ಸಮಸ್ಯೆ 72 : ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪದ್ಯ

ಅದಿತಿ ಅಕ್ಕ ಕಳುಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ವಾರ ಕವನ ಕಟ್ಟುವನೋ ?

naayimari

ಸಂಪಾದಕ°

   

You may also like...

3 Responses

 1. K.Narasimha Bhat Yethadka says:

  ಕಳಕಳಿಯ ಕುನ್ನಿಗೊ
  ——————-
  ಬೆಶಿಯಡಿಲಿ,ಮೇಗೆ ತಂಪಿನ
  ಕೊಶಿಯ ಹವೆಲಿ ಮಂಪರಿಲ್ಲಿ ಮನುಗಿದ್ದವು ನಾ-
  ಯಿ ಶಿಶುಗೊ ಗತ್ತಿಲಿ ಸಂಕವ-
  ನೆ ಶಯನ ಮಾಡಿ ಕಳಕಳದ ಕವಚವ ಹೊದ್ದೂ
  (ಶಯನ=ಮಂಚ)

 2. ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ says:

  ಅದಿತಿ ದೇವಿಯ ಮಗನ ಉದೆಕಾ
  ಲದ ಕಿರಣ ಬೀಳೊಗ ಚಳಿ ಬಿಡುಸಿ
  ಯೆದುರು ನೋಡುದು ದೋಸೆ ತಪ್ಪಾ ಮನೆಯೊಡತಿಯನ್ನೊ?I
  ಕೆದರಿ ಕೋಪಲಿ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಬೈ
  ದು ದುರುಗುಟ್ಟಿಯೆ ಕಡೆಗಣಿಸಿದರು
  ಸದನ ಪಾಲಕ ನಿನ್ನ ನಿಷ್ಠಗೆ ಸಾಟಿಯಾರಿಕ್ಕು ?

  ಎನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಲಿ ಮುಗಿಲು ಸೂರ್ಯಂಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದು ಉದೆಕಾಲದ ಬೆಶಿಲು ಹೋಯಿದು , ಕೆಳಾಣ ಮೂರು ಸಾಲು ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಿಗೊಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಹಾಂಗೆ .

  ಅದಿತಿ ದೇವಿಯ ಮಗನ ಉದೆಕಾ
  ಲದ ಕಿರಣ ಬೀಳೊಗ ಚಳಿ ಬಿಡುಸಿ
  ಯೆದುರು ನೋಡುದು ದೋಸೆ ತಪ್ಪಾ ಮನೆಯೊಡತಿಯನ್ನೊ?I
  ಕೆದರಿ ಕೋಪಲಿ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಬೈ
  ದು ದುರುಗುಟ್ಟಿಯೆ ಕಡೆಗಣಿಸಿದರು
  ಸದನ ಪಾಲಕ ನಿನ್ನ ನಿಷ್ಠಗೆ ಸಾಟಿಯಾರಿಕ್ಕು ?

  ಎನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಲಿ ಮುಗಿಲು ಸೂರ್ಯಂಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದು ಉದೆಕಾಲದ ಬೆಶಿಲು ಹೋಯಿದು , ಕೆಳಾಣ ಮೂರು ಸಾಲು ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಿಗೊಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಹಾಂಗೆ .

 3. K.Narasimha Bhat Yethadka says:

  ವಿರಾಮ
  ———-
  ಅರುಣೋದಯವೋ
  ವರುಣನ ಮರವೋ
  ಹೆರದಿಕೆ ಭಾರೀ ಕೊಶಿಯನ್ನೇ
  ಮರಿಗೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಯ
  ಅರೆಬರೆ ನಕ್ಕಿಯೆ
  ಒರಗುಲೆ ಸುರು ಮಾಡಿದವನ್ನೆ

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *