ನಾವು-ನಮ್ಮ ಆಹಾರ

ಗುರುಗಳ ಚರಣಗಳಿಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲಿಯೇ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಪ್ಪ ಬರೆತ್ತಾ ಇದ್ದೆ…

ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಬರತ್ತಿರಾ ಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕಾ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಅಪ್ಪಗ ಇಲ್ಲೆ ಹೇಳುಲೆ ಆತಿಲ್ಲೆ..
ಎಂತ ಬರವದು ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪಗ, ಬೈಲಿನೋರಿಂಗೆ ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದ -ಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕ ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದು ಹೇಳಿ..
ಅಂಬಗ ನಿಂಗೊಗೆಲ್ಲಾ ಕಂಡುಗೊಂಡಿದ್ದಿಕ್ಕು ಎಂತಪ್ಪಾ ಇದು ಹೀಂಗುದೇ ಓದುದು ಹೇಳಿ..
ಇದಾ, ಆನು ಓದುತ್ತಾ ಇಪ್ಪ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆತ್ತೆ.. ಅದುವೇ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ದತಿ

ಆಹಾರ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ.
ನಾವು ಆಹಾರ ತೆಕ್ಕೊಂಬದಕ್ಕೆ ನವಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲೆ ಶಕ್ತಿ ಬಪ್ಪದು.. ಆದರೆ ನವಗೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊಂತಿದ್ದು?ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತು?
ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಚರಕ ಹೇಳ್ತವು प्राणाः प्राणभृतामन्नं तदयुक्त्या निहन्त्यसून् ,विषं प्राणहरं तच्च युक्तियुक्तं रसायनम्” (ಪ್ರಾಣಾಃ ಪ್ರಾಣಭೃತಾಮನ್ನಂ ತದಯುಕ್ತ್ಯಾ ನಿಹಂತ್ಯಸೂನ್| ವಿಷಂ ಪ್ರಾಣಹರಂ ತಚ್ಚ ಯುಕ್ತಿಯುತಂ ರಸಾಯನಮ್ ||] ಹೇಳಿದರೆ,
ಅನ್ನ (ಆಹಾರ) ಹೇಳ್ತದು ಜೀವಿಗಳ ಪ್ರಾಣ. ಅದರ ಅತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗುಸಿದರೆ(ಸೇವನೆ ಮಾದಿದರೆ) ಅದುವೇ ವಿಷವಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ನಾಶ ಮಾಡ್ತು, ಅದೇ ಯುಕ್ತಿ ಉಪಯೋಗುಸಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದುವೇ ರಸಾಯನ (ಅಮೃತ) ಆವ್ತು..
ಹಾಂಗಾರೆ ನಾವು ದಿನಾಗುಳು ತಿಂಬ ಆಹಾರ ಹೇಂಗಿರೆಕ್ಕು? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ರಜ ತಿಳ್ಕೊಂಬ….

ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಸಮತೋಲನವ ಕಾಪಾಡ್ಲೆ,ತ್ರಿಕೋಣಾಕೃತಿಲಿ ಆಹಾರದ ಪಟ್ಟಿ ಇದ್ದು ಇದರ “ಫುಡ್ ಪಿರಮಿಡ್” ಹೇಳ್ತವು..

Food Pyramid

ಫುಡ್ ಪಿರಮಿಡ್

ತ್ರಿಕೋಣ ಕೆಳಂದ ಮೇಲೆ ಹೋದ ಹಾಂಗೆ ಹೇಂಗೆ ಸಪೂರ ಆವುತ್ತೋ ಹಾಂಗೇ ಆಹಾರದ ತ್ರಿಕೋಣಲ್ಲಿ ಕೆಳಂದ ಮೇಲೆ ಹೋದ ಹಾಂಗೆ ಯಾವ ಆಹಾರ ಹೇಳಿದ್ದವೋ, ಅದರ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೆಕ್ಕು..
ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣಲ್ಲಿ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೆಕ್ಕಾದ ಆಹಾರ ಹೇಳಿದರೆ-ಅಶನ, ಗೋಧಿ, ರಾಗಿ, ಜೋಳ, ಧವಸ ಧಾನ್ಯಂಗೊ,ಹಣ್ಣುಗೊ, ಸೊಪ್ಪು-ತರಕಾರಿಗೊ..

ಹಿತ-ಮಿತಲ್ಲಿ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೆಕ್ಕಾದ ಆಹಾರಂಗೊ-ಹಾಲು-ಹಾಲಿಂದ ಮಾಡಿದ ಬೇರೆ ಬಗೆಗೊ (ಪನೀರ್,ಮೊಸರು…) , ಮೊಟ್ಟೆ-ಮಾಂಸ (ನಮ್ಮಬೈಲಿಲಿ ತಿಂಬೋರು ಇರ ಹೇಳಿ ಗ್ರೇಶುತ್ತೆ) 😉 ) ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗ ,ಗೋಡಂಬಿ,ಬಾದಾಮಿ…
ತುಂಬಾ ಕಡಮ್ಮೆ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೆಕಾದ ಆಹಾರಂಗೊ ಹೇಳಿದರೆ- ಬೆಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ, ಎಣ್ಣೆ, ಸೀವಿನ ತಿಂಡಿಗೊ, ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್, ಈಗಣ ಮಕ್ಕೊಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪ ಚೀಸ್, ಮಯೋನೇಸ್, ಕುರು-ಕುರು ತಿಂಡಿಗೊ….

ಆಹಾರ ತಜ್ಞರು ನಮ್ಮ ಆಹಾರವ ೫ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದವು …
ಅದುವೇ-

೧. ಶರ್ಕರಪಿಷ್ಟ(Carbohygrates)
೨. ಪ್ರೋಟೀನ್
೩. ಕೊಬ್ಬು(Fat)
೪. ನೀರು
೫. ವಿಟಮಿನ್ -ಖನಿಜಾಂಶ(Minerals)

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುರುವಣ ೪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣಲ್ಲಿ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೇಕು,ಅಕೇರಿಯಾಣದ್ದು ಮೇಲಾಣಶ್ಟು ಬೇಕಾವುತ್ತಿಲ್ಲೆ ಆದರೆ ಅದುದೆ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದೇ… ಈ ಗುಂಪಿಲ್ಲಿಪ್ಪ ಆಹಾರಂಗೊ ಯಾವುದು ಅಂಬಗ? ಅವು ಶರೀರಲ್ಲಿ ಎಂತ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವು? ಹೇಳಿ ನಿಂಗೊ ಎಲ್ಲರೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲೆ ಸುರು ಮಾಡಿದಿ ಹೇಳಿ ಕಾಣ್ತು.. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದ್ದು….

೧.ಶರ್ಕರಪಿಷ್ಟ(ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್)–
ನಾವು ದಿನಾಗುಳೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೆಕ್ಕೊಂಬ ಆಹಾರ ಹೇಳಿದರೆ ಅಶನ,ಚಪಾತಿ,ರೊಟ್ಟಿಲಿ ಶರ್ಕರ ಪಿಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣಲ್ಲಿ ಇರ್ತು.
ಇದಲ್ಲದ್ದೆ

ಶರ್ಕರಪಿಷ್ಟ

ಶರ್ಕರಪಿಷ್ಟ

 • ಅಕ್ಕಿ,ಗೋಧಿ,ರಾಗಿ,ಜೋಳಂದ ಮಾಡಿದ ತಿಂಡಿಗೊ-ದೋಸೆ,ರೊಟ್ಟಿ,ಉಂಡೆಗೊ.. ( ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಿವರಕ್ಕೆ ಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿಯತ್ರೆ ಕೇಳಿ,ಎನಗೆ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಗೊಂತಿಪ್ಪದು 😉 )
 • ಹಣ್ಣುಗೊ-ಬಾಳೆಹಣ್ಣು,ಮಾವಿನಹಣ್ಣು,ದ್ರಾಕ್ಷೆ,ಪರಂಗಿಚೆಕ್ಕೆ,ಚಿಕ್ಕು;
 • ತರಕಾರಿಗೊ-ಬಟಾಟೆ,ಗೆಣಂಗು,ಬೀಟ್ರೂಟು,ಕೇನೆಗೆಂಡೆ,ಮುಂಡಿ;
 • ಬೇಳೆ-ಕಾಳುಗೊ, ಹಾಲು,ಜೇನು,ಸಕ್ಕರೆ,ಬೆಲ್ಲ.. ಹೀಂಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಹಾರಂಗಳಲ್ಲೂ ಶರ್ಕರಪಿಷ್ಟ ಇದ್ದು..

ಪ್ರಯೋಜನಂಗೊ:

 • ಇದು ನಮ್ಮ ಮೈಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತು..ಈ ಶಕ್ತಿಯ ಅಳವಲೆ ಒಂದು ಮಾಪಕ ಇದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ “ಕ್ಯಾಲರಿ” ಹೇಳ್ತವು.ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ ಶರ್ಕರಪಿಷ್ಟ ೪ ಕ್ಯಾಲರಿ ಅಪ್ಪಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತು..
 • ನಮ್ಮ ಶರೀರಲ್ಲಿ ಶರ್ಕರಪಿಷ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪಗ,ಪ್ರೋಟೀನ್ ಶಕ್ತಿ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಆವುತ್ತು..ಹೀಂಗೆ ಅಪ್ಪದರ ಶರ್ಕರಪಿಷ್ಟ ತಡೆತ್ತು.. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೇಳ್ತದು ಶರೀರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಗತ್ಯ,ಅದು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಉಪಯೋಗ ಆದರೆ ಶರೀರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆವುತ್ತು..
 • ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಅಪ್ಪಲೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತು..
 • ಸಕ್ಕರೆ,ಬೆಲ್ಲ,ಜೇನು.. ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿ ಕೊಡ್ತು
 • ಹಣ್ಣು-ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾರಿನ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತು,ಇದು ಆಹಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಕರುಳಿಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಪಲೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತು ಹಾಂಗೆ ಮಲಬದ್ದತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತು..

ತೊಂದರೆಗೊ:

 • ಶರ್ಕರಪಿಷ್ಟ ತೆಕ್ಕೊಂಬದು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲೆ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತಿಲ್ಲೆ,ಶರೀರದ ತೂಕ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆವುತ್ತು,ಬಚ್ಚುತ್ತು…
 • ಅದೇ ಶರ್ಕರಪಿಷ್ಟ ತೆಕ್ಕೊಂಬದು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಮೈ ತೂಕ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಸ್ಥೂಲದೇಹ ಆವುತ್ತು..ಇದರಂದ ಮುಂದೆ ಸಕ್ಕರೆ ಖಾಯಿಲೆ,ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆತ್ತರಿನ ಒತ್ತಡ(ಬಿ.ಪಿ),ಗಂಟು ಬೇನೆ(ಆರ್ತೈಟಿಸ್) ಹೀಂಗೆ ತೊಂದರೆಗೊ ಆವುತ್ತು..

೨.ಪ್ರೋಟೀನ್:
ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಜೀವಕೋಶಂಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೆಕ್ಕಾರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು.
ನೆಟ್ಟಿಕಾಯಿಲಿ,ಪ್ರಾಣಿಗಳಂದ ಸಿಕ್ಕುವ ಆಹಾರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರ್ತು.ನೆಟ್ಟಿಕಾಯಿಗಳಲ್ಲಿಪ್ಪ ಪ್ರೋಟೀನಿನ ಪ್ರಮಾಣಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂದ ಸಿಕ್ಕುವ ಆಹಾರಲ್ಲಿಪ್ಪ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತು.
ಹಾಂಗಾರೆ ಇನ್ನು ಎಂಗೊ ಮೊಟ್ಟೆ-ಮಾಂಸ ತಿನ್ನೆಕ್ಕು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿರಾ ಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕಾ ಹೇಳಿ ನೆಗೆಗಾರ ಅಣ್ಣನಾಂಗಿಪ್ಪೋರು ಕೇಳುಗು.. 🙂 ಹಾಂಗೆಂತ ಇಲ್ಲೆ.
ಇದಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಪ್ಪ ಆಹಾರಂಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೆ ನಿಂಗೊಗೆಲ್ಲಾ…

ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಪ್ಪ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂದ ಸಿಕ್ಕುವ ಆಹಾರಂಗೊ:

ಹಾಲು-ಮೊಟ್ಟೆ

ಹಾಲು-ಮೊಟ್ಟೆ

ಹಾಲು,ಮೊಸರು,ಮೊಟ್ಟೆ,ಮಾಂಸ,ಮೀನು,ಕೋಳಿ.. ಹೀಂಗೇ… ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವ ಪ್ರೋಟೀನಿನ ಶರೀರ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿ ಹೀರಿಗೊಳ್ತು..

ಪ್ರೋಟೀನ್ಇಪ್ಪ ನೆಟ್ಟಿಕಾಯಿಗೊ:
ಬೇಳೆಕಾಳುಗೊ(ತೊಗರಿಬೇಳೆ,ಹಸರುಬೇಳೆ,ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ,ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ,ಕುಡು, ಬಟಾಣಿ..), ಬೀಜಂಗೊ(ಗೇರುಬೀಜ,ಬಾದಾಮಿ,ನೆಲಕಡ್ಲೆ..) ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮಾಣಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದ್ದು. ಗೋಧಿ,ಅಕ್ಕಿಲಿಯೂ ರಜ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರ್ತು.
ನೆಟ್ಟಿಕಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವ ಪ್ರೋಟೀನಿನ ಶರೀರ ಕಮ್ಮಿ ಹೀರುದು.
ಹಾಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಮಾಣಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೆಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಧವಸ-ಧಾನ್ಯದೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳ ಹಾಕಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೆಕ್ಕು.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ-ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್, ಪೊಂಗಲ್, ಅಶನ-ಬೇಳೆಸಾರು, ಚಪಾತಿ-ದಾಲ್, ಇಡ್ಲಿ,ಉದ್ದಿನದೋಸೆ, ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಮಾಡುವ ಅಕ್ಕಿ ಪಾಯಸ, ಸೇಮೆ ಪಾಯಸ,.. 🙂

ಪ್ರಯೋಜನಂಗೊ:

 • ಶರೀರದ ಜೀವಕೋಶಂಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ,ಕಾಪಾಡ್ಲೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಕೇಬೇಕು..ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳವ ಮಕ್ಕೊಗೆ,ಬಸರಿಯಕ್ಕೊಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ..
 • ಪ್ರೋಟೀನ್ ಶರೀರಲ್ಲಿ ಕಿಣ್ವದ ರೂಪಲ್ಲಿ,ಹೋರ್ಮೋನ್ ರೂಪಲ್ಲಿದೇ ಇದ್ದುಗೊಂಡು ಶರೀರದ ಕೆಲಸಂಗಳ ಸಸೂತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತು..
 • ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಂಗೆ,ಶರ್ಕರ ಪಿಷ್ಟದ ಕೊರತೆ ಬಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಶಕ್ತಿ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಆವುತ್ತು.. ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ೪ ಕ್ಯಾಲರಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತು..

ತೊಂದರೆಗೊ:

ಧವಸ ಧಾನ್ಯಂಗೊ

ಧವಸ ಧಾನ್ಯಂಗೊ

 • ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಷಿಯೋರ್ಕರ್ ಹೇಳುವ ತೊಂದರೆ ಕಾಣ್ತು.ಇದರ ಲಕ್ಷಣಂಗೊ-ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆವುತ್ತು,ಮೈಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ಬಾಪು ಬತ್ತು,ಚರ್ಮ,ಕೂದಲಿಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗೊ…
 • ಬಸರಿಯಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಲ್ಲಿಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆವುತ್ತು..
 • ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಶುವ ಅಮ್ಮಂದ್ರಿಂಗೆ ಹಾಲು ಕಮ್ಮಿ ಆವುತ್ತು…

೩.ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ:
ಆಹಾರಲ್ಲಿಪ್ಪ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಶರ್ಕರಪಿಷ್ಟಂದ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟಿನಿಂದ ಸಿಕ್ಕುವ ಶಕ್ತಿಯ ಎರಡುಪಟ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತು.. ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಬ್ಬು ೯ ಕ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತು..
ಎಲ್ಲಾ ನಮೂನೆಯ ಎಣ್ಣೆಗೊ,ತುಪ್ಪ,ಬೆಣ್ಣೆ,ಹಾಲು,ಬೀಜಂಗ,ಮಾಂಸ.. ಎಲ್ಲವೂ ಕೊಬ್ಬು ಇಪ್ಪ ಆಹಾರಂಗೊ..

ಪ್ರಯೋಜನಂಗೊ:

 • ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ಉಪಯೋಗುಸಿಗೊಂಡು ಕರಗುವ ವಿಟಮಿನ್ ನ ಹೀರಿಗೊಂಬಲೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತು..
 • ನಮ್ಮ ಮೈ ಬೆಶಿ ಇಪ್ಪಾಂಗೆ ಚರ್ಮದ ಕೆಳ ಒಂದು ಪದರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತು..
 • ಶರೀರದ ಒಳ ಇಪ್ಪ ಅಂಗಾಂಗೊಕ್ಕೆ ತಲೆದಿಂಬಿನ ಹಾಂಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತು..ಎಂತಾರು ಅಫಘಾತ ಆದಪ್ಪಗ ಈ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಪೆಟ್ಟಾಗದ್ದಾಂಗೆ ಕಾಪಾಡ್ತು..
 • ಕೆಲವು ದಿನ ಹಿಂದೆಷ್ಟೇ ಅಜ್ಜಿ ಮಳೆಗಾಲದ ಕುರುಕುರು ತಿಂಡಿ ಎಣ್ಣೆಲಿ ಹೊರುದು ಕೊಟ್ಟದರ ನಾವೆಲ್ಲಾ ತಿಂದಿದಿದಾ!!! ರುಚಿ ಇತ್ತಲ್ಲದಾ? ಹಾ.. ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ರುಚಿ ಕೊಡ್ತು..
 • ತುಪ್ಪಲ್ಲಿ/ಎಣ್ಣೆಲಿ ಮಾಡಿದ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ ಕೂಡ್ಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಹಾಂಗೆ ಆವುತ್ತಿದಾ.. ಅಪ್ಪು ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿ ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ಅನುಭವ ಕೊಡ್ತು..

ತೊಂದರೆಗೊ:

 • ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ಆಹಾರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ,ಭಾರ ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪದು,ಬಚ್ಚುದು,ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲೆ ಯೆಡಿಯದ್ದಿಪ್ಪದು ಎಲ್ಲ ಆವುತ್ತು.. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ಉಪಯೋಗ್ಸಿಗೊಂಡು ಕರಗುವ ವಿಟಮಿನಿನ ಹೀರುವಿಕೆ ಆವುತ್ತಿಲ್ಲೆ.. ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆ ಬತ್ತು..
 • ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ತೆಕ್ಕೊಂಡರೆ ಮೈಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಜಾಸ್ತಿ ಆವುತ್ತು..

೪.ನೀರು:
ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಲಿನೋರಿಂಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು..
ಹಾಂಗಾಗಿ ಆನು ಪುನಾ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುಲೆ ಹೋವುತ್ತಿಲ್ಲೆ.. ದಿನಕ್ಕೆ ೨-೩ಲೀಟರ್ ನೀರು ಅಗತ್ಯ..
ಇದು ಶರೀರದ ಉಷ್ಣತೆಯ ಕಾಪಾಡ್ತು, ಎಲ್ಲಾ ಆಹಾರ ಕರಗುಲೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತು ಹಾಂಗೇ ತ್ಯಾಜ್ಯಂಗಳ ಹೆರ ಹಾಕುಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತು…

ಇವಿಷ್ಟು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಹಾರದ ಅಂಶಂಗೊ..
ವಿಟಮಿನಿಲಿ ಎ, ಡಿ, ಇ, ಕೆ, ಬಿ, ಸಿ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮೂನಗೊ ಇದ್ದು..
ಹಾಂಗೇ ಖನಿಜಂಗಳೂ ಸುಮಾರಿದ್ದು.. ಹಾಂಗಾಗಿ ಇನ್ನಾಣ ಸರ್ತಿ ವಿಟಮಿನ್-ಖನಿಜಾಂಶಂಗೊ ಯಾವುದು,ಯಾವ ಆಹಾರಲ್ಲಿ ಇರ್ತು, ಉಪಯೋಗಂಗೊ, ತೊಂದರೆಗೊ ಎಲ್ಲಾ ಬರೆತ್ತೆ…

ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಂಗಳ ವಿಚಾರ ಧಾರೆಗಳೂ ಹರಿದು ಬರಲಿ…
ನಮ್ಮಲ್ಲಿಪ್ಪ ಜ್ಞಾನವ ಹಂಚಿಗೊಂಬ, ಹೆಚ್ಚುಸಿಗೊಂಬ..
ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿ?

ಒಪ್ಪ:ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ,ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ’ ಹೇಳ್ತ ಗಾದೆ ನವಗೆಲ್ಲಾ ಗೊಂತಿದ್ದು..
ನಾವೆಲ್ಲಾ ಮಾತು ಬಲ್ಲವರು(ಅದು ಎಲ್ಲರ ಒಪ್ಪಂಗಳ ನೋಡಿದರೆ ಅರ್ಥ ಆವುತ್ತು 😉 ) ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಊಟವನ್ನೂ ಬಲ್ಲವರಾಗಿ ಜಗಳ-ರೋಗಗಳಂದ ದೂರ ಒಳಿವ…

ಹರೇ ರಾಮ…

ಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕ°

   

You may also like...

33 Responses

 1. Keshavchandra Bhatt Kekanaje says:

  Good artilce.. worth reading. Thanks Dr.

 2. asha says:

  ಮದುಮೇಹಿ ರೋಗಿಯ ಆಹಾರ ಎನು

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *