Author: ಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕ°

ಧಾನ್ಯಕ…. ನೀನೇ ಧನ್ಯ!!! 18

ಧಾನ್ಯಕ…. ನೀನೇ ಧನ್ಯ!!!

ನಮ್ಮಂದಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬಂಗೆ ಎಂತಾರು ಉಪಕಾರ ಆವುತ್ತರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆವುತ್ತು ಅಲ್ಲದಾ?ಹೀಂಗೇ ನವಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಪ್ಪದು ಧಾನ್ಯಕ.ಊಟ ಮಾಡುವಗ ಸಾರಿನ ಘಮ ಘಮ ಪರಿಮಳ,ಕೊದಿಲಿನ ರುಚಿ ಎಲ್ಲವೂ ಎರಡೆರಡು ಸರ್ತಿ ಬಳ್ಸಿಗೊಂಡು ಉಂಬ ಹೇಳಿ ಆಶೆ ಹುಟ್ಟುಸುತ್ತು..ನಮ್ಮ...

“ಎಂಗೊ ಎಂತರ ತಿನ್ನೆಕ್ಕಪ್ಪದು?” -ಮಧುಮೇಹಿ 11

“ಎಂಗೊ ಎಂತರ ತಿನ್ನೆಕ್ಕಪ್ಪದು?” -ಮಧುಮೇಹಿ

ಹರೇ ರಾಮ! ಈಗಾಣ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಅನುಪತ್ಯಲ್ಲಿ ಪಾಯಸ,ಹೋಳಿಗೆ ಬಳ್ಸುವಗ ಬಾಳೆಗೆ ಹಾಕ್ಸಿಗೊಂಬೋರಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡ ಹೇಳುವೋರೇ ಆಯಿದವು(ಬೈಲಿನ ಕೆಲವು ಅಣ್ಣಂದ್ರ ಬಿಟ್ಟು 😉 ). ಹತ್ತರೆ ಕೂದೋರು ಎಂತ ಭಾವ ಒಂದು ಹೋಳಿಗೆದೇ ತಿನ್ನದ್ರೆ ಹೇಂಗೆ ಹೇಳಿ ಕೇಳುವಗ ಚಪ್ಪೆ ಮೋರೆ...

ಅಭ್ಯಂಗಮಾಚರೇನ್ನಿತ್ಯಂ… 19

ಅಭ್ಯಂಗಮಾಚರೇನ್ನಿತ್ಯಂ…

ಎಲ್ಲರಿಂಗೂ ಚಳಿಗಾಲದ ಗಾಳಿ ಬಪ್ಪಲೆ ಸುರು ಆಯಿದಾ?ಬೆಂಗಳೂರಿಲಂತೂ ತುಂಬಾ ಚಳಿ..೨-೩ರಗ್ಗು ಇದ್ದರೂ ಸಾಕಾವುತ್ತಿಲ್ಲೆ!! 🙁 ಇಷ್ಟು ಚಳಿ ಇಪ್ಪಗ ಚರ್ಮ ಒಣಗುದು,ಒಡವದು ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳೂ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ..ಇದರ ತಡವಲೆ ಇಪ್ಪ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಹೇಳಿದರೆ ಅಭ್ಯಂಗ.. ಅಭ್ಯಂಗ ಹೇಳಿದರೆ ಎಂತರ?ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ...

ತಮಕ ಶ್ವಾಸ(ಅಸ್ತಮ)…ಆಯುರ್ವೇದ ದೃಷ್ಟಿಲಿ… 15

ತಮಕ ಶ್ವಾಸ(ಅಸ್ತಮ)…ಆಯುರ್ವೇದ ದೃಷ್ಟಿಲಿ…

ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಗೌಜಿಲಿ ಬೈಲಿಲಿ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳುಲೂ ಆಯಿದಿಲ್ಲೆ..
ಸುವರ್ಣಿನೀ ಅಕ್ಕ ಅಸ್ತಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬರದ್ದರ ಓದಿದೆ, ಅಷ್ಟಪ್ಪಗ ಅಸ್ತಮಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇದಲ್ಲಿ ಎಂತೆಲ್ಲಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದ್ದು ಹೇಳಿ ಬರವ ಕಂಡತ್ತು..

ಅಸ್ತಮ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣ, ಅದರ ಲಕ್ಷಣ ನಿಂಗೊಗೆಲ್ಲಾ ಗೊಂತಿದ್ದು..
ಅದರೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಯೋಗ, ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಕ್ಕ ವಿವರ್ಸಿದ್ದವು…

ಆಯುರ್ವೇದಲ್ಲಿ “ತಮಕ ಶ್ವಾಸ ” ಹೇಳ್ತ ತೊಂದರೆಲಿ ವಿವರ್ಸಿದ ಲಕ್ಷಣಂಗಳೇ ಅಸ್ತಮಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತು..
ಇದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ವಿವರ್ಸುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೀಂಗಿದ್ದು—

ಷಡ್ರಸ ಭೋಜನ… 19

ಷಡ್ರಸ ಭೋಜನ…

ಬೈಲಿನ ಎಲ್ಲರತ್ರೂ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಾರದ್ದದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೆ..
ಬರೆಕ್ಕು ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಬೈಲಿಂಗೆ ಬಪ್ಪ ಸಂಕ ಹಾಳಾಗಿತ್ತು 🙁 ಈಗ ರಿಪೇರಿ ಆತು..

ಬಂದು ನೋಡಿದ ಕೂಡ್ಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಪ ತಯಾರಿ ಮಡ್ತಾ ಇದ್ದವು, ಅಲ್ಲಿ ಎಂತರ ಎಲ್ಲಾ ತಿಂಬಲಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಕೆಲವರು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿಗೊಂಡಿಕ್ಕು..
ನೆರೆಕರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇಣ್ಕಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿದೇ ಅದೇ ಸುದ್ದಿ.. ಅದರೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಭೋಜನ ಪ್ರಿಯರಾ ಹೇಳಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬೇರೆ… 🙂
ಅಂಬಗ ಮದುವೆ ಊಟ ಉಂಬ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ರಜ ತಿಳ್ಕೊಂಬ…

ಬುದ್ದಿ ವರ್ಧಕ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ… 19

ಬುದ್ದಿ ವರ್ಧಕ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ…

ನಾವು ಯಾವಾಗಳೂ ನೆಂಪಿರ್ತಿಲ್ಲೆ,ಮರತ್ತು ಹೋವುತ್ತಾ ಇದ್ದು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿಗೊಂಡಪ್ಪಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡುವ ಸಲಹೆ ಉರಗೆ ತಿಂಬಲೆ ಸುರು ಮಾಡು ಹೇಳಿ.. ಅಂಬಗ ಉರಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಂಪು ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪದಾ ಅಲ್ಲಾ ಇದರಂದ ಬೇರೆಂತಾರು ಉಪಯೋಗ ಇದ್ದಾ ಅದರದ್ದು? ಸರಿ...

ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು.. 18

ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು..

ಕಳುದ ಸರ್ತಿ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬರದ್ದೆ.. ಈ ಸರ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರಮಾಣಲ್ಲಿ ಬೇಕಪ್ಪ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆತ್ತೆ.. ಅದುವೇ ವಿಟಮಿನ್-ಖನಿಜಾಂಶ… ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಂಗೊ ಪ್ರಮಾಣಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಬೇಕಪ್ಪದು,ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇವುದೇ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದೇ… ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರಮಾಣಲ್ಲಿ ಬೇಕಪ್ಪದು ಹೇಳಿ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಹಾರಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೊಡದ್ರೆ ಸುಮಾರು ರೋಗಂಗೊಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆವುತ್ತು..

ರಾಗಿ ತಂದೀರಾ ಭಿಕ್ಷಕೆ ರಾಗಿ ತಂದೀರಾ… 42

ರಾಗಿ ತಂದೀರಾ ಭಿಕ್ಷಕೆ ರಾಗಿ ತಂದೀರಾ…

ರಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪಗ ಎಲ್ಲರಿಂಗೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಆದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ, ಅದರ ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪಾದ ಕಾರಣ.. ರಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉತ್ತರ ಭಾಗಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಅಪ್ಪ ಧಾನ್ಯ..ನಮ್ಮ ಊರಿಲಿ ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಕಮ್ಮಿ.. ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತವೋ ಏನೋ°.....

ನಾವು-ನಮ್ಮ ಆಹಾರ 33

ನಾವು-ನಮ್ಮ ಆಹಾರ

ಗುರುಗಳ ಚರಣಗಳಿಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲಿಯೇ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಪ್ಪ ಬರೆತ್ತಾ ಇದ್ದೆ… ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಬರತ್ತಿರಾ ಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕಾ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಅಪ್ಪಗ ಇಲ್ಲೆ ಹೇಳುಲೆ ಆತಿಲ್ಲೆ.. ಎಂತ ಬರವದು ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪಗ, ಬೈಲಿನೋರಿಂಗೆ ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದ -ಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕ ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದು...