ಉದ್ದಿನ ಗೊಜ್ಜಿ

December 4, 2013 ರ 8:00 pmಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 3 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಮೊನ್ನೆ ಆಚಮನೆ ವೀಣನಲ್ಲಿಗೆ ಹೀಂಗೆ ಉದಾಕೆ ಹೋಗಿತ್ತಿದ್ದೆ ಅದ… ಅದು ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗಳು ಇದ್ದನ್ನೆ, ಅದರ ಮಾವನೋರ ತಂಗೆಯ ಮೈದುನನ ಮಗಳು.. ಆಚಮನೆ ಸುರೇಶಂಗೆ ತಂದದು.. ಹಾಂಗೆ ದೂರಂದ ಸಂಬಂದವೂ ಆವುತ್ತು… ನೆರೆಕರೆಯೂ ಆವುತ್ತು.. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕುಂಞಿ ಮಗಳು ಇದ್ದು… ಉಮ್ಮಪ್ಪ ಅದರ ಹೆಸರು ಹೇಳುಲೆ ನವಗೆ ನಾಲಗೆ ತೊಳಚ್ಚುತ್ತಿಲ್ಲೆ.. ಇರಳಿ.. ಅದರ ಮಾತಾಡುಸಿದ ಹಾಂಗೂ ಆತು ಹೇಳಿಗೊಂಡು ಹೋದ್ದದು… ಈ ವೀಣ ಬಟ್ಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಲಿ ಬತ್ತಯ್ಯ ಜಾಲು ಇಡೀಕ… ಎಂತ ಕತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡಿರೆ, ಮಗಳಿಂಗೆ ಉಣ್ಣುಸುತ್ತ ಗವುಜಿ… ಮುಂದಂದ ಮಗಳು, ಹಿಂದಂದ ಅಬ್ಬೆ… ಈಗಾಣ ಮಕ್ಕಳತ್ತರೆ ಎಡಿಯಪ್ಪ… ಒಂದು ತುತ್ತು ಉಣ್ಣೆಸೆಕ್ಕಾರೆ ಮೂರು ಸುತ್ತು ಓಡೇಕು… ಈ ವೀಣ ಬಚ್ಚಿದ್ದು ಅಂತೆ ಅಲ್ಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಈಗ ಗೊಂತಾತು.. ಮೊದಲಿಂಗೆ ಉಂಬಲೆ ತಿಂಬಲೆ ಇಲ್ಲದ್ದ ಕಾಲಲ್ಲಿ, ನಾಕು ತುತ್ತು ಅಶನ ಸಿಕ್ಕಿರೆ ಸಾಕು, ಒಂದು ಅವುಳುದೆ ಬಿಡದ್ದೆ ತಿಂಗು ಮಕ್ಕೊ.. ಈಗ ಹುಗಿವಷ್ಟಿದ್ದರುದೆ ನಾಕವುಳು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗ…

ಎಂತರ ಮಾಡುದು.. ಮಕ್ಕೊ ಮಾಂತ್ರ ಅಲ್ಲ.. ದೊಡ್ಡವುದೆ ಹಾಂಗೆ ಆಯಿದವು ಈಗ.. ದಿನಕ್ಕೊಂದು ನಮುನೆ ಅಡಿಗೆ ಆಯೇಕಡ.. “ಇದುದೆ ಅಷ್ಟೆ, ಇದರ ಅಪ್ಪನೂ ಅಷ್ಟೆ” ಹೇಳಿ ಪರಂಚಿತ್ತು ವೀಣ.. ಹೀಂಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿಯಪ್ಪಗ ಎಂತಾರು ಹೊಸತ್ತು ನಮುನೆದು, ಸುಲಾಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಿ ಹೇಳಿತ್ತು… ಅಷ್ಟಪ್ಪಗ ಈ ಗೊಜ್ಜಿ ನೆಂಪಾತಿದ… ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ ನಿಂಗೊಗೂ ಹೇಳುವ ಹೇಳಿ ಬಂದೆ…

uddina-gojjiಇದರ ಮಾಡುಲೆ ತುಂಬ ಸುಲಾಬ… ಉಂಬಲೂ ರುಚಿ ಆವುತ್ತು… ಒಂದು ರಜ ಉದ್ದಿನ ಹೊರುದು ಹೊಡಿ ಮಾಡಿ ಮಡಿಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆತು.. ಬೇಕಪ್ಪಗ ಗೊಜ್ಜಿ ಮಾಡಿಗೊಂಬಲಕ್ಕು… ಚಕ್ಕುಲಿಗೆ ಹೇಳಿ ಉದ್ದಿನ ಹೊಡಿ ಮಾಡಿತ್ತಿದೆ ಇದ… ಅದರಿಂದ ರಜ ಹೊಡಿ ತೆಗದು ಮಡುಗಿದ್ದದು.. ಕರೆಂಟಿನ ಮಿಸ್ಕಿಲಿ ಗಳಿಗ್ಗೆಲಿ ಹೊಡಿ ಆವುತ್ತು… ದಣಿಯ ಕಷ್ಟ ಎಂತೂ ಇಲ್ಲೆ…

ಹಾಂಗೆ ಉದ್ದಿನ ಹೊಡಿಯ ರಜ ಹುಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಹಾಕಿ ಲಾಯಿಕಲ್ಲಿ ಕರಡುಸುದು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ… ಬೇಕಾರೆ ಹಸಿಮೆಣಸುದೆ ಹಾಕಲಕ್ಕು… ಮತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಡುಗುದು, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆದೆ ಸಾಸಮೆದೆ… ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಕೆಂಪಾಗಿ, ಸಾಸಮೆ ಹೊಟ್ಟುಲಪ್ಪಗ ಇಂಗು ಹಾಕಿ, ಬೇನ್ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಗೊಜ್ಜಿಗೆ ಜೊಯಿಂಕ ಮಾಡಿತ್ತು… ಇನ್ನುದೆ ಕಾರ ಆಯೇಕಾರೆ, ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಮೆಣಸಿನ ಹೊಡಿ ಹಾಕುಲಕ್ಕು… ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಮ್ಮಳದ ಈ ಗೊಜ್ಜಿ ಎಂತವರನ್ನುದೇ ಉಣ್ಣುಸದ್ದೆ ಬಿಡ.. ನಿಂಗಳೂ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಆತೊ…

ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): , , , ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 3 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°

  ಓಹ್ಹ್ಹ್ ಇದು ಅಶನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರುಸಿ ಉಂಡೆಮಾಡಿಯೂ ಮಕ್ಕಳ ಮಂಕಾಡುಸಲ್ಲಕ್ಕಪ್ಪೋ.

  ನೆಲ್ಲಿಂಡಿಯ ಕರುಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಾಂಗೆ ಉದ್ದಿನೊಡಿಯ ಮಜ್ಜಿಗೆಲಿ ಕರುಡಿಸಿಬಿಟ್ಟರಾತು ಸಮ. ನಿಂಗೊ ಆ ಮದಾಲು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹೊರುದು ಮಡಿಕ್ಕೊಂಡದೆಂತಕೆ ಹೇದು ಗೊಂತಾಯ್ದಿಲ್ಲೆನ್ನೆ. ಈ ಅಜ್ಜ್ಯಕ್ಕ ಎಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತವು ಹೇದು ಒಂದೂ ಗೊಂತಾವ್ತಿಲ್ಲೆಪ್ಪ.

  ಉದ್ದಿನಹೊಡಿ ಮಾಡಿ ಮಡಿಗಿದದು ಇದ್ದು. ನಾಳೆ ತೆಳ್ಳವಿಂಗೆ ಇದೇ ಚಟ್ನಿ ನವಗಂಬಗ.

  [Reply]

  ಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿ

  ಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿ Reply:

  ಏ°.. ಅದೂ… ಚಕ್ಕುಲಿ ಮಾಡುಲೆ ಹೇಳಿಗೊಂಡು ಅಂದು ಉದ್ದಿನ ಹೊರುದು ಹೊಡಿ ಮಾಡಿತ್ತಿದ್ದಲ್ದೊ.. ಕೋಳ್ಯೂರಕ್ಕನ ಮಗನೂ ಸೊಸೆಯೂ ಸಮ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತಿದ್ದವದ.. ಆವುಗ ಮಾಡಿದ್ದದು.. ಆ ಸರ್ತಿಲಿ ಮಾಂತ್ರ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬಾರಿ ಮೆದು ಆಗಿತ್ತು… ಎನಗೂ ಬೊದುಲುಸದ್ದೆ ತಿಂಬಲೆಡಿಗಾಗಿತ್ತು..
  ಹಾಂಗೆ ಅಷ್ಟಪ್ಪಗ ಮಾಡಿದ ಉದ್ದಿನೊಡಿ.. ಗೊಜ್ಜಿಗೆ ಬೇಕಾವುತ್ತು ಹೇಳಿ ತೆಗದು ಮಡುಗಿದ್ದು ರೆಜ..

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 2 votes)
 2. ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°
  ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ°

  ಹಾ° ಸಮ. ಸಮ ಆತದು

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಡೈಮಂಡು ಭಾವಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°ದೀಪಿಕಾಪುಟ್ಟಬಾವ°ಅನುಶ್ರೀ ಬಂಡಾಡಿಅಕ್ಷರ°ಬೋಸ ಬಾವಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°ಪ್ರಕಾಶಪ್ಪಚ್ಚಿಗಣೇಶ ಮಾವ°ಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿದೊಡ್ಡಮಾವ°ವಸಂತರಾಜ್ ಹಳೆಮನೆನೀರ್ಕಜೆ ಮಹೇಶಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಶೀಲಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಸರಗೋಡುಮುಳಿಯ ಭಾವಮಾಲಕ್ಕ°ಅನಿತಾ ನರೇಶ್, ಮಂಚಿವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆಡಾಮಹೇಶಣ್ಣಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕvreddhiಒಪ್ಪಕ್ಕಕೇಜಿಮಾವ°
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ