ಸಮಸ್ಯೆ 86 : ಮೆಡಿಯ ಕೊಯ್ವಲೆ ಚೋಮ ಬ೦ದರೆ ಕುರ್ವೆ ತಪ್ಪಲೆ ಹೋಪನೋ ?

January 31, 2015 ರ 6:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 13 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಮಾವಿನ ಮರಲ್ಲಿ ಹೂಗು ಬಿಟ್ಟತ್ತೋ ? ಹಾ೦ಗಾರೆ ಇನ್ನು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗೆ ಮೆಡಿ ಹಾಕುವ ಗೌಜಿ ಹತ್ತರೆ ಬಕ್ಕು.

ಈ ವಾರದ ಸಮಸ್ಯೆ “ತರಳ” ಛ೦ದಸ್ಸಿಲಿ.

“ಮೆಡಿಯ ಕೊಯ್ವಲೆ ಚೋಮ ಬ೦ದರೆ ಕುರ್ವೆ ತಪ್ಪಲೆ ಹೋಪನೋ ?”

ಪ್ರತಿ ಸಾಲಿಲಿ ಹತ್ತೊ೦ಬತ್ತು ಶಬ್ದ೦ಗೊ ಬಪ್ಪ ಈ ಅಕ್ಷರವೃತ್ತದ ಲಕ್ಷಣ ಹೀ೦ಗಿದ್ದು ಃ

೧೧೧ – ೧೧ – ೧ – ೧೧ – ೧ – ೧೧ – ೧ – ( ನನನನಾನನನಾನನಾನನನಾನನಾನನನಾನನಾ)

ಸಮಸ್ಯೆ 35 ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದಾಹರಣೆಗೊ ಸಿಕ್ಕುಗು.

 

 

 

 

 

ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 13 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಇಂದಿರತ್ತೆ
  indiratte

  ಇಡಿಯ ಮಾವಿನ ತೋಟ ನೋಡೊಗ ತೇರು ನೆಂಪಿಗೆ ಬಕ್ಕದಾ
  ಬಿಡುವ ಹೂಗಿನ ಜೇನ ಕಂಪಿಲಿ ತುಂಬಿಹೋತದ ಕೆಂಪುರೀ
  ತಡವು ಮಾಡದೆ ಮೋಡ ಬಂತದ ಬಾನ ತುಂಬವು ಕಪ್ಪಿನಾ
  ಕೊಡಿಲಿ ಮಾಂತ್ರವೆ ಕಾಯಿ ಒಳ್ದದು ಪೂರ ಬಿತ್ತು ಕರಂಚಿಯೇ
  ಕಡಿಯ ಭಾಗವ ಹಾಕಿ ಮಾಡೆಕು ಹೆಜ್ಜೆ ಉಂಬಲೆ ಉಪ್ಪುಗಾಯ್
  ನಡುಕ ಬಕ್ಕುದೆ, ಗಾತ್ರ ಕಂಡರೆ ಹಿಂದೆ ಜಾರುಗು ಎಲ್ಲರೂ
  ಎಡಿಯ ಹೇಳುಗು ಮೇಲೆ ಹತ್ತುವ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿಯೆ ಆಳುಗೋ
  ಮೆಡಿಯ ಕೊಯ್ವಲೆ ಚೋಮ ಬಂದರೆ ಕುರ್ವೆ ತಪ್ಪಲೆ ಹೋಪನಾ ||

  [Reply]

  ಮುಳಿಯ ಭಾವ

  ರಘು ಮುಳಿಯ Reply:

  ಲಾಯ್ಕಾಯಿದು ಅತ್ತೆ. ಒ೦ದೇ ಪ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಎ೦ಟು ಗೆರೆ ಬರವಷ್ಟು ಶಬ್ದ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿ ಕೊಶಿಯಾತು .

  “ಮರವ ಹತ್ತಿದ ಚೋಮ “ಬಚ್ಚಿರೆ” ತಿ೦ದು ತುಪ್ಪುಗು ಜಾಗ್ರತೇ” !!

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
  ಸುಭಗ

  ಸುಭಗ Reply:

  ಪಷ್ಟಾಯಿದು ಇಂದಿರತ್ತೆ ಪದ್ಯ!

  ಬಿಡುವ ಹೂಗಿನ ಜೇನ ಕಂಪಿಲಿ ತುಂಬಿ ಹೋತದ ಕೆಂಪುರೀ

  ಹೊಡಿಯ ಹಾರುಸಿ ದೂರ ಅಟ್ಟಲೆ ಬೇಗ ತನ್ನಿರಿ ಡೀಡಿಟೀ..!
  ಆಗದೋ ಇಂದಿರತ್ತೆ?

  [Reply]

  ಶ್ಯಾಮಣ್ಣ

  ಶ್ಯಾಮಣ್ಣ Reply:

  ಆಗಲೇ ಆಗ… ನವಗೆ ಸಾವಯವ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕುಲೆ ಆ ಮೆಡಿ ಬೇಕಾದ್ದು…

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. K.Narasimha Bhat Yethadka

  ಮಾವಿನಕಾಯಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಲಿ
  ಕೊಡಿಯ ಗೆಲ್ಲಿಲಿ ಕಾಯಿಯಿದ್ದರೆ ಕೊಯ್ವದಾರು ಕುಮಾರನೋ?
  ಹೊಡೆಯ ಮೂಲೆಲಿ ಕಾಯಿ ಕಂಡರೆ ಕಲ್ಲಿಡುಕ್ಕಿ ಉದುರ್ಸನೋ?
  ಮೆಡಿಯ ಕೊಯ್ವಲೆ ಚೋಮ ಬಂದರೆ ಕುರ್ವೆ ತಪ್ಪಲೆ ಹೋಪನೋ?
  ಬಡುದು ಹಾಕಿದ ಕಾಯಿ ಹೆರ್ಕಿಕಿ ಬಾಗ ಮಾಡುಲೆ ತಪ್ಪನೋ?

  [Reply]

  ಮುಳಿಯ ಭಾವ

  ರಘು ಮುಳಿಯ Reply:

  ರೈಸಿದ್ದು ಮಾವ . ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಉದುರಿತ್ತು ಬೈಲಿಲಿ ..
  ಆದರೆ ಒಂದು ಸಂಶಯ

  “ಮರದ ಗೆಲ್ಲಿನ ಆಡುಸಿದ್ದದು ಯೇತಡಕ್ಕದ ಮಾವನೋ ? “

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ

  ಮೆಡಿಯ ಕೊಯ್ವಲೆ ಚೋಮ ಬಂದರೆ ಕುರ್ವೆ ತಪ್ಪಲೆ ಹೋಪನೋ ?
  ದಡಿಯ° ಚೋಮನು ಹತ್ತಿ ಕೊಯ್ದರ ಕಟ್ಟಿ ಕುರ್ವೆಲಿ ಜಾರ್ಸುಗೂ I
  ಕಡಿಯ ಭಾಗಕೆ ಬಿದ್ದ ಮಾವಿನ ತುಂಡು ಮಾಡಿಯೆ ಹಾಕ್ವನೋ ?
  ಕಡದು ಸೇರ್ಸಿರೆ ತುಂಬ ಆಳೊಗೊ ಊಟಕಿದ್ದರೆ ಸಾಕದೂ II

  [Reply]

  ಮುಳಿಯ ಭಾವ

  ರಘು ಮುಳಿಯ Reply:

  ಭಾಗ್ಯಕ್ಕಾ ..ಹೊರಡಿ ಪಾಕ ಲಾಯ್ಕ ಆಯಿದು .. ಕಡದು ಸೇರ್ಸಿ ಆತೋ?

  [Reply]

  ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°

  ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ° Reply:

  ಭರಣಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಿದ್ದರೆ ಎನಗೆ ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಕುಪ್ಪಿ ಆನು ಕೊಡ್ತೆ. ನಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಡುಗುಲೆ ಜಾಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪದಕ್ಕೆ ತುಮ್ಬುಸಿ ತಂದು ಎನ್ನ ಮನೇಲಿ ಮಡಿಕ್ಕೊಳ್ತೆ.

  [Reply]

  ಸುಭಗ

  ಸುಭಗ Reply:

  ಭರಣಿ ’ಕಮ್ಮಿ ಬಿದ್ದರೆ’ ಎನಗೆ ಹೇಳಿ –
  ಒಳುದ ಭರಣಿಗಳನ್ನೂ ಬೀಳ್ಸಿ ಒಡದಾಕುವ ಏರ್ಪಾಡೋ ಟೀಕೆಮಾವಾ ನಿಂಗಳದ್ದು..??!

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ಶೈಲಜಾ ಕೇಕಣಾಜೆ

  ಕೊಡಿಯ ಹತ್ತಿರೆ ಮೂರು ಭಟ್ಟಿ ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಯಿಗೊ ಸಿಕ್ಕುಗು
  ಕಡಿವ ಕೆಂಪುರಿ ಪುಂಡೆಲೋಡುಸಿ ಬಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟಿಯೆ ಹತ್ತಲೀ
  ಎಡೆಲಿ ಚಾಯವೊ ತಿಂಡಿ ತಕ್ಕಿದ ಹೆರ್ಕಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ತಮ್ಮನೂ
  ಮೆಡಿಯ ಕೊಯ್ವಲೆ ಚೋಮ ಬ೦ದರೆ ಕುರ್ವೆ ತಪ್ಪಲೆ ಹೋಪನೋ ?

  [Reply]

  ಮುಳಿಯ ಭಾವ

  ರಘು ಮುಳಿಯ Reply:

  ಒಳ್ಳೆ ಪೂರಣ ಶೈಲಜಕ್ಕಾ .

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. ಮುಳಿಯ ಭಾವ
  ರಘು ಮುಳಿಯ

  ನಡುವ ತೋಟದ ಮೂಲೆಲಿಪ್ಪದು ಕಾಟು ಮಾವಿನದೀ ಮರಾ
  ಸೆಡಿಲು ಬಿದ್ದರು ಜೀವಲಿಪ್ಪದು ಚೋದ್ಯವಲ್ಲದೊ ಈ ತರಾ
  ಸುಡುವ ಬೇಸಗೆ ಬ೦ದರುಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೊದು ತಪ್ಪುಗೋ ?
  ಮೆಡಿಯ ಕೊಯ್ವಲೆ ಚೋಮ ಬ೦ದರೆ ಕುರ್ವೆ ತಪ್ಪಲೆ ಹೋಪನೋ?

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°ಚುಬ್ಬಣ್ಣಶಾ...ರೀಸುಭಗಪ್ರಕಾಶಪ್ಪಚ್ಚಿಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ°ದೊಡ್ಮನೆ ಭಾವಡಾಮಹೇಶಣ್ಣನೀರ್ಕಜೆ ಮಹೇಶಪೆಂಗಣ್ಣ°ಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆದೊಡ್ಡಮಾವ°ದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿಸುವರ್ಣಿನೀ ಕೊಣಲೆಡೈಮಂಡು ಭಾವಎರುಂಬು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಶಾಂತತ್ತೆವಸಂತರಾಜ್ ಹಳೆಮನೆವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆಪುಟ್ಟಬಾವ°ಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°ಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣಕಜೆವಸಂತ°ದೀಪಿಕಾ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ?
ಹಸ್ತೋದಕ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪದ್ದೆ ಸಾರಿನ ಕವಂಗ ನೆಗ್ಗಿ ಆತು
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ