ಪಂಜಸೀಮೆ ಹವಿಗನ್ನಡಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಲಿ ಇಪ್ಪ ಪದಗಳ ಸಂಗ್ರಹ -3

April 5, 2013 ರ 6:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 18 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಈ ವಾರ ‘ಕ’ ಕಾರಂದ ಸುರು ಅಪ್ಪ ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ತಿಳ್ಕೊಂಬ.ಈ ವಾರವೂ ನಿಂಗೊಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಪದಗಳ ಸೇರ್ಸುಲೆ ಮರಿಯೆಡಿ .

 • ಕೆರುಶಿ/ತಡ್ಪೆ – ಗೆರಸೆ/ಗೆರಶಿ

ಪ್ರಯೋಗ : ಈ ನಮೂನೆ ಅಕ್ಕಿಯ  ಕೆರುಶಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಕೇರೆಕ್ಕಷ್ಟೇ.  ಕೆರುಶಿ ಆಯಾತಾಕಾರಲ್ಲಿ ಇರ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರತೀ ಮೂಲೆಯು ಉರುಟಾಗಿರ್ತು.ಇದರ ಅಕ್ಕಿ,ಗೋಧಿ ಮುಂತಾದ್ದರ ಕೇರುಲೆ ಉಪಯೋಗುಸುತ್ತವು.ಈಗ ಪೇಟೆಲಿ ಶುಚಿ ಮಾಡಿದ ಅಕ್ಕಿ ಸಿಕ್ಕುವ  ಕಾರಣಂದ ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಹೋಳಿಗೆ ಓಯ್ಸುಲೆ ಕಾಣ್ತಷ್ಟೆ.

 • ಕೊದಿಲು – ಬೆಂದಿ

ಪ್ರಯೋಗ : ಇಂದು ಎಂತ ಕೊದಿಲು ನಿಂಗಳಲ್ಲಿ? ಇದು ಕನ್ನಡದ ‘ಸಾಂಬಾರು/ಹುಳಿ’. ಬೇರೆ ಸೀಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲಾರ/ಬೆಂದಿ ಹೇಳಿರೆ ‘ಪದಾರ್ಥ/ಅಡಿಗೆ’ ಹೇಳುವ ಅರ್ಥವೂ ಇದ್ದು. ಉದಾ: ಮೇಲಾರಕ್ಕೆ/ಬೆಂದಿಗೆ ಕೊರವಲೆ ಹೋಪದು..ನಾವು ಜೀರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಾಸಮೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಜೀರಿಗೆ ಬೆಂದಿ, ಬಸಳೆ ಬೆಂದಿ ಹೇಳುದು ಇದ್ದು.ಕೆಲವೂ ಸರ್ತಿ ಬೋಳು ಸೊಳೆ ಬೆಂದಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯೋಗವೂ ಇದ್ದು.ಆಯಾಯ ಸಂದರ್ಭಗೊಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಂಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಬದಲುತ್ತು.

 • ಕೊಡು(ಇಲ್ಲಿ ತಾ) – ಕೊಂಡ 

ಪ್ರಯೋಗ : ಎಲೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಪುಳ್ಳಿಯಕ್ಕೊಗೆ ಅಜ್ಜಂದ್ರು ಹೇಳ್ತವು.

 •  ಕೂರುದು -ಕೂಪದು

ಪ್ರಯೋಗ :ಈಗ ಜಗಿಲಿಲಿ ಕೂರುಲೆ  ಪುರುಸೊತ್ತಿಲ್ಲೆ.

 • ಕಲುಸು – ಬೆರಸು 

ಪ್ರಯೋಗ : ಇಂದು ಅವಲಕ್ಕಿ ಕಲಸಿದರೆ ಅಕ್ಕಾ?

 • ಕಪ್ಪೆ – ಕೆಪ್ಪೆ

ಪ್ರಯೋಗ : ಕಪ್ಪೆಯಾಂಗೆ ವಟ ವಟ ಹೇಳೆಡ.

 • ಕರು – ಕಂಜಿ

ಪ್ರಯೋಗ : ಕರುಗ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಓಡುದರ ನೋಡುದೇ ಚೆಂದ.

 • ಕನ್ನಡಿ – ಕನ್ನಾಟಿ

ಪ್ರಯೋಗ : ಕನ್ನಡಿ ಯಾವಗಲೂ ಲೊಟ್ಟೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲೆಡ.

 • ಕಡುಕೋಲು – ಕಡವ ಕಲ್ಲು,ಕಡಗಲ್ಲು, ಕಡೆತ್ತ ಕಲ್ಲು  

ಪ್ರಯೋಗ : ಆ ಕಡುಕೋಲಿನ ಹತ್ರ ಕತ್ತಿ ಇದ್ದು ತಾ. ಕಡುಕೋಲಿಲಿ ಬೀಸಿ  ಮಾಡಿದ ದೋಸೆ,ಅರಪ್ಪಿಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ರುಚಿ ಇರ್ತು.ಈಗಳೂ ಕೆಲವು ಮನೆಲಿ ಕಡ್ಕೋಲಿನ ಕರೆಂಟು ಹೋಗಿಪ್ಪಗ ಉಪಯೋಗುಸುಲೆ ಹೇಳಿ ಇರ್ಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು.  

 • ಕುತ್ತಿಗೆ – ಕೊರಳು 

ಪ್ರಯೋಗ : ಗುಟ್ಟು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನೋಡುವವರ ಕುತ್ತಿಗೆ ಉದ್ದ ಅಪ್ಪದು ಸಹಜ.

 •  ಕರಿ – ದಿನುಗೊಳು 

ಪ್ರಯೋಗ : ಎಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಕರುದ್ರೂ ಕರೆಗಂಟೆ ಮಾಡದ್ದೆ ಕೆಳ್ತಿಲ್ಲೆ.

 • ಕರು ಬಿಡುದು –   ಹಾಲು ಕರವದು 

ಪ್ರಯೋಗ : ಕರು ಬಿಡಲೆ ಬೆಳಗಪ್ಪಗಳೇ ಹೋಯೆಕ್ಕು.

 • ಸೆರೆ -ಎಡಕ್ಕು 

ಪ್ರಯೋಗ : ಅಂಚೆಯಣ್ಣ ಕಾಗದವ ಬಾಗಿಲ ಸೆರೆಲಿ ಹಾಕುದು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ದು.    

 • ಕಳಸಿಗೆ  – ಅಟ್ಟಿನಳಗೆ 

ಪ್ರಯೋಗ : ಕಳಸಿಗೆಯ ಕಡುಬು,ಇಡ್ಲಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬೇಸುಲೆ ಉಪಯೋಗುಸುತ್ತವು.

 • ಕಾಳು ಮೆಣಸು/ಒಳ್ಳೆ ಮೆಣಸು – ಗೆನ ಮೆಣಸು 

ಪ್ರಯೋಗ : ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆದಡ.

 • ಕಿಟಿಕಿ – ದಳಿ, ಗಿಣಿ ಬಾಗಿಲು 

ಪ್ರಯೋಗ : ಆ ಕಿಟಿಕಿ ಹತ್ರ ಚಿಮಣಿ ದೀಪ ಇದ್ದು.

 • ಕೆಮ್ಡೆ ಕಾಯಿ – ಚೀನಿ ಕಾಯಿ 

ಪ್ರಯೋಗ : ಕೆಮ್ಡೆಕಾಯಿ ಕಡುಬು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ.

 • ಕಡುಬು – ಕೊಟ್ಟಿಗೆ

ಪ್ರಯೋಗ : ಸೌತೆಕಾಯಿ,ಕೆಮ್ದೆಕಾಯಿ,ಹಲಸಿನ ಕಾಯಿ ಕಡುಬಿನ ಹಬೆಲಿ ಬೇಸಿ ಮಾಡುದು.ಪಂಜ ಸೀಮೆಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿರೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಹಟ್ಟಿ.

 • ಕುರುವೆ -ಕುರುವೆಗಳ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಹೆಸರುಗ ಇದ್ದು.ಅಡಿಕೆ ಹೆರುಕ್ಕುಲೆ ಕಾಳಂಕುರುವೆ, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಕೊಯ್ವಲೆ ಪಂಚ ಕುರುವೆ,ಅಕ್ಕಿ ತೊಳಿಲೆ ಬೆಂಡು ಕುರುವೆ ..ಹೀಂಗೆ.ಕುರುವೆಯ ಬೆತ್ತ ಅಥವಾ ಮಾದೇರಿ ಬಳ್ಳಿಂದ ಮಾಡ್ತವಡ. 
,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 18 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಗೋಪಾಲಣ್ಣ
  ಎಸ್.ಕೆ.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ

  ಭಾಷೆ ತಿಳಿಕ್ಕೊಂಬಲೆ ಅನುಕೂಲ ಆತು.

  [Reply]

  ಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°

  ಜಯಗೌರಿ Reply:

  ಖಂಡಿತ..ನಿಂಗೊಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಅಪರೂಪ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದರೆ ಸೇರ್ಸುಲಕ್ಕು.ಎಲ್ಲವೂ ಹೊಸತ್ತು ಕಲಿವಾಂಗಾವ್ತು.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಸುಮನ ಭಟ್ ಸಂಕಹಿತ್ಲು.

  ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಮನೆಲಿ “ಇಂದು ಎಂತರ ಬೆಂದಿ?” ಹೇಳಿರೆ “ಇಂದಿಂಗೆ ಎಂತರ ಅಡಿಗೆ?” ಹೇಳುವ ಅರ್ತ ಬತ್ತು.
  ಬೆಂದಿ = ತಾಳು, ಸಾರು, ಕೊದಿಲು, ಸಾಂಬಾರು, ಮೇಲಾರ ಯಾವುದೆ ಬಗೆ ಆದಿಕ್ಕು.
  ಜೆಂಬ್ರದ ಮುನ್ನಾಣ ದಿನ ‘ಬೆಂದಿಗೆ ಕೊರವಲೆ ಹೋಪದು” ಹೇಳಿಯೆ ಹೇಳುದು… ಕೆಲವು ಕಡೆ ‘ಮೇಲಾರಕ್ಕೆ ಕೊರವಲೆ ಹೋಪದು” ಹೇಳ್ತವಲ್ಲದಾ?

  ಹಾಂಗೆ ಜೀರಿಗೆ ಬೆಂದಿ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಇದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು, ಮೆಣಸು ಹಾಕಿ ಬೇಶಿದ ತರಕಾರಿಗೆ ( ಸೊರೆಕಾಯಿ, ದಾರಳೆ, ಪಟಕಿಲ ಇತ್ಯಾದಿಲಿ ಮಾಡುದು) ಜೀರಿಗೆ+ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಒಟ್ಟು ಕಡದ ಅರಪ್ಪು ಸೇರ್ಸಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಬಗೆ ಅಡಿಗೆ. ಹಾಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ‘ಬೆಂದಿ’ ಗೆ……

  ಇದು ಎನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಂಗೆ ಆನು ಬರದ್ದು… ಬೇರೆ ನಮುನೆ, ರೀತಿಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದೋರು ವಿವರುಸುಗು.

  [Reply]

  ಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°

  ಜಯಗೌರಿ Reply:

  ಸುಮನಕ್ಕ,

  ನಿಂಗ ಕೊದಿಲು/ಸಂಬಾರಿಗೆ ಎಂತ ಹೇಳುದು?

  [Reply]

  ಸುಮನ ಭಟ್ ಸಂಕಹಿತ್ಲು. Reply:

  ಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕಾ, ಕೊದಿಲು/ಸಾಂಬಾರಿಂಗೆ ಹಾಂಗೆ ಹೇಳುದು, ಕೊದಿಲು/ಸಾಂಬಾರು ಹೇಳಿಯೆ…

  [Reply]

  ಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°

  ಜಯಗೌರಿ Reply:

  ಹಾಂಗಾರೆ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ ಪದಾರ್ಥ ಮೇಲಾರಾಳಿ ಹೇಳುದಾದರೂ, ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇರಿ ಮೇಲಾರ ಹೇಳುದು..ಹಾಂಗೆಯೆ ಜೀರಿಗೆ,ಸಾಸಮೆ+ಕಾಯಿ+ಮೆಣಸು ಹಾಕಿದ್ದು ಜೀರಿಗೆ ಬೆಂದಿ, ಬಸಳೆ ಬೆಂದಿಯಾದರೂ , ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಬೆಂದಿ ಹೇಳುಲಕ್ಕು ಅಲ್ಲದ..ಒೞೆ ಮಾಹಿತಿ..ಧನ್ಯವಾದ ಅಕ್ಕ.

  ಸುಮನ ಭಟ್ ಸಂಕಹಿತ್ಲು. Reply:

  ನಿಂಗೊಗೆದೆ ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ ಅಕ್ಕಾ…

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಮುಳಿಯ ಭಾವ
  raghumuliya

  ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ,ಪ್ರಯತ್ನ.ಹವ್ಯಕ ಭಾಷೆಯ ಶಬ್ದಭ೦ಡಾರವ ತು೦ಬುಸುವ ಹೊಣೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದ್ದು.
  ಅಕ್ಕ೦ಗೆ ಅಭಿನ೦ದನೆಗೊ.

  [Reply]

  ಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°

  ಜಯಗೌರಿ Reply:

  ಧನ್ಯವಾದ ಅಣ್ಣ..

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ಗಣೇಶ ಪೆರ್ವ
  ಗಣೇಶ ಪೆರ್ವ

  “ಪ್ರಯೋಗ : ಆ ಕಡುಕೋಲಿನ ಹತ್ರ ಕತ್ತಿ ಇದ್ದು ತಾ. ಕಡುಕೋಲಿಲಿ ಬೀಸಿ ಮಾಡಿದ ದೋಸೆ,ಅರಪ್ಪಿಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ರುಚಿ ಇರ್ತು.ಈಗಳೂ ಕೆಲವು ಮನೆಲಿ ಕಡ್ಕೋಲಿನ ಕರೆಂಟು ಹೋಗಿಪ್ಪಗ ಉಪಯೋಗುಸುಲೆ ಹೇಳಿ ಇರ್ಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ”
  ಇದೇ ವಾಕ್ಯವ ಎ೦ಗಳಲ್ಲಿ ಹೀ೦ಗೆ ಹೇಳುಗು – ” ಆ ಕಡಗಲ್ಲಿನ ಹತ್ತರೆ ಕತ್ತಿ ಇದ್ದು, ಕೊ೦ಡಾ… ಕಡಗಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಕಡದು ಮಾಡಿದ ದೋಸೆ, ಅರಪ್ಪಿ೦ಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ರುಚಿ ಇರ್ತು.. ಈಗಳೂ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಗಲ್ಲಿನ ಕರೆ೦ಟು ಹೋಗಿಪ್ಪಗ ಉಪಯೋಗಿಸಲೆ ಹೇಳಿ ಮಡಿಗಿಯೊ೦ಡಿದವು.”

  [Reply]

  ಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°

  ಜಯಗೌರಿ Reply:

  ಕಡವ ಕಲ್ಲಿನ ‘ಕಡುಗಲ್ಲು’ ಹೇಳ್ತಿ ಅಲ್ಲದಾ ನಿಂಗ.. ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸುತ್ತೆ..
  ಧನ್ಯವಾದ ಅಣ್ಣ.

  [Reply]

  ಶ್ಯಾಮಣ್ಣ

  ಶ್ಯಾಮಣ್ಣ Reply:

  ಎನಗೆ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಅದರ ‘ಕಡವಕಲ್ಲು’ ಹೇಳಿಯೇ ಕೇಳಿ ನೆಂಪಿಪ್ಪದು..

  [Reply]

  ಸುಮನ ಭಟ್ ಸಂಕಹಿತ್ಲು. Reply:

  ಎನಗೆದೆ ಶ್ಯಾಮಣ್ಣ ಬರದ ಹಾಂಗೆ ‘ಕಡವ ಕಲ್ಲು’ ಹೇಳುದೆ ಕೇಳಿ ಗೊಂತು.

  ಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ

  ಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ Reply:

  ಕಡೆತ್ತ ಕಲ್ಲು; ಕಡವಕಲ್ಲು;ಕಡಗಲ್ಲು ಈ ಮೂರು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನುದೆ ಆನು ಕೇಳಿದ ನೆ೦ಪಿದ್ದು. ಹಾ೦ಗಾಗಿ ಈ ಪದ೦ಗಳ ನಿ೦ಗ ಕೊಟ್ಟ ಕಡುಗೋಲಿನ ಪರ್ಯಾಯ ಪದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಸಿಗೊ೦ಬಲಕ್ಕು.

  ಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°

  ಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ° Reply:

  ಸೇರ್ಸಿದ್ದೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ..ಧನ್ಯವಾದಗ..

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
  ಗಣೇಶ ಪೆರ್ವ

  ಗಣೇಶ ಪೆರ್ವ Reply:

  ಕಡವ ಕಲ್ಲು ಹೇಳಿದೆ ಹೇಳ್ತವು, ಕಡಗಲ್ಲು ಹೇಳಿದೆ ಹೇಳ್ತವು. (ಕಡುಗಲ್ಲು ಅಲ್ಲ)

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಶ್ಮಿ

  ಅಕ್ಕಿ/ ಭತ್ತ ಇದರ ಅಳವ ಮಾಪು = ಕಳಸೆ/ಕಳಸಿಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ೦ಜ ಸೀಮೆಲಿ ಉಪಯೊಗಿಸುವ ಪದ ಯಾವುದು?

  [Reply]

  ಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°

  ಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ° Reply:

  ಅದಿಕ್ಕೆ ‘ಕಳಸೆ’ ಳಿ ಹೇಳುದು..ಕಳಸಿಗೆ ಹೇಳಿರೆ ಅಟ್ಟಿನಳಗೆ ಆವ್ತು..ಃ)

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಸುವರ್ಣಿನೀ ಕೊಣಲೆಅನಿತಾ ನರೇಶ್, ಮಂಚಿಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವಶ್ರೀಅಕ್ಕ°ಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°ಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕ°ಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿರಾಜಣ್ಣಪುಟ್ಟಬಾವ°ಪುಣಚ ಡಾಕ್ಟ್ರುಚುಬ್ಬಣ್ಣಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿಸರ್ಪಮಲೆ ಮಾವ°ಸಂಪಾದಕ°ಅಕ್ಷರ°ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°ಎರುಂಬು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಬಟ್ಟಮಾವ°ಪೆರ್ಲದಣ್ಣಡಾಮಹೇಶಣ್ಣಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°ಶಾಂತತ್ತೆಮಾಲಕ್ಕ°
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್
"ಆನು ಕಂಡುಂಡ ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆ"

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ