ನಾಲಗೆ ತೆರಿಚ್ಚಕ

October 7, 2012 ರ 3:17 pmಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 19 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ನಾಲಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ವಿಶೇಷ.
ನಾಲಗೆ ಹರಿತ ಮಾಡುಲೆ, ಉಚ್ಚಾರ ಸರಿ ಬಪ್ಪಲೆ ಮಕ್ಕೊಗೆ ಬಜೆ ತಿನ್ನಿಸುತ್ತವು.
ಪಾಠವನ್ನೇ ಆಗಲಿ, ಪದ್ಯವನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಮಕ್ಕೊ ರಾಗವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಓದೆಕ್ಕು, ಮಗ್ಗಿ ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡೆಕ್ಕು- ಹಾಂಗಾರೆ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕೊ ಹುಶಾರಿ- ಇದು ಮೊದಲಾಣವರ ಲೆಕ್ಕ.
ಪಾಠಕ ಆಗಿಪ್ಪವಂಗೆ ಬೇಕಾದ ಅರ್ಹತೆಗೊ-ಸ್ವರದ/ಓದಿನ ಧಾಟಿಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ, ಅಕ್ಷರಂಗಳ ಸರಿಯಾದ ಸ್ವರೂಪ/ ಉಚ್ಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ, ಶಬ್ದವ ಎಲ್ಲಿ ತುಂಡು ಮಾಡೆಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಗೊಂತಿಪ್ಪದು, ಒಳ್ಳೆ ದನಿ[ಕಂಠ], ಧೈರ್ಯ, ಒಂದೇ ಲಯವ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಬ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ.

[ಮಾಧುರ್ಯಮಕ್ಷರವ್ಯಕ್ತಿಃ ಪದಚ್ಛೇದಸ್ತು ಸುಸ್ವರಃ ಧೈರ್ಯಂ ಚ ಲಯಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ ಷಡೇತೇ ಪಾಠಕಾಃ ಗುಣಾಃ]. ಮಕ್ಕಳ ಕೈಂದ ಪುಸ್ತಕಂಗಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓದಿಸುದು ಅತಿ ಅಗತ್ಯ.ಈಗಲೂ ಇದು ಅನುಕರಣೀಯವೇ.

ಮೊದಲು ನಾಲಗೆ ತೆರಿಚ್ಚಲೆ ಕೆಲವು ವಿನೋದವಾದ ವಾಕ್ಯಂಗಳ ಹೇಳುಗು.[ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್].

ಉದಾ-ಕುಂಟರಣೆ ಕುರುಡರಣೆ ಕೊಡದೊಳಗೆ ಎರಡರಣೆ..

ಹೀಂಗಿಪ್ಪ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಆನು “ನಾಲಗೆ ತೆರಿಚ್ಚಕ” ಹೇಳಿದ್ದು.

ಬೈಲಿಲಿ ಆರಿಂಗಾರೂ ಇಂತ ವಾಕ್ಯ ನೆಂಪಿದ್ದರೆ ಬರೆತ್ತೀರೊ?

,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 19 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕುಕ್ಕಿಲ
  jayalakshmi

  ಪೀಟರ್ ಪೈಪರ್ ಪಿಕ್‍ಡ್ ಎ ಪೆಕ್ ಆಫ್ ಪಿಕ್‍ಲ್‍ಡ್ ಪೆಪ್ಪರ್
  ಎ ಪೆಕ್ ಆಫ್ ಪಿಕ್‍ಲ್‍ಡ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೀಟರ್ ಪೈಪರ್ ಪಿಕ್‍ಡ್
  ಇಫ್ ಪೀಟರ್ ಪೈಪರ್ ಪಿಕ್‍ಡ್ ಎ ಪೆಕ್ ಆಫ್ ಪಿಕ್‍ಲ್‍ಡ್ ಪೆಪ್ಪರ್
  ವೇರ್ ಈಸ್ ದ ಪೆಕ್ ಆಫ್ ಪಿಕ್‍ಲ್‍ಡ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೀಟರ್ ಪೈಪರ್ ಪಿಕ್‍ಡ್?

  – ಕುಕ್ಕಿಲ ಜಯತ್ತೆ.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°
  ಗೋಪಾಲ ಬೊಳುಂಬು

  ನಾಲಗೆ ತಿರುಗುಸಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಪದಂಗೊ. ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಸುರು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಸುರು ಸುರು ಹೇಳಿ ಪದಂಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಬೈಲಿಲ್ಲಿ ಸೊರುಗಿತ್ತದ. ಸುರುಮಾಡಿದ ಗೋಪಾಲಣ್ಣಂಗೆ ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಆಚಕರೆ ಮಾಣಿ
  ಆಚಕರೆ ಮಾಣಿ

  BETTY BOUGHT SOME BUTTER, THE BUTTER WAS BITTER. BETTY BOUGHT SOME BETTER BUTTER TO MAKE BITTER BUTTER BETTER BUTTER….

  [Reply]

  ಬೋಸ ಬಾವ

  ಬೋಸ ಬಾವ Reply:

  ಏ ಮಾವ… ಈ BETTY ಹೇದರೆ ಆರು??
  ಬಟ್ಯ೦ಗೆ ಅರಡಿಗೋ?? 😛

  ಬೆಟ್ಟಿಯೋ?? ಅಲ್ಲ ಬೆರಟ್ಟಿಯೊ?

  [Reply]

  ಸುಮನ ಭಟ್ ಸಂಕಹಿತ್ಲು. Reply:

  ಹಹ್ಹಹ್ಹಾ…. ಬೆಟ್ಟೀ ಹೇದರೆ ಬಟ್ಯಂಗೆ ಅರಡಿಗೋ? ಹೇಳಿ ಬೋಸ ಭಾವ ಬರದ್ದು ಓದಿ ನೆಗೆ ಬಂತು.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 4. ನೆಗೆಗಾರ°

  ಹೋ, ಶುದ್ದಿ ಮೊನ್ನೆಯೇ ಓದಿದ್ದೆ. ನಾಲಗೆ ತೆರಚ್ಚದ್ದೆ ಒಪ್ಪಕೊಡ್ಳೆ ಬಾಕಿ ಆದ್ದು.

  ಪರಡಿ ಪರಡಿ ಹರಡಿ ಮಡಗಿದ ಎನ್ನದೊಂದೆರಡು:

  ಹೆಬಗ ಗಬಗಬನೆ ತಿಂಬಗ ಭಗಭಗನೆ ಪಿಸರಿಲಿ ಸುಭಗ ಬೈಗು!
  ಬರೆಕರೆಲಿ ಅರಳಿದ ಸುರುಳಿ ಸುಳುದರೆ ತಲೆಸೆಳಿಗು.

  [Reply]

  ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕುಕ್ಕಿಲ

  jayalakshmi Reply:

  ನೆಗೆಗಾರ ಹರಡಿ ಹರಡಿ ಮಡುಗಿದೆರಡು ಹರಗಣ ಕಂಡು ಎನ್ನ ತಲೆ ಗರಗರನೆ ತಿರುಗಿತ್ತು.

  – ಕುಕ್ಕಿಲ ಜಯತ್ತೆ.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. ಶ್ರೀಶ

  ಕನ್ನಡದ್ದು ಅಕ್ಕೊ?

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 6. ಶ್ರೀಶ

  ಅಬ್ಬ!ಇದರೆಲ್ಲ ನೋಡುವಗ ಮಂಡೆಬೆಶಿ ಆವ್ತು.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಸುಭಗಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕ°ಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣಪ್ರಕಾಶಪ್ಪಚ್ಚಿಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°ನೆಗೆಗಾರ°ಶಾ...ರೀಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕಗೋಪಾಲಣ್ಣವಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮದೊಡ್ಡಭಾವಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣಡೈಮಂಡು ಭಾವಪಟಿಕಲ್ಲಪ್ಪಚ್ಚಿಮಾಲಕ್ಕ°ಪೆರ್ಲದಣ್ಣಶೀಲಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಸರಗೋಡುದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿಪುತ್ತೂರುಬಾವಬಟ್ಟಮಾವ°ಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆಒಪ್ಪಕ್ಕವಿದ್ವಾನಣ್ಣಶಾಂತತ್ತೆವೆಂಕಟ್ ಕೋಟೂರುಪುಟ್ಟಬಾವ°
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್
"ಆನು ಕಂಡುಂಡ ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆ"

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ