 1.5-2 ಚಮ್ಚೆ ಮೆಣಸಿನ ಹೊಡಿ ಚಿಟಿಕೆ ಅರುಶಿನ ಹೊಡಿ 5-6 ಚಮ್ಚೆ ಕಾಯಿ ತುರಿ 1 ಚಮ್ಚೆ ಸಾಸಮೆ 1.5...

ಪತ್ರೊಡೆ
ಪತ್ರೊಡೆ

ಪತ್ರೊಡೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 1 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಕೊಯಿಶಕ್ಕಿ 1 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಬೆಣ್ತಕ್ಕಿ 1/2-3/4 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಕಾಯಿ ತುರಿ 2 ಚಮ್ಚೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ 1/2 ಚಮ್ಚೆ ಮೆಂತೆ 2 ಚಮ್ಚೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ 1/2 ಚಮ್ಚೆ ಜೀರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ನಿಂಬೆ ಗಾತ್ರದ ಹುಳಿ ಸಾಧಾರಣ/ದೊಡ್ಡ ನಿಂಬೆ ಗಾತ್ರದ ಬೆಲ್ಲ...

ಕಣಿಲೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ
ಕಣಿಲೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ

ಕಣಿಲೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 5 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಕೊರದ ಕಣಿಲೆ ಬಾಗ 1/4 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು 1.25-1.5 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹೊರಡಿ 1/2 ಚಮ್ಚೆ ಸಾಸಮೆ ದೊಡ್ಡ ಚಿಟಿಕೆ ಇಂಗು 1 ಚಮ್ಚೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ: ಕಣಿಲೆಯ ಹೆರಾಣ ಚೋಲಿಯ ತೆಗದು, ಬೆಳಿ ಎಳತ್ತು ಇಪ್ಪ ಭಾಗವ ಕೆಳಾಣ ಚಿತ್ರಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಿದ ಹಾಂಗೆ ಕೊರೆರಿ. ಒಂದು ಪಾತ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ...

ಕಣಿಲೆ ಗಸಿ
ಕಣಿಲೆ ಗಸಿ

ಕಣಿಲೆ ಗಸಿ ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 5 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಸಣ್ಣಕೆ ಕೊಚ್ಚಿದ ಕಣಿಲೆ 2 ಸಾಧಾರಣ ಗಾತ್ರದ ನೀರುಳ್ಳಿ 1 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಬೊದುಳಿದ ಬಟಾಣಿ 1.5 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಕಾಯಿ ತುರಿ 1/4 ಚಮ್ಚೆ ಅರುಶಿನ ಹೊಡಿ(1/8 ಚಮ್ಚೆ ಬೇಶುಲೆ +  1/8 ಚಮ್ಚೆ ಮಸಾಲೆಗೆ) 1/4 ಚಮ್ಚೆ ಮೆಣಸಿನ ಹೊಡಿ...

ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಬೇಳೆ ಪಾಯಸ
ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಬೇಳೆ ಪಾಯಸ

ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಬೇಳೆ ಪಾಯಸ ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 7 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಕೊಚ್ಚಿದ ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಬೇಳೆ 3.5 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಬೆಲ್ಲ 3-3.5 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಕಾಯಿ ತುರಿ ಅಥವಾ 3 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಕಾಯಿ ಹಾಲು ಚಿಟಿಕೆ...


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣದೀಪಿಕಾಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಗಣೇಶ ಮಾವ°ಮುಳಿಯ ಭಾವವಿದ್ವಾನಣ್ಣದೊಡ್ಡಮಾವ°ವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆವಿಜಯತ್ತೆಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°ಡೈಮಂಡು ಭಾವಅಕ್ಷರದಣ್ಣಸುವರ್ಣಿನೀ ಕೊಣಲೆರಾಜಣ್ಣಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°ವೇಣಿಯಕ್ಕ°ಸಂಪಾದಕ°ಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆಪುಟ್ಟಬಾವ°ಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿಅನುಶ್ರೀ ಬಂಡಾಡಿವಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಗೋಪಾಲಣ್ಣಪುಣಚ ಡಾಕ್ಟ್ರುಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ?
ಹಸ್ತೋದಕ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪದ್ದೆ ಸಾರಿನ ಕವಂಗ ನೆಗ್ಗಿ ಆತು
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ