Author: ಅನುಶ್ರೀ ಬಂಡಾಡಿ

“ಪದ ಹಾಕಿದ ಕ(ವ್ಯ)ಥೆ” – ಅನುಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ – ವಿಷು ಸ್ಪರ್ಧೆ 2015 – ನೆಗೆಬರಹ ಪ್ರಥಮ 9

“ಪದ ಹಾಕಿದ ಕ(ವ್ಯ)ಥೆ” – ಅನುಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ – ವಿಷು ಸ್ಪರ್ಧೆ 2015 – ನೆಗೆಬರಹ ಪ್ರಥಮ

ಕಡೇಂಗೆ ಆ ಹೋಮದ ಹೊಗೆ ಇವರ ಮೋರೆಗೆ ಸುಳುದಪ್ಪಗ ಏನೋ ಒಂದು ಚಮತ್ಕಾರ ಆಗಿ ಎನಗೊಂದು ಫಳ ಫಳ ಹೊಳವ ಹೊಸಾ ಮೊಬೈಲು ತಂದುಕೊಟ್ಟವದ. ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ‘ಪದ’ ಅರಡಿತ್ತು. ಅಂತೂ ಎನ್ನ ಬಹುಕಾಲದ ಬಯಕೆ ಈಡೇರಿತ್ತು.

ಆಹಾ! ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ! 5

ಆಹಾ! ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ!

ದಿನ ಉದಿ ಆದರೆ ಇಂದು ಅಡಿಗೆ ಎಂತರ ಮಾಡುದು ಹೇಳಿ ಮಂಡೆಬೆಶಿ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕೊಗೂ ಇದ್ದದೇ. ಮನೆಲಿ ಆರತ್ರಾರು ಕೇಳಿರೆ, “ಎಂತದೂ ಅಕ್ಕು” ಹೇಳ್ತ  ಉತ್ತರ ಬಕ್ಕು. ಹಾಂಗೆ ಹೇಳಿಗೊಂಡು  ಎಂತಾರು ಮಾಡಿರೆ “ಇದುವಾ? ಬೇರೆಂತಾರು ಮಾಡ್ಳಾವುತಿತ್ತಿಲ್ಲೆಯಾ…” ಹೇಳ್ತ ಉದ್ಗಾರ...

ಅಷ್ಟಾವಧಾನದ ಅಪೂರ್ವ ಅನುಭವ 18

ಅಷ್ಟಾವಧಾನದ ಅಪೂರ್ವ ಅನುಭವ

ಪುತ್ತೂರಿಲಿ ಬೈಲಿನ ಲೆಕ್ಕದ ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಇದ್ದು ಹೇಳಿ ಗೊಂತಾಗಿಯಪ್ಪಗಳೇ ನಾವು ಕೊಡಿಕಾಲಿಲಿ ಹೆರಟು ನಿಂದಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತಾರೀಕು ಗೊಂತಾದ ಕೂಡ್ಳೆ ರೈಲಿನ ಟಿಗೇಟುದೇ ತೆಕ್ಕೊಂಡಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆಂತ ಮಾಡುದು.. ಕರ್ನಾಟಕ ಬೇಂಕಿನವು ಈ ವರ್ಷದ ಬೇಂಕು ಎಕ್ಸಾಮು ಅದೇ ದಿನ ಮಡುಗೆಕ್ಕೊ?!! ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ...

ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು; ನಾವು ಬೆಳೆಶಿರಾತು 12

ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು; ನಾವು ಬೆಳೆಶಿರಾತು

ಅತ್ತಿತ್ತೆ ಓಡಿಗೊಂಡಿದ್ದ ಮಾಣಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಲಿ ಮಡಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸೀಡಿಗ ಕಂಡತ್ತದ! ಹಾ.. ಅವನ ಖುಷಿ ನೋಡೆಕ್ಕಾತು ನಿಂಗ!

ಸೀತಾಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಯಣ.. 26

ಸೀತಾಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಯಣ..

ಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣ ಮಂಚನಬೆಲೆಗೆ ಹೋದ್ದರ ಓದ್ಯಪ್ಪಾಗ ಎಂಗ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ್ಳಿಂಗೆ ಹೋದ್ದು ನೆಂಪಾತು. ಬೈಲಿಲಿ ಎಂತ ಶುದ್ದಿ ಹೇಳುದಪ್ಪಾಳಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಗೊಂಡಿದ್ದೋಳಿಂಗೆ ಇದೇ ಶುದ್ದಿ ಹೇಳುವಾಳಿ ಕಂಡತ್ತು. ಬನ್ನಿ, ಒಂದರಿ ಸೀತಾಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಪ್ಪೊ. ~ ಎಂಗ ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ನ ಚೆಂಙಾಯಿಗ...

ಹಾಳೆಚೋಲಿಲಿ ಹೂಗರಳಿತ್ತು! 21

ಹಾಳೆಚೋಲಿಲಿ ಹೂಗರಳಿತ್ತು!

ನಮ್ಮ ಅಡಕ್ಕೆ ಹಾಳೆಯ ಹಲವು ಉಪಯೋಗಂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಂದೇ ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಹೇಳಿದ ಶುದ್ದಿ ಕೇಳಿದ್ದು. (http://oppanna.com/oppa/hale-tattenda-hale-patra) ಹಾಳೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹಾಳೆ ಚೋಲಿಯೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆಂದದ ಹೂಗು ಮಾಡುಲಾವುತ್ತು. ಮಾಡುದು ಹೇಂಗೇಳಿ ನೋಡುವ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಪ್ಪದು: ಹಾಳೆ...

ಚೋಕಿನ ಕೆತ್ತನೆ 19

ಚೋಕಿನ ಕೆತ್ತನೆ

ಎಲ್ಲೊರಿಂಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಈ ಬೈಲಿಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಿಂಬಂಗೊ, ಆಚರಣೆಗಳ ವಿವರಣೆಗೊ, ಅನುಭವ ಕಥನಂಗೊ, ಚೆಂದ ಚೆಂದದ ಪದ್ಯಂಗೊ, ಲಘುಬರಹಂಗೊ, ವೈಚಾರಿಕ ಬರಹಂಗೊ ಹೀಂಗೆ ಸುಮಾರು ನಮುನೆಯ ಶುದ್ದಿಗೊ ಬತ್ತಾ ಇದ್ದು. ಇದರೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಕೆಲವು ಕಲಾತ್ಮಕ ಹವ್ಯಾಸಂಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಬಂದರೆ ಎಂತ...

ಅಪಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೇ ಬೇಕಾ? 33

ಅಪಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೇ ಬೇಕಾ?

  ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಧರ್ಮ, ಆಚರಣೆಗೊ, ನಂಬಿಕೆಗೊ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಪಂಚಲ್ಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೇಳುದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲೆ. ಅದರ ಮಹತ್ವವ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಳೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಾಧು-ಸಂತರು ಬಂದು, ಜೀವಮಾನ ಪೂರ್ತಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಬದುಕ್ಕಿದ್ದವು. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯ ದ್ವಿಗುಣ ಮಾಡಿದ್ದವು....

ನಿರ್ವಾಹಕನ ನಿರ್ವಹಣೆ 24

ನಿರ್ವಾಹಕನ ನಿರ್ವಹಣೆ

  ಬಸ್ಸಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲೊರಿಂಗೂ ಇಪ್ಪ ಅನುಭವ. ಪೇಟೆಲಿಪ್ಪವಕ್ಕೆ ಅಂತೂ ಉದಿಯಪ್ಪಾಗ ಎದ್ದು ಗಡಿಬಿಡಿಲಿ ಹೆರಟುಗೊಂಡು, ಸಿಟಿ ಬಸ್ಸು ಹತ್ತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೋ, ಕೋಲೇಜಿಂಗೋ ಹೋಪದು ಹೇಳಿರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೌಜಿ. ಎಷ್ಟೇ ಬೇಗ ಹೆರಟ್ರುದೇ ಬಸ್ಸು ನಮ್ಮಂದ ಮೊದಲು ಬಂದು,...

ಗೋರ್ಮೆಂಟು ಶಾಲೆ ಅಪಥ್ಯ ಆದ್ದೆಂತ? 81

ಗೋರ್ಮೆಂಟು ಶಾಲೆ ಅಪಥ್ಯ ಆದ್ದೆಂತ?

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿಕ್ಕು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಗಿಕ್ಕು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಉನ್ನತ ಪದವಿ ಆಗಿಕ್ಕು – ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವವು ಗೋರ್ಮೆಂಟು ಶಾಲೆಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂಲಿ ಕಲ್ತವ್ವೇ