ಸಮಸ್ಯೆ 107 : ಕೊಳಲಿನಿ೦ಪಿನ ಸುಧೆಗೆ ಗೋಕುಲ ಚಳಿಯ ಮರದತ್ತು

December 19, 2015 ರ 6:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 13 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಚೆನ್ನೈಯ ಮಹಾಪ್ರವಾಹಲ್ಲಿ ಬೈಲಿನ ಸಮಸ್ಯಾಪೂರಣವೂ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋತೋ ಹೇಳ್ತ ಸ೦ಶಯ ಆಗಿತ್ತು..ಸದ್ಯ..ಹಾ೦ಗಾಯಿದಿಲ್ಲೆ.
ಇದಾ ಈ ವಾರದ ಸಮಸ್ಯೆ  :

“ಕೊಳಲಿನಿ೦ಪಿನ ಸುಧೆಗೆ ಗೋಕುಲ ಚಳಿಯ ಮರದತ್ತು”

ಈ ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿಗೆ ಬೈಲಿಲಿ ಪೂರಣ೦ಗೊ ಹರುದು ಬರಳಿ..

 

ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 13 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಶೈಲಜಾ ಕೇಕಣಾಜೆ

  ಮತ್ತೆ ಬಂದದು ಖುಷಿಯಾತಿದ…

  ಹೊಳವ ಬೆಶಿಲಿನ ಉದಿಯ ಕಾಲದ
  ತಳಿವ ಮೈಂದಿನ ಶೀತ ಮಾರುತ
  ಛಳಿಯ ಮಾಸಲಿ ಷಷ್ಠಿ ಕಳುದರೆ ಊರು ನಡುಗುತ್ತು |
  ಸುಳುದು ಬೀಸುವ ಗಾಳಿ ತಾಳ
  ಕ್ಕಿಳುದು ನುಡಿಸುವ ಮೇಘ ಶಾಮನ
  ಕೊಳಲಿನಿಂಪಿನ ಸುಧೆಗೆ ಗೋಕುಲ ಛಳಿಯ ಮರದತ್ತು ||

  [Reply]

  ಮುಳಿಯ ಭಾವ

  ಮುಳಿಯ ಭಾವ Reply:

  ಶೈಲಜಕ್ಕಾ ,
  ಊರು ನಡುಗಿರೂ ಚಳಿ ಮರೆಶುವ ಕಾವ್ಯ ಯಾನಕ್ಕೆ ನಮನ . ಒಳ್ಳೆ ಪೂರಣ .

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°
  ಬೊಳುಂಬು ಗೋಪಾಲ

  ಮಳೆಯ ವೈಭವ ಕಡಮೆಯಪ್ಪಗ
  ಕೊಳದು ಹೋಗಿಹ ಸೊಪ್ಪು ಕರಟದ
  ಒಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಹುಳುಗೊ ಲಾರ್ವದ ಮೇಳ ಮೆರದತ್ತು |
  ಹಳೆಯ ಹಟ್ಟಿಲಿ ಸಗಣ ನೆಲದಲಿ
  ಕುಳಿತು ಝೇಂಕರಿಸುತ್ತ ನುಸಿಗಳ
  ಕೊಳಲಿನಿಂಪಿನ ಸುಧೆಗೆ ಗೋಕುಲ ಚಳಿಯ ಮರದತ್ತು ||

  [Reply]

  ಮುಳಿಯ ಭಾವ

  ಮುಳಿಯ ಭಾವ Reply:

  ಬೊಳುಂಬು ಮಾವಾ , ನುಸಿಗಳ ಕೊಳಲಗಾನಕ್ಕೆ ತಾಳವಾದ್ಯವೂ ಬೇಕಲ್ಲದೊ ? ಭಾರೀ ಲಾಯ್ಕ ಆಯಿದು .

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ

  ತೆಳುದು ಬೀಸುವ ಚಳಿಯ ಗಾಳಿಗೆ
  ಮುಳಿಯ ಗುಡ್ಡೆಲಿ ಹಣ್ಣು ಹುಲ್ಲಿನ
  ಬೆಳಿಯ ಬೆಳ್ಳಿದೆ ಕರಿಯ ಕಾಳಿಯ ಕುಲವು ಮೇವಗಳೆ I
  ಇಳೆಯ ಮೇಲಣ ಕಾಟು ಮಾವಿನ
  ತಳಿರಿನೆಡೆಲಿಯೆ ಪಿಕವು ಕೂಗೊಗ
  ಕೊಳಲಿನಿ೦ಪಿನ ಸುಧಗೆ ಗೋಕುಲ ಚಳಿಯ ಮರದತ್ತು II

  ಚಳಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ದನಗಳ ಗುಡ್ಡಗೆ ಎಬ್ಬೊಗ, ಉದಾಸೀನ ಮಾಡಿಗೊಂಡು ಮೇವಲೆ ಹೆರಟ ಬೆಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕಾಳಿ ಹೇಳಿ ಹೆಸರಿಪ್ಪ ಎರಡು ದನಗಳೂ ಅವುಗಳ ಗಡಸುಗೊ, ಕಂಜಿಗೊ ಎಲ್ಲಾ ಮುಳಿ ಗುಡ್ದಲಿ ಹುಲ್ಲು ಮೇವಗ , ಕೋಗಿಲೆಯ ಧನಿ ಅವಕ್ಕೆ ಕೊಳಲು ನುಡಿಸಿದ ಹಾಂಗೆ ಕೇಳಿತ್ತು ಹೇಳುದು ಮೇಲಾಣ ಪದ್ಯದ ಸಾರ

  [Reply]

  ಮುಳಿಯ ಭಾವ

  ಮುಳಿಯ ಭಾವ Reply:

  ಕೋಗಿಲೆಯ ಕೊಳಲ ಇಂಪು – ಒಳ್ಳೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕ .

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ಇಂದಿರತ್ತೆ
  indiratte

  ಹಳುವಿನೊಳದಿಕೆ ದನವ ಮೇಶುಲೆ
  ಗೆಳೆಯರೆಲ್ಲರ ಬಪ್ಪಲೇಳಿರೆ
  ಎಳದು ಹೊದಕೆಯ ಗುಡಿಯ ಹೆಟ್ಟಿಯೆ ಗೊರಕೆ ಹೊಡದವದಾ |
  ಬಳಸಿ ನಿಂದವು ದನಗೊ ಹಿಂಡಿಲಿ
  ಹಳದಿವಸ್ತ್ರದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ
  ಕೊಳಲಿನಿಂಪಿನ ಸುಧೆಗೆ ಗೋಕುಲ ಚಳಿಯ ಮರದತ್ತು ||

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. ಇಂದಿರತ್ತೆ
  indiratte

  ಮಳೆಯು ನಿಂದಿದು ಬೆಂಗಳೂರಿಲಿ ,
  ಕುಳಿರುಗಾಳಿಯು ಬೀಸಿ ಬಪ್ಪಗ
  ಬಳಿಯ ಬಸವನಗುಡಿಯ ಮಂದಿರ ತುಂಬಿತುಳುಕಿತ್ತು |
  ಚಳಕ ತೋರಿದ ಮುರಳಿ ಮಾಂತ್ರಿಕ
  ಪುಳಕಗೊಳಿಸಿದ ಗೋಡಖಿಂಡಿಯ
  ಕೊಳಲಿನಿಂಪಿನ ಸುಧೆಗೆ ಗೋಖಲೆ ಚಳಿಯ ಮರದತ್ತು ||

  [Reply]

  ಮುಳಿಯ ಭಾವ

  ಮುಳಿಯ ಭಾವ Reply:

  ಬಸವನಗುಡಿಯ ಹತ್ತರಿಪ್ಪ ಗೋಖಲೆ ಸಭಾಂಗಣಲ್ಲಿ ಗೋಡ್ಕಿಂಡಿಯ ಕೊಳಲಗಾನವೊ! ನೂತನ ಪ್ರಯತ್ನ ರೈಸಿದ್ದು .

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 6. ಮುಳಿಯ ಭಾವ

  ಎಳೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಕೊ೦ದ ಕ೦ಸನ
  ಅಳಿಯ ಸಿರಿಪತಿ ಗುಡುಗು ಮಿ೦ಚಿನ
  ಮಳೆಗೆ ಗುಡ್ಡೆಯ ಕಿರು ಬೆರಳಕೊಡಿಲೆತ್ತಿಯಪ್ಪಗಳೇ|
  ತಳಿವ ಪನ್ನೀರಿ೦ಗೆ ಬೀಸುವ
  ಕುಳಿರುಗಾಳಿಯು ಸೇರಿ ಮೂಡಿದ
  ಕೊಳಲಿನಿ೦ಪಿನ ಸುಧೆಗೆ ಗೋಕುಲ ಚಳಿಯ ಮರದತ್ತು ||

  [Reply]

  ಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°

  ಬೊಳುಂಬು ಗೋಪಾಲ Reply:

  ಭಳಿರೆ ಮುಳಿಯ ಭಾವಯ್ಯ. ಪದ್ಯ ರೈಸಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೋರ ಪದ್ಯಂಗಳುದೆ ಲಾಯಕಿತ್ತು.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 7. K.Narasimha Bhat Yethadka

  ಅನಿಸಿಕೆ
  ಸುಳಿವ ಚಳಿಗಾಳಿಗೆ ಹೊದದು ಕಂ-
  ಬಳಿಯ ಮನುಗಿ ಒರಗುವ ವಂಗೇ
  ಚಳಿಯ ಗೊಡವೆ ಯೆ ಇಲ್ಲೆ ಹೇದರೆ ತಪ್ಪು ಆವುತ್ತು
  ಬಳಸಿ ನಿಂದಾ ಗೋಪಿಯರ ಕೈ
  ಬಳಗಳ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ದೆನಿ ಸೇರಿದ
  ಕೊಳಲಿನಿಂ ಪಿನ ಸುಧೆಗೆ ಗೋಕುಲ ಚಳಿಯ ಮರದತ್ತು
  (ಬಳಸಿ=ಸುತ್ತುಗಟ್ಟಿ,ದೆನಿ=ಶಬ್ದ )

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 8. ಮುಳಿಯ ಭಾವ
  ರಘು ಮುಳಿಯ

  ಏತಡ್ಕ ಮಾವಾ ,
  ಎರಡನೇ ಸಾಲಿಲಿ ಸಣ್ಣ ಯತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಮಾತ್ರಾದೋಷ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲೆ .
  ಗುಡಿ ಹೆಟ್ಟಿ ಮನುಗಿದವಂಗೆ ಚಳಿ ಇಲ್ಲೆ, ಕೊಳಲ ಗಾನದ ಸುತ್ತ ಚಳಿ ಸುಳಿತ್ತಿಲ್ಲೆ.. ಒಳ್ಳೆ ಪೂರಣ .

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಪುಣಚ ಡಾಕ್ಟ್ರುದೊಡ್ಡಭಾವವೇಣಿಯಕ್ಕ°ಚುಬ್ಬಣ್ಣಡೈಮಂಡು ಭಾವಪೆರ್ಲದಣ್ಣಶಾ...ರೀಅನಿತಾ ನರೇಶ್, ಮಂಚಿದೊಡ್ಮನೆ ಭಾವಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕ°ಕೇಜಿಮಾವ°ಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°ನೆಗೆಗಾರ°ಪುತ್ತೂರುಬಾವಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°ಬಟ್ಟಮಾವ°ಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ°ಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿಕಜೆವಸಂತ°vreddhiವೆಂಕಟ್ ಕೋಟೂರುವಿಜಯತ್ತೆವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ?
ಹಸ್ತೋದಕ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪದ್ದೆ ಸಾರಿನ ಕವಂಗ ನೆಗ್ಗಿ ಆತು
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ