Author: ವೇಣು ಮಾಂಬಾಡಿ

ಶಮ್ಮಿಯ ಮದುವೆ : ದೃಶ್ಯ 6 6

ಶಮ್ಮಿಯ ಮದುವೆ : ದೃಶ್ಯ 6

ನಾಟಕದ ಐದನೆ ದೃಶ್ಯ ಇಲ್ಲಿದ್ದು. ಪಾತ್ರ ವರ್ಗ: ಸುದರ್ಶನ : ಮನೆಯ ಯಜಮಾನ, ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದವ – ಪ್ರಾಯ 55 ಪ್ರಮೀಳಾ : ಸುದರ್ಶನನ ಹೆಂಡತ್ತಿ. ದೇವರು, ಗುರುಗೊ ಹೇಳಿ ಪ್ರೀತಿಯಿದ್ದು. ಆದರ್ಶ ಗೃಹಿಣಿ. ಶರ್ಮಿಳಾ : ಮದುವೆ ಅಪ್ಪಲಿಪ್ಪ ಚೆಂದದ...

ಶಮ್ಮಿಯ ಮದುವೆ : ದೃಶ್ಯ 5 5

ಶಮ್ಮಿಯ ಮದುವೆ : ದೃಶ್ಯ 5

ನಾಟಕದ ನಾಲ್ಕನೆ ದೃಶ್ಯ ಇಲ್ಲಿದ್ದು. ಪಾತ್ರ ವರ್ಗ: ಸುದರ್ಶನ : ಮನೆಯ ಯಜಮಾನ, ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದವ – ಪ್ರಾಯ 55 ಪ್ರಮೀಳಾ : ಸುದರ್ಶನನ ಹೆಂಡತ್ತಿ. ದೇವರು, ಗುರುಗೊ ಹೇಳಿ ಪ್ರೀತಿಯಿದ್ದು. ಆದರ್ಶ ಗೃಹಿಣಿ. ಶರ್ಮಿಳಾ : ಮದುವೆ ಅಪ್ಪಲಿಪ್ಪ ಚೆಂದದ...

ಶಮ್ಮಿಯ ಮದುವೆ : ದೃಶ್ಯ 4 4

ಶಮ್ಮಿಯ ಮದುವೆ : ದೃಶ್ಯ 4

ನಾಟಕದ ಮೂರನೆ ದೃಶ್ಯ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಸುದರ್ಶನ : ಮನೆಯ ಯಜಮಾನ, ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದವ – ಪ್ರಾಯ ೫೫ ಪ್ರಮೀಳಾ :  ಸುದರ್ಶನನ ಹೆಂಡತ್ತಿ.  ದೇವರು, ಗುರುಗೊ ಹೇಳಿ ಪ್ರೀತಿಯಿದ್ದು. ಆದರ್ಶ ಗೃಹಿಣಿ. ಶರ್ಮಿಳಾ :  ಮದುವೆ ಅಪ್ಪಲಿಪ್ಪ ಚೆಂದದ ಕೂಸು, ವರ್ಷ...

ಶಮ್ಮಿಯ ಮದುವೆ : ದೃಶ್ಯ 03 7

ಶಮ್ಮಿಯ ಮದುವೆ : ದೃಶ್ಯ 03

ನಾಟಕದ ಎರಡನೆ ದೃಶ್ಯ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಪಾತ್ರ ವರ್ಗ: ಸುದರ್ಶನ : ಮನೆಯ ಯಜಮಾನ, ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದವ – ಪ್ರಾಯ 55 ಪ್ರಮೀಳಾ : ಸುದರ್ಶನನ ಹೆಂಡತ್ತಿ. ದೇವರು, ಗುರುಗೊ ಹೇಳಿ ಪ್ರೀತಿಯಿದ್ದು. ಆದರ್ಶ ಗೃಹಿಣಿ. ಶರ್ಮಿಳಾ : ಮದುವೆ ಅಪ್ಪಲಿಪ್ಪ ಚೆಂದದ ಕೂಸು,...

ಶಮ್ಮಿಯ ಮದುವೆ : ದೃಶ್ಯ 02 3

ಶಮ್ಮಿಯ ಮದುವೆ : ದೃಶ್ಯ 02

ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ದೃಶ್ಯ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ~ ಪಾತ್ರ ವರ್ಗ: ಸುದರ್ಶನ      : ಮನೆಯ ಯಜಮಾನ, ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದವ – ಪ್ರಾಯ 55 ಪ್ರಮೀಳಾ       : ಸುದರ್ಶನನ ಹೆಂಡತ್ತಿ. ದೇವರು, ಗುರುಗೊ ಹೇಳಿ ಪ್ರೀತಿಯಿದ್ದು. ಆದರ್ಶ ಗೃಹಿಣಿ. ಶರ್ಮಿಳಾ       : ಮದುವೆ ಅಪ್ಪಲಿಪ್ಪ...

ಶಮ್ಮಿಯ ಮದುವೆ : ದೃಶ್ಯ 01 13

ಶಮ್ಮಿಯ ಮದುವೆ : ದೃಶ್ಯ 01

ಸುದರ್ಶನ : (ಪ್ರವೇಶ) ಪಮ್ಮೀ, ಎನ್ನ ಫೇಸ್ ಕ್ರೀಂ ಎಲ್ಲಿದ್ದು ? ಎನ್ನದರೆಲ್ಲ ಎಂತಾದ್ದಕ್ಕೆ ತೆಗೆತ್ತವಾ. ತೆಗದರಲ್ಲೇ ಮಡಗಲೂ ಇಲ್ಲೆ.

ಮಾಂಬಾಡಿ ವೇಣುಮಾವನ ನಾಟಕ “ಶಮ್ಮಿಯ ಮದುವೆ” 6

ಮಾಂಬಾಡಿ ವೇಣುಮಾವನ ನಾಟಕ “ಶಮ್ಮಿಯ ಮದುವೆ”

ಇವು ಮಂಗಳೂರು ಹವ್ಯಕ ಸಭಾದ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದು ಈ ವರ್ಷವುದೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತ್ತಾ ಇದ್ದವು.
ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಹೇಳಿರೆ ಇವಕ್ಕೆ ವಿಪತೀತ ಆಸಕ್ತಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಾಳ ಮದ್ದಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಧಾರಿಯಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ್ದವು.