ಹವ್ಯಕ ಪದ ಬಂಧ

June 6, 2011 ರ 6:15 pmಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 39 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಇದಾ,  ಪದ ಬಂಧ ಪ್ರಿಯರಿಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಒಂದು ಹವ್ಯಕ ಪದ ಬಂಧ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ.   ಭಾರೀ ಸುಲಭದ ಶಬ್ದಂಗಳ ತೆಕ್ಕೂಂಡಿದೆ.  ಅದುದೆ ಬೈಲಿಂಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟದೆ.  ಬೈಲಿನ ಎಲ್ಲೋರುದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೆಕು ಹೇಳ್ತದು ಎನ್ನ  ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಉದ್ದೇಶವು ಕೂಡಾ.     ಉತ್ತರ ಗೊಂತಾದವು ಬೈಲಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಕ್ಕು.  ತೀರಾ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬರದು,  ರಸವ ನೀರಸ ಮಾಡಿಕ್ಕೆಡಿ.   ಎಲ್ಲೋರಿಂಗುದೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವೊ, ಎಲ್ಲೋರುದೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿ,  ಅಲ್ಲದೊ. ಅಕ್ಕಂಬಗ ಸುಮ್ಮನೆ ತಡ ಮಾಡ್ತೆಂತಕೆ.   ಸುರು ಮಾಡುವೊ.

ಎಡದ ಹೊಡೆಂದ ಬಲದ ಹೊಡೆಂಗೆ :

———————————–

1.   “ಬಂಡಲ್” ಬಿಡದ್ದೆ ಬೈಲಿಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಕೆ, ಅದರ ಸ್ವರಲ್ಲೇ “ಅನು”ರಣನೆ ಮಾಡ್ತ ಕೂಸು.    (೫)

3.   ಗುರಿಕ್ಕಾರನನ್ನೇ ಮೇಲೆ ಕೆಳ ಮಾಡ್ಳೆ ತಾಕತ್ತಿದ್ದ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತ,  ಈ  “ಕಾಡಿನ” ಭಾವನ ತಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿದ್ದು.      (೪)

6.  ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರವುದೆ ಉದಿಯಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಮಾಡ್ಯೊಂಡಿದ್ದಿದ್ದ ಶಿವನ ಧ್ಯಾನ      (೪)

8.  ಮಕ್ಕೊಗೆ,  ಹಾಂಗೇ ಬೋಸಂಗುದೆ ಭಾರೀ ಪ್ರೀತಿ, ಈ ಮಸರು ಹೇಳಿರೆ.      (೨)

9.  ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೋ ಹೇಳಿ ಮೆಲ್ಲಂಗೆ “ನೋಡ್ತ” ದಕ್ಕೆ ಹೀಂಗೂ ಹೇಳ್ತವಲ್ಲದೊ ?      (೨)

10.  ಬೈಲಿಲ್ಲಿ ಎಲೋರಿಂಗು ಪ್ರಿಯವಾದ, ಪ್ರಸಿದ್ದವಾದ   ಹವ್ಯಕ ಕಾವ್ಯ …!      (೭)

11. “ಲಂಗ”ದ ಪುಲ್ಲಿ೦ಗ ರೂಪ …!     (೨)

14.  ಹಬ್ಬದ ದಿನ ರಸಾಯನದೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಇದರ ತಿಂಬಲೆ ಎಲ್ಲೋರಿಂಗುದೆ ಇಷ್ಟ.      (೩)

17. ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿಯ ತರವಾಡಿನ ಈ ಅಣ್ಣನ ಚಿತ್ರಂಗವಕ್ಕೆ ಏವತ್ತುದೆ ಡಿಮಾಂಡು.     (೪)

18.  ಸುಭಗಣ್ಣನ ಪೆದಂಬಿನ, ವಾಯುರೂಪೀ ವಸ್ತು … !       (೩)

19. ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಸ್ನೇಹಿತನೇ, ಕೆಮಿ ಕೇಳದ್ದ ಹಾಂಗೆ ತಲೆ ತಿರುಗುಸಿದ್ದ .. !       (೩)

ಮೇಲಂದ ಕೆಳಾಂಗೆ  :

——————–

1.   ಚಿನ್ನದ ಹಾಂಗಿಪ್ಪ, ಮುದ್ದು ಮಾಣಿ.       (೩)

2.   ಈಗಾಣ ಕಾಲಲ್ಲಿ, ಆರ ಹತ್ರೂ ಇಲ್ಲದ್ದ,  ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿ !    ಆದರುದೆ ಹೊತ್ತು ಕಳವಲೆ ಹತ್ತು ಬಗೆ.     (೩)

4.   ಮನೆದೇವರ ಅಸಹಕಾರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದರಿ, ಅಡುಗೆಯುದೆ ಹೀಂಗಕ್ಕು  … !!      (೨)

5.  ಈ ಊರಿನ ಅಕ್ಕಂಗೆ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯೇ ಮರದು ಹೋಯಿದಾಡ   ..!      (೪)

7.  ಮರದ ಆಚಾರಿಗೆ ಗೀಸಲೆ ಇದಿಲ್ಲದ್ದೆ ಕಳಿಯ.    (೩)

8.  ಬೈಲಿಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತ, ಎಣ್ಣೆಕಾಣದ್ದ ತಲೆಯ ಬುದ್ದಿವಂತ ಭಾವನ ಚೆಂದದ ಸ್ಮೈಲು … !      (೭)

10. ಮುಂಗಿಲ ಭಾವ ಇದರ ಕಂಡ ಕೂಡ್ಳೆ ಒಣಗಿದ ಅಡಕ್ಕೆಯ ಜಾಲಿಂದ ಬಾಚಲೆ ಸುರು ಮಾಡುಗು.     (೩)

12.  ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ಈ ದೇವರು.      (೨)

13.  ಊಟದ ತಟ್ಟೆಗೆ ಮೊದಲು, ದೇವರೇ ಮಾಡಿದ ಸೃಷ್ಟಿ !   ಇದು ಕಂಡಿತಾ ಹಾಳಲ್ಲ.    (೨)

14. ಕಥೆಗಾರ ಗೋಪಾಲಣ್ಣನ ತವರೂರು .      (೪)

15. ಗೆಣಪ್ಪಂಗೆ, ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಈ ತಿನಿಸು ಬಾರೀ ಇಷ್ಟ.    (೪)

16.  ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಪ್ಪಲೆ ಕಾಯ್ತ ಹಾಂಗೆ ಮಾಡ್ತ ಮುತ್ತಿನಂತಹ ಮಾಣಿ…. !   (೩)

17. ಈ ರೀತಿಲಿ ದೇವರ ಹತ್ರೆ ಹೇಳೆಂಡರೆ, ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸಿದ್ದದುಆವ್ತು ಹೇಳ್ತ ವಿಶ್ವಾಸ.      (೩)

ಪದ ಬಂಧವ ಬಿಡುಸಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಬಿಡುಸಿ.   ಆನು ಉತ್ತರ ಕೊಡೆಕಾಗಿ ಬಾರ ಹೇಳಿ ಗ್ರೇಶಿದ್ದೆ.    ಉತ್ತರ ಇನ್ನಾಣ ವಾರ, ಬೇಕಾರೆ ಕೊಡ್ತೆ.

ನಿಂಗಳ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ.

ಬೊಳುಂಬು ಗೋಪಾಲ ಮಾವ.

ಹವ್ಯಕ ಪದ ಬಂಧ, 5.0 out of 10 based on 3 ratings
ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): , , ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 39 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಸುಭಗ
  ಸುಭಗ

  ಎಬ೧೪- ಸೇಮಿಗೆ, ಮೇಕೆ೧೨- ಚಾಮಿ ಆಗಿಪ್ಪಲೂ ಸಾಕು ಕೃಷ್ಣ ಭಾವಾ..

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಗಣೇಶ ಪೆರ್ವ
  ಗಣೇಶ

  ಅದೆರಡೇ ಎನಗುದೆ ಸಿಕ್ಕಲೆ ಬಾಕಿ.
  ಎಬ ೯ -ಕು೦ಬ್ಳೆ ಸೀಮೆಲಿ ಹೀ೦ಗೆ ಹೊ೦ಚು ಹಾಕುವದಕ್ಕೆ ‘ನೋ೦ಕು’ ಹಾಕುವದು ಹೇಳ್ತವು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಸರಿ ಆವ್ತಿಲ್ಲೆನ್ನೆ!!
  ಅದೇ ರೀತಿ ಬ೦ಡಾಡಿ ಅನು ಹೇಳುವದರ ಬದಲು ಬ೦ಡಾಡಿ ಪುಳ್ಳಿ ಹೇಳಿಯೋ, ಬ೦ಡಾಡಿ ಕೂಸು ಹೇಳಿಯೋ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ? ‘ಅ’ದ ಬದಲು ‘ಪು’ ಅಥವಾ ‘ಕೂ’ ಸಿಕ್ಕುಗಲ್ಲದೊ?

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಗೋಪಾಲಣ್ಣ
  Gopalakrishna BHAT S.K.

  ಎಬ ೯-ನೋಕ.[ಕುಂಬಳೆ ಸೀಮೆಲಿ ಹೀಂಗೂ ಹೇಳುತ್ತವು]

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ಬೊಳುಂಬು ಕೃಷ್ಣಭಾವ°
  ಬೊಳುಂಬು ಕೃಷ್ಣಭಾವ°

  ಎಬ :
  ೧. ಬಂಡಾಡಿಪುಳ್ಳಿ
  ೨. ರುದ್ರಗೀತ
  ೯. ನೋಕ

  ಮೇಕೆ :
  ೨. ಪುರ್ಸೋತ

  ಹೀಂಗೆ ಮಾಡಿರೆ ಸರಿಯಕ್ಕು.
  ಸೇಮಿಗೆ, ಚಾಮಿಯುದೇ ಆಗಿಕ್ಕು ಸುಭಗಭಾವಾ. ಗೋಪಾಲಮಾವ° ಯಾವದರ ಹಾಕಿದ್ದವು ಹೇಳಿ ಗೊಂತಿಲ್ಲೆ.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. ಗಣೇಶ ಪೆರ್ವ
  ಗಣೇಶ

  ಹ್ಮ್… ಈಗ ಒ೦ದು ನಮುನೆ ಸರಿ ಆತೋ ಹೇಳಿ ಕಾಣ್ತಪ್ಪಾ.. ಇನ್ನು ಬೊಳು೦ಬುಮಾವನೇ ಹೇಳೆಕ್ಕಷ್ಟೆ..

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 6. ಒಪ್ಪಣ್ಣ

  ಬೊಳುಂಬುಮಾವಾ…
  ಬೈಲಿಲಿ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ನಿಂಗೊಗೆ ಮೊದಲೊಂದೊಪ್ಪ.
  ಸುರೂ ಪದ್ಯ ಬರದ್ದು, ಸುರೂ ನೆಗೆಲೇಖನ ಬರದ್ದು, ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಬೇಕಪ್ಪ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ ಸುರೂವಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು – ಎಲ್ಲವೂ ನಿಂಗಳೇ ಹೇಳುಲೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆವುತ್ತು.
  ಅದರೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಪದಬಂಧವೂ ಸುರುಮಾಡಿದಿರೋ!? :-)
  ಈ ಸರ್ತಿಯೂ ಹಾಂಗೇ, ಶುದ್ದಿಗೆ ಬೇಕಾದ ನಮುನೆ ಗೆರೆಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿ – ಪದಬಂಧದ ಜೀವತುಂಬುಸಿದ್ದು ಪಷ್ಟಾಯಿದು.
  ವಿನೂತನತೆಲಿ ಬೈಲಿಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಮಡಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದೊಪ್ಪ.
  ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೂ ಹಾಂಗೇ – ಕಷ್ಟವೂ ಅಪ್ಪು, ಸುಲಬವೂ ಅಪ್ಪು. :-)
  ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಓದುವಗ ನೆಗೆಯೂ ಬತ್ತಿದಾ..

  ಇದರ ಉತ್ತರವ ಕೊಟ್ಟು, ಒಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟೋರಿಂಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದೊಪ್ಪ.
  ಹೀಂಗಿರ್ತ ಹೊಸಹೊಸತ್ತು ಬತ್ತಾ ಇರಳಿ.
  ಹರೇರಾಮ

  [Reply]

  ಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°

  ಬೊಳುಂಬು ಮಾವ Reply:

  ಬೆನ್ನಿಂಗೆರಡು ತಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಹೊಸರುಚಿ ಇದ್ದರೆ ಊಟವುದೆ ಚೆಂದ. ಆದರೆ, ಹೊಸ ರುಚಿ ಮಾಡ್ಳೆ ಹೆರಟು, ತಿಂತವಕ್ಕೆ, ಅದು ಮೆಚ್ಚದ್ದೇ ಹೋದರೆ ಹೇಳ್ತ ಹೆದರಿಕೆ. ಬೈಲಿಂಗೆ ಕೊಶಿ ಆದರೆ, ಎನಗುದೆ ಕೊಶಿಯೆ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಅಕ್ಷರ°ಪುತ್ತೂರುಬಾವಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°ದೊಡ್ಡಮಾವ°ಎರುಂಬು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣವೇಣೂರಣ್ಣಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿಶ್ರೀಅಕ್ಕ°ಮುಳಿಯ ಭಾವಸುಭಗವೇಣಿಯಕ್ಕ°ಶ್ಯಾಮಣ್ಣಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°ಡೈಮಂಡು ಭಾವಗಣೇಶ ಮಾವ°ಅನಿತಾ ನರೇಶ್, ಮಂಚಿಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿಮಾಲಕ್ಕ°ವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆಗೋಪಾಲಣ್ಣಪ್ರಕಾಶಪ್ಪಚ್ಚಿಸರ್ಪಮಲೆ ಮಾವ°ಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ°ದೊಡ್ಮನೆ ಭಾವವಿಜಯತ್ತೆ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ?
ಹಸ್ತೋದಕ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪದ್ದೆ ಸಾರಿನ ಕವಂಗ ನೆಗ್ಗಿ ಆತು
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ