ಸಮಸ್ಯೆ 119 : ಲಾಗ ಸಾಕು ಶಾಲೆಗಿನ್ನು ಹೆರಡು ಬೇಗನೆ

ದೊಡ್ಡ ರಜೆ ಮುಗುದು ಶಾಲೆ ಸುರುವಪ್ಪ ಸಮಯಲ್ಲಿ ಭೋಗಷಟ್ಪದಿಯ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕ್ಕುವ.

 

ಸಮಸ್ಯೆ : ಲಾಗ ಸಾಕು ಶಾಲೆಗಿನ್ನು ಹೆರಡು ಬೇಗನೆ

ಸಂಪಾದಕ°

   

You may also like...

9 Responses

 1. K.Narasimha Bhat Yethadka says:

  ಪಿಳ್ಳೆ ನೆಪ
  ಈಗ ಬತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತೆ
  ರಾಗ ಎಳೆ ಡ ಅಂತೆ ನೀನು
  ಲಾಗ ಸಾಕು ಶಾಲೆಗಿನ್ನು ಹೆರಡು ಬೇಗನೆ
  ಸಾಗಿ ಬಂದ ಹಾದಿ ನೋಡು
  ಹೋಗಿ ಸೇರೊ ಗುರಿಯ ಕಾಣು
  ಬೇಗ ಕಲ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗು ಮಾಣಿ ನೀ

 2. ಗೋಪಾಲ ಬೊಳುಂಬು says:

  ಹಟ ಹಿಡುದ ಮಾಣಿಗೆ

  ಕೂಗಿ ತರ್ಕ ಹಿಡುದು ಹೀಂಗೆ
  ರಾಗವೆಳೆದ ಬೊಬ್ಬೆ ಕಂಡು
  ಕಾಗೆ ಹಾರಿ ಹೋತು ನಿಲ್ಸು ನಿನ್ನ ಆರ್ಭಟೆ |
  ಬೇಗಿನೊಳವೆ ಬುತ್ತಿಯಿದ್ದು
  ಮೇಗೆ ಸ್ಲೇಟು ಕಡ್ಡಿಯಿದ್ದು
  ಲಾಗ ಸಾಕು ಶಾಲೆಗಿನ್ನು ಹೆರಡು ಬೇಗನೆ ||

 3. ಶೈಲಜಾ ಕೇಕಣಾಜೆ says:

  ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಪೇಟೆ ಮನೆಗೆ
  ತಿಂಗಳೆರಡು ಮಗನ ರಜೆಲಿ
  ಜಾಗೆ ತೋಟವಿಪ್ಪ ಊರ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆಯ|
  ತಾಗಿ ಕೂಗಿ ಬೀಗಿ ಮಾಗಿ
  ಬೇಗ ಮುಗುದ ರಜೆಯ ಬೈಯೆ
  ಲಾಗ ಸಾಕು ಶಾಲೆಗಿನ್ನು ಹೆರಡು ಬೇಗನೆ||

  • ರಘು ಮುಳಿಯ says:

   ಹ . ಹಾ .. ರಜೆ ಮುಗುದರೆ ಸಜೆ . ಲಾಯ್ಕಾಯಿದು ಶೈಲಜಕ್ಕ .

 4. ರೇವತಿ.ಯು.ಎಮ್. says:

  ಸಾಗು-ಪೂರಿ ಮಾಡಿ ಆಯ್ದು
  ಬೇಗ ತಿಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ್ಸು
  ಲಾಗ ಸಾಕು ಶಾಲೆಗಿನ್ನು ಹೆರಡು ಬೇಗನೆ
  ಅಂಗಿ ಹಾಕಿ ತಲೆಯ ಬಾಚು
  ಬ್ಯಾಗು ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕು
  ಬಾಗಿಲಿಂಗೆ ಬಂದು ಆನು ಟಾಟ ಮಾಡುವೆ.

  • ಶೈಲಜಾ says:

   ಲಾಯಿಕ ಆಯಿದು ರೇವತಿಯಕ್ಕ 🙂

  • ರಘು ಮುಳಿಯ says:

   ಮಕ್ಕಳ ಹೆರಡ್ಸಿ ಶಾಲೆಗೇ ಎಬ್ಬೊದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸ , ಲಾಯಕ ಆಯಿದು ವರ್ಣನೆ .

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *