ಸಮಸ್ಯೆ 90 : ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪದ್ಯ

ಈ ವಾರ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಿಲಿ ಮಳೆ ಹೊಡದತ್ತು. ಆವಗ ಕ೦ಡ ಒ೦ದು ದೃಶ್ಯವ ಪವನಜ ಮಾವ° ಬೈಲಿ೦ಗೆ ಕಳುಸಿದವು . ನಾವು ಒ೦ದು ಪದ್ಯ ಕಟ್ಟುವ° ಆಗದೋ?

Bandipura 090s

ಸಂಪಾದಕ°

   

You may also like...

23 Responses

 1. K.Narasimha Bhat Yethadka says:

  ಪರಿಣಾಮ
  ಸೊರುಗಿದಕಾಲಿಕ ಮಳೆಗೆ
  ಪರದಾಡಿದವಯ್ಯ ತುಂಬ ಜೆನ ದುಃಖಂದಾ
  ಗರಿಗೆದರಿ ಕೊಣುದ ನವಿಲು ಹ-
  ಸುರು ಸಂಕೇತವನೆ ತೋರುಸಿತ್ತು ಮುದಂದಾ

  • K.Narasimha Bhat Yethadka says:

   ತಿದ್ದುಪಡಿ:ಸುರುವಿನ ಗೆರೆಯ ಅಕೇರಿಯಾಣ ಶಬ್ದವ ‘ಮಳ ಗೇ’ಹೇಳಿ ಓದಿಯೊಂ ಬದು.

  • ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ° says:

   ಯೇತಡ್ಕ ಮಾವ ಕಂದ ಬರೆಯದ್ದರೆ ಪೂರಣ ಪೂರ್ಣ ಆಗ. ಲಾಯಿಕಾಯಿದು ಮಾವ.

   • K.Narasimha Bhat Yethadka says:

    ನಿಂಗಳ ಚೆನ್ನುಡಿ ಹೆಚ್ಚುಸಿದ್ದೆನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಕುಮಾರಣ್ಣ.

 2. ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ says:

  ಆಶಾಜ್ಯೋತಿ
  ನಿರ್ಭಯ ತಾಣಲಿ ಪಚ್ಚೆಯ
  ಗರ್ಭಲಿ ನರ್ತನಕನಂತ ಕೊಳಲೂದಿದನೋ?
  ನಿರ್ಬಲ ಜೀವಿಗೊ ಬದುಕುಲೆ
  ನಿರ್ಭಯ ವಾತಾವರಣದ ಪರಿತೋರಿದನೋ?II

  • ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ° says:

   ಕಲ್ಪನೆ ಒಳ್ಳೆದಿದ್ದು. ಅಕೇರಿಯಾಣ ಸಾಲಿಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಬಯಿಂದು.

   ಆ ತಪ್ಪು ಎಂತ್ಸರ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವಿರೋ..? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿಪ್ಪೋರು ಹೇಳುವಿರಾ..?

   • ರಘು ಮುಳಿಯ says:

    ೧. ನಿರ್ಭಯ ಪರಿಸರದಮೋಘ ಪರಿತೋರಿದನೋ?
    ೨. ನಿರ್ಭಯ ನೆರೆಕರೆಲಿ ಸ೦ಕಲೆಯ ಬಿಡುಸಿದನೋ ? II
    ೩. ನಿರ್ಭಯ ಪರಿಸರದ ಹಸಿರ ಪರಿತೋರಿದನೋ?

    ಸರ್ವಲಘು ಬಪ್ಪಗ ಸುರುವಾಣ ಮಾತ್ರೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಯತಿ ಬರೆಕ್ಕು ..

 3. ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ says:

  ವನಮ೦ಜರಿ ಹೇಳುವ ವೃತ್ತ —

  ಚೆಂದದ ಕಾಡಿಲಿ ಕೊಂಬೆಯ ತೋರಣ ಮಂದಕೆ ಬಂದರೆ ಸಂಗತಿಯೋ?
  ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲದೆ ಬಂಡೆಗೆ ತೋರ್ಸುಲೆ ನೃತ್ಯಕೆ ಹೊಂದಿದ ವೇದಿಕೆಯೂ? I
  ಸುಂದರ ಭಂಗಿಯ ನಾಟ್ಯಮಯೂರಕೆ ತೋಷಲಿ ಸೋಲುಗು ಪ೦ಡಿತನೂ
  ಬ೦ದದು ಜಾಲಿನ ನೆಟ್ಟಿಯ ತಿಂದರೆ ಅಟ್ಟುಗು ಪಾಮರ ರೈತನುದೇ II

  • ರಘು ಮುಳಿಯ says:

   ಆಹಾ ..ಒಳ್ಳೆ ರೂಪಕ . ವನಮಂಜರಿ – ಈ ಹೊಸ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಪರಿಚಯವೂ ಆತು . ಧನ್ಯವಾದ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕ .

  • ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ° says:

   ನವಿಲಿನ ನೃತ್ಯ ಗತಿಯ ಹಾಂಗೆ ಕವನದ ಸಾಲುಗಳೊ, ಅಲ್ಲ ಕವನದ ಗತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಂಗೆ ನವಿಲಿನ ನೃತ್ಯವೋ..!
   ಚಿತ್ರ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವೃತ್ತವ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಿ . ಪದ್ಯವೂ ಲಾಯಿಕ ಆತು.

   • K.Narasimha Bhat Yethadka says:

    ವನಮಂಜರಿಲಿ ಮಯೂರ ಲಾಸ್ಯ ಲಾಯಕಾಯಿದು ಭಾಗ್ಯಕ್ಕ.

 4. ಶೈಲಜಾ ಕೇಕಣಾಜೆ says:

  ಭಾರೀ ಲಾಯ್ಕದ ವನಮಂಜರಿ….

  • ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ says:

   ಮುಳಿಯದಣ್ಣ ,ತೆ. ಮಾವ , ಏತಡ್ಕ ಮಾವ , ಶೈಲಕ್ಕ . ಪಾರ್ವತಿಯಕ್ಕ ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ ಧನ್ಯವಾದ.

 5. parvathimhat says:

  ಅಲ್ಲಾ ಈ ಪದ್ಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೊರಿ೦ಗು ಇಪ್ಪ ಉತ್ಸಾಹ ನೋಡಿದರೆ ದಿನಾಗಲು ಒದೊ೦ದು ಪದ್ಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಕ್ಕಾಯಿಕ್ಕು .ಅಲ್ಲದಾ?.

  • ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ says:

   ಪಾರ್ವತಿಯಕ್ಕಾ,ಏಕೆ ಆಗದ್ದೆ ? ನಿಂಗ ಯಾವ ವಾರ ಬರೆತ್ತಿ ?

   • parvathimhat says:

    ಭಾಗ್ಯ , ಈ ಛ0ಧಸ್ಸು ,ಷಟ್ಪದಿ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ೦ದಾಗ .ಇದರ ಎಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಿ೦ದ ಹುಡ್ಕಿ ತತ್ತಿರೋ ಗೊ೦ತಾವುತ್ತಿಲ್ಲೆ .ಆನು ಅ೦ತೇ ಬೇಕಾದರೆ ಬರವೆ .ಅಷ್ಟೆ .

    • ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ says:

     ಈ ಸರ್ತಿ ಅಂತೆ ಬರವ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದು ಪಾರ್ವತಿಯಕ್ಕ.ಸಮಸ್ಯೆ ೯೧.ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಚಿತ್ರ ಹಾಕುವಾಗ , ನಿಂಗೊ ಬರದರೆ ಅದರ ಬೇಡ ಹೇಳಿ ಆರಾರು ಹೇಳುಗೊ ? ಹೇಳವು ಹೇಳಿ ಎನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತು . ಛಂದಸ್ಸಿಲಿ ಬರವವಕ್ಕೆ ಹಾಂಗೆ ಬರವಲಕ್ಕನ್ನೆ .

 6. ಬಾಲಣ್ಣ (ಬಾಲಮಧುರಕಾನನ) says:

  ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿತ್ತು
  ಕರಿ ಮುಗಿಲು ಎದ್ದತ್ತು
  ತಟ ಪಟನೆ ನಾಕು ಹನಿ ಮೈಗೆ ಬಿದ್ದತ್ತು /
  ಬಾನ ಬಣ್ಣವ ನುಂಗಿ
  ಮಳೆ ಮುಗಿಲು ಹಾಕಿತ್ತು
  ಅದ ! ಆಗ ಗರಿ ಬಿಡುಸಿ ನವಿಲು ಕೊಣುದತ್ತು /

 7. ಎಲ್ಲ ಪದ್ಯಂಗೊ ಲಾಯಕ್ಕಾಯಿದು

 8. ರಘು ಮುಳಿಯ says:

  ಕಟ್ಟಿದವು ನಾಡುಗಳ
  ಆಕಾಶದೆತ್ತರಕೆ ಬೆಳದು ನಿ೦ಬ
  ಹವಣಿಕೆಲಿಪ್ಪ ದೈತ್ಯಾಕಾರ ಬೀಡುಗಳ
  ಹೊಳೆಯ ಹೊಯ್ಗೆಯ ತೆಗದು,ಭೂಮಿ ಪಾಯವ ಬಗದು
  ಏರಿದವು ಎತ್ತರಕೆ ಅಟ್ಟಹಾಸಕೊಟ್ಟವಟ್ಟಲ್ಲಿ

  ಭೂಮಿಯಬ್ಬೆಯ ಬಸುರ ಕೊರದು
  ಹರಿವ ಹನಿಹನಿ ನೀರಿನೊರತೆಯ ಹೀರಿ
  ಬರಡಾದ ಮೇಲೆ ಹುಡುಕೊದೆ೦ತಕೆ ಹಸುರು ?
  ಉಸುಲು ನಿ೦ದರೆ ನ೦ದದೊ ಜೀವದ ಸೊಡರು?

  ಆದರೂ ಈ ಬಣ್ಣ ಮನಸಿ೦ಗೆ ತ೦ಪು,ಕಣ್ಣಿ೦ಗೆ ಸೊ೦ಪು
  ಕೊರಗಿಲಿ ಮುರುಟಿ ಮನುಗಿದಬ್ಬೆಯ ಬರಡುಮೈ ಮುಚ್ಚುಲೆ
  ಹರಗುವ ಹನಿಮಳೆಯ ಅಕ್ಷಯಾ೦ಬರದಾಗಮನವ ಕ೦ಡು
  ಕರಗಿತ್ತು ಮನಸು ಬಿರುದತ್ತು ಗರಿ ಕೊಣುದತ್ತು ಕಾಲು
  ಧೀ೦ಗಿಣವೊ?ತಾ೦ಡವವೊ?ರುದ್ರನರ್ತನವೊ?ಆರಿ೦ಗೊ೦ತು?

  ಹಸುರ ಕ೦ಡ ಕೊಶಿಲಿ ಈ ಬೆದುರತು೦ಡು
  ಚೆಗುಳಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೋದ ಕಾಲ ಬಕ್ಕೊ?ಯುಗ ಬದಲಕ್ಕೊ?
  ಅಕ್ಕು ಹೇಳುವಾಶಾವಾದ ಕೊಣುಶುಗು ಮೈಮರಶುಗು ಮನತಣುಶುಗು
  ಕೊಣಿವೆ ಬಚ್ಚೆಲು ಮರದು
  ಬಾ ಮುಗಿಲೆ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೆರೆತೋಡ ತು೦ಬಿ ಹರಿ
  ಅಬ್ಬೆ ಸೆರಗಿನ ಸೇರು ಅಬ್ಬೆಯೊಡಲಿಲಿ ಕೂರು
  ಬಾ ಮಳೆಯೆ ಬಾ ..

  • ಬೊಳುಂಬು ಗೋಪಾಲ says:

   ಮುಳಿಯ ಭಾವಯ್ಯ, ಹೊಸರೂಪದ ಕವನಲ್ಲಿಯುದೆ ರೈಸಿದ್ದವು. “ಭಾಮಿನಿ”ಯ ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಮಳೆಯೆ ಬಾ ಹೇಳಿ “ಮಿನಿ” ಕವನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದವು. ಲಾಯಕಿತ್ತು.

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *