ಸಮಸ್ಯೆ 79 : ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪದ್ಯ

ಮಳೆಗಾಲ ಕಳುದತ್ತು.ಆದರೆ ಅದರ ನೆನಪ್ಪು ಸದಾ ಇಕ್ಕನ್ನೆ.
ಪವನಜ ಮಾವ ತೆಗದ ಈ ಪಟಕ್ಕೆ ಒ೦ದು ಕವಿತೆ ಕಟ್ಟುವ° ಬನ್ನಿ.ಮಿ೦ಚಿನ ಸ೦ಚು

ಸಂಪಾದಕ°

   

You may also like...

7 Responses

 1. GOPALANNA says:

  ಮೋಡದ ಆಚಿಗೆ ಆರ ಮನೆ?
  ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದ್ದೆಂತಕ್ಕೆ ?
  ಅದೆ ನವಗರಡಿಯ , ದೇವ ಮನೆ!
  ಮುಚ್ಚಿದ್ದಿದು ತತ್ಕಾಲಕ್ಕೆ!
  ಕತ್ತಿಯ ಬೀಸುದು ಆರಲ್ಲಿ?
  ಕಪ್ಪಿನ ಮೋಡದ ಬೆನ್ನಾರೆ?
  ವೀರನೆ ಸರಿ ಇವ, ಕೋಪಲ್ಲಿ
  ಕತ್ತಿಯ ಬೀಸುವ ಮನಸಾರೆ
  ಶಬ್ದಕೆ ಕೆಮಿ ಕೆಪ್ಪಕ್ಕಲ್ಲೋ?
  ಮಕ್ಕೊಗೆ ಒರಗಲೆ ಎಡಿಯನ್ನೇ?
  ಕೆಮಿಮುಚ್ಚಿರೆ ಸಾಕಕ್ಕಲ್ಲೋ?
  ಮಕ್ಕಳೂ ನೋಡಲಿ ಇದರನ್ನೇ !
  ಪ್ರಕೃತಿ ಕಲಿಸುವ ಪಾಠವಿದು
  ಕಪ್ಪಿನ ಕೊಳೆ ತೊಳೆಯೆಕ್ಕ್ ಹೇಳಿ
  ಕತ್ತಿಯ ಬೀಸಲೆ ಬೇಕಿಂದು
  ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರದೆ ಎದ್ದೇಳಿ
  ಏವಾಗ ಬೇಕೋ ಆವಾಗ
  ಬಲವನು ತೋರ್ಸದೆ ಆಗದ್ದ
  ದೇಶವೋ ಊರೋ ಒಂದುಳಿಯ
  ಕಚ್ಚೆಡ, ಹೆಡೆ ತೆಗೆ,ತೋರ್ಸಯ್ಯ !

  • ರಘು ಮುಳಿಯ says:

   ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಸೇರ್ಸಿಗೊ೦ಡು ಬರದ ಕವನ ರೈಸಿತ್ತು ಗೋಪಾಲಣ್ಣ.ಒಳ್ಳೆ ಸ೦ದೇಶವೂ ಬ೦ತು.

 2. K.Narasimha Bhat Yethadka says:

  ಬೆಳ್ಳಿ ಮಿಂಚು
  ಉಪ್ಪು ಜಲ ಆವಿಯಾಗಿಯೆ
  ಅಪ್ಪ ಕರಿಮುಗಿಲಿನೆ ಡಕ್ಕಿಲಿ ಕವಲೊಡದ್ದೂ
  ದಪ್ಪದ ಕೋಲ್ಮಿಂಚು ಹೊಳಗು
  ಕಪ್ಪಿನ ಮೋರೆ ಲಿಯೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಲ್ಲಿನ ಹಾಂಗೇ

  • ರಘು ಮುಳಿಯ says:

   ಆಹಾ..ಮಾವಾ.ಕ೦ದವೂ ಹೊಳದತ್ತು ಕೋಲ್ಮಿ೦ಚಿನ ಹಾ೦ಗೆ.

 3. ಇಂದಿರತ್ತೆ says:

  ನೂರು ಯಾಗಗಳೊಡೆಯ
  ಬೀರಿಬಿಟ್ಟನೋ ಕಪ್ಪು
  ನೀರದದೆಡೆಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ರೇಖೆಗಳನೇ |
  ಕಾರುತಿಂಗಳಿನಿರುಳು
  ಚಾರುಲತೆ ರೂಪದೊಳ
  ತೂರಿಬಂತದ ಮಿಂಚು ಕೋರೈಸಿಯೇ ||

 4. ಶೈಲಜಾ ಕೇಕಣಾಜೆ says:

  ಕಪ್ಪಿನ ಹರ್ಕಟೆ
  ದಪ್ಪದ ರಗ್ಗಿಲಿ
  ಒಪ್ಪಕೆ ಇಣುಕುವ ಮಳೆರಾಯ
  ಬಪ್ಪಲೆ ಮೋಡದ
  ಚೆಪ್ಪರ ಹರುದರೆ
  ರಪ್ಪನೆ ಬೀಳುಗೊ ಜಾಲಿಂಗೆ ?

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *