ಪತ್ರೊಡೆ

ಪತ್ರೊಡೆ

ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ:

 • 1 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಕೊಯಿಶಕ್ಕಿ
 • 1 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಬೆಣ್ತಕ್ಕಿ
 • 1/2-3/4 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಕಾಯಿ ತುರಿ
 • 2 ಚಮ್ಚೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ
 • 1/2 ಚಮ್ಚೆ ಮೆಂತೆ
 • 2 ಚಮ್ಚೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ
 • 1/2 ಚಮ್ಚೆ ಜೀರಿಗೆ
 • ಸಣ್ಣ ನಿಂಬೆ ಗಾತ್ರದ ಹುಳಿ
 • ಸಾಧಾರಣ/ದೊಡ್ಡ ನಿಂಬೆ ಗಾತ್ರದ ಬೆಲ್ಲ
 • 1/4 ಚಮ್ಚೆ ಅರುಶಿನ ಹೊಡಿ
 • 1/4 ಚಮ್ಚೆ ಇಂಗು
 • 8-10 ಒಣಕ್ಕು ಮೆಣಸು
 • ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಸ್ಟು ಉಪ್ಪು
 • 6-7 ಸಾಧಾರಣ ಗಾತ್ರದ ಕೆಸವಿನ ಎಲೆ
 • 5-6 ಬಾಳೆ ಎಲೆ

ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ:

ಅಕ್ಕಿಯ 6-7 ಘಂಟೆ ನೀರಿಲ್ಲಿ ಬೊದುಳುಲೆ ಹಾಕಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರ/ಗಿಣ್ಣಾಲಿಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಮೆಂತೆಯ 6-7 ಘಂಟೆ ನೀರಿಲ್ಲಿ ಬೊದುಳುಲೆ ಹಾಕಿ.
ಅಕ್ಕಿಯನ್ನೂ, ಬೊದುಳಿದ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಮೆಂತೆಯನ್ನೂ ಲಾಯಿಕಲಿ ನೀರಿಲ್ಲಿ 2-3 ಸರ್ತಿ ತೊಳೆರಿ.
ಗ್ರೈಂಡರ್/ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಬೊದುಳಿದ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಮೆಂತೆ, ಒಣಕ್ಕುಮೆಣಸು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಕಾಯಿ, ಹುಳಿ, ರೆಜ್ಜ ನೀರು ಹಾಕಿ ನೊಂಪಿಂಗೆ ಕಡೆರಿ.
ಅದಕ್ಕೆ ಬೊದುಳಿದ ಅಕ್ಕಿ, ಬೆಲ್ಲ, ಉಪ್ಪು, ಅರುಶಿನ, ಇಂಗು ಹಾಕಿ, ರೆಜ್ಜ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕೆಳಾಣ ಚಿತ್ರಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಿದ ಹಾಂಗೆ ಗಟ್ಟಿಗೆ ತರಿ ತರಿ ಆಗಿ ಕಡೆರಿ.

ಬಾಳೆ ಎಲೆಯ ಕಿಚ್ಚಿಲ್ಲಿ ಬಾಡ್ಸಿ, ಲಾಯಿಕಲಿ ಉದ್ದಿ ಮಡುಗಿ. ಕೆಸವಿನ ಎಲೆಯ ಲಾಯಿಕಲಿ ತೊಳದು, ಕೆಳಾಣ ಚಿತ್ರಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಿದ ಹಾಂಗೆ ಸಣ್ಣಕೆ ಕೊರೆರಿ.

ಕಡದ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿಂಗೆ, ಕೊಚ್ಚಿದ ಕೆಸವಿನ ಎಲೆಯ ಹಾಕಿ ತೊಳಸಿ.

ರೆಜ್ಜ ಹಿಟ್ಟಿನ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಾಣ ಚಿತ್ರಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಿದ ಹಾಂಗೆ ಬಾಳೆ ಎಲೆಲಿ ಹಾಕಿ.

ಕೆಳಾಣ ಚಿತ್ರಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಿದ ಹಾಂಗೆ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯ ಮಡ್ಸಿ.

ಪುನಃ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯ ಎರಡು ಕರೆಯನ್ನೂ ಕೆಳಾಣ ಚಿತ್ರಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಿದ ಹಾಂಗೆ ಮಡ್ಸಿ,  ಕವುಂಚಿ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಲಿ ಮಡುಗಿ.

ಅಟ್ಟಿನಳಗೆ/ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಅಡಿಲಿ ರೆಜ್ಜ ನೀರು ಹಾಕಿ, ಸ್ಟಾಂಡ್ ಮಡುಗಿ ಅದರ ಮೇಗೆ ಪತ್ರೊಡೆಯ ಕೆಳಾಣ ಚಿತ್ರಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಿದ ಹಾಂಗೆ ಕವುಂಚಿ ಮಡುಗಿ.
ಮುಚ್ಚಲು ಮುಚ್ಚಿ, 15-20 ನಿಮಿಷ ದೊಡ್ಡ ಕಿಚ್ಚಿಲ್ಲಿ ಬೇಶಿ, ಮತ್ತೆ 30-40 ನಿಮಿಷ ಸಣ್ಣ/ಹದ ಕಿಚ್ಚಿಲ್ಲಿ ಬೇಶಿ.
(ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರಿಂಗೆ, ವೈಟ್ ಮಡುಗುದು ಬೇಡ, ವೈಟ್ ಸ್ಟಾಂಡಿಂಗೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಿನ ಕವುಂಚಿ ಮಡುಗಿರೆ ಸಾಕು.)

ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ತುಪ್ಪ/ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಸಾಂಬರಿನ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ತಿಂಬಲೆ ಕೊಡಿ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಸಾಮಾನಿಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ 4-5 ಪತ್ರೊಡೆ ಆವುತ್ತು. ಇದರ ಸೀವು ಒಗ್ಗರಣೆ, ಖಾರ ಒಗ್ಗರಣೆ, ಪತ್ರೊಡೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಉಪಯೋಗ್ಸುಲೆ ಅಕ್ಕು.

ಮಾಡಿ, ರುಚಿನೋಡಿ ಹೇಂಗಾಯಿದು ತಿಳಿಶಿ.

~
ವೇಣಿ ಅಕ್ಕ°

ಸೂ: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದು.

ವೇಣಿಯಕ್ಕ°

   

You may also like...

6 Responses

 1. ಸುಮನ ಭಟ್ ಸಂಕಹಿತ್ಲು. says:

  ಎನಗೆ ಭಾರೀ ಪ್ರೀತಿ ಪತ್ರೊಡೆ. ಸೀವು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪತ್ರೊಡೆ ಮತ್ತೂ ಪ್ರೀತಿ.

 2. ಎ೦ .ಕೆ. says:

  ಮರಕೆಸವಿ೦ದಾದರೆ ಮದಾಲು ಇತ್ತ್ಲಾಗಿ ಬರಲಿ. ಆಟಿ ಕಳೆದರೆ ,ಮರ ಕೆಸವು ಉಪಯೋಗಸುವ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲದೊ?

 3. ಇದು ಮರಕೆಸವಿಂದು ಅಲ್ಲ… ಅಪ್ಪು ಮರಕೆಸವಿನ ಪತ್ರೊಡೆಗೆ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚು..ಃ)
  ಆಟಿ ಕಳುದ ಮೇಲೆ ಉಪಯೋಗ್ಸುಲೆ ಆಗದ್ದು ಗೊಂತಿಲ್ಲೆ…

 4. ರಘುಮುಳಿಯ says:

  ಇ೦ದು ಉದಿಯಪ್ಪಗ “ಅಟ್ಟಿನಳಗೆ”ಲಿ ಮಾಡಿದ ಬೆಶಿಬೆಶಿ ಪತ್ರಡೆಯ ಸೀವು ಒಗ್ಗರಣೆ ತಿ೦ದು ಬೈಲಿ೦ಗೆ ಇಳುದಪ್ಪಗ… ವಾವ್…ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಪತ್ರಡೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಅಕ್ಕ.

 5. ಇಂದಿರತ್ತೆ says:

  ಚಳಿ- ಶೀತ ಹಿಡಿವ ಆಟಿಲಿ ಈ ಪತ್ರೊಡೆಯ ಒಂದರಿಯಾದರೂ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೆಕ್ಕಡ್ಡ ಅಲ್ಲದಾ- ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾದ ತಿಂಡಿ- ಲಾಯ್ಕಾಯಿದು.

 6. ಸಂದೇಶ says:

  ಆಹಾ! ಪತ್ರೊಡೆ ಒಳ್ಳೆದಾಯಿದು. ಎನಗೆ ಮದ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಅಶನ ಬೇಡ. ಪತ್ರೊಡೆ ಬೆಂದಿ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲೆಯಾ ಅಂಬಗ?
  ‘ಅಟ್ಟಿನಳಗೆ’ಲಿ ನಿಂಗೊಗೆ ಇದ್ದಾ?

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *