ಇದಾರು? – 2

ಬೈಲಿನೋರು ಆರಾರು ಉಶಾರಿಮಾಡಿರೆ ನವಗೆಲ್ಲರಿಂಗೂ ಕೊಶಿ!

ಈ ಪಟಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪದಾರು ಹೇಳೆಕ್ಕು ನಿಂಗೊ.

ಹೇಳಿರೆ ಅರ್ದ ಹೊತ್ತಿದ ಕೇಂಡ್ಳು ಪ್ರೀ..!! (ಕರೆಂಟು ಹೋಪಗ ಬೇಕಕ್ಕು ಭಾವಾ! )

ಸೂ:

ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಲಿ ಭಾರತ ಗೆದ್ದ ಕೊಶಿಲಿ ಶೋಬಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯದಿವಸ್ ಹೇಳಿ ಮೊನ್ನೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಂಗುಳೂರಿಲಿ.

ಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°

   

You may also like...

17 Responses

 1. ಏ ಒಪ್ಪಣ್ಣೋ… ಶೋಭಕ್ಕನ ಹತ್ತರೆ ಕೂದಂಡು ಇಪ್ಪದು ನಮ್ಮ ಗುಣಾಜೆ ಕುಞಿ ಮಾಣಿ ಹೇಳಿ ಆರಿಂಗಾರೂ ಗೊಂತಾಗದ್ರೆ, ಅವ್ವು ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಬೈಲಿಂಗೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಬಪ್ಪವು ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಬಲೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲೆ, ಅಲ್ದೊ…?!!

 2. ಗುಣಾಜೆ ಮಾಣಿ. ನಿಘಂಟು!!!.

 3. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮ. ಹಳೆಮನೆ. says:

  ಗುಣಾಜೆ ಮಾಣಿ ಅಪ್ಪು. ಆದರೆ ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಬಯಲಿಲ್ಲಿ ಅವ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಆನು ಕಂಡಿದಿಲ್ಲೆನ್ನೆ?

  • ಶೋಭಕ್ಕಂಗೂ ಅವಂಗೂ ಫ್ರೆಂಡು ಶಿಪ್ಪು ಇಪ್ಪ ಬಗ್ಗೆ ಬರದೂ ಬರದೂ ಒಪ್ಪಣ್ಣಂಗೇ ಬೊಡುದತ್ತಾಯ್ಕು….! ಹಾಂಗಾಗಿ ಶುದ್ಧಿಕ್ಕಾರ ಇದರ ಬರದರೆ ನವಗೆ ಗೊಂತಾಗದ್ದೆ ಇಕ್ಕೋ..ಏ°.

   • ದೊಡ್ಡಣ್ಣಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ.. ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಹಳತ್ತಿಂಗೆ ಮಡಗಿದ ಒಪ್ಪಂಗಳ ನೋಡಿ.. ಗುಣಾಜೆ ಮಾಣಿಯ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಅವಾ ಯೆಡ್ಯೂರಪ್ಪನ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ, ಅಡ್ವಾನೆ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ, ಶೋಭಕ್ಕನ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ. ಇಪ್ಪದು ಎಲ್ಲಾ ಇದ್ದು…

    • ಅಲ್ಲಾ, ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಂಗೊಂದು ಸಂಶಯ ಬಪ್ಪಲೂ ಕಾರಣ ಇದ್ದು ತೋರ್ತು, ಈಗೀಗ ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಬರವಣಿಗೆಲಿ ಗುಣಾಜೆ ಮಾಣಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಕಡಮ್ಮೆ ಆವ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಂಗೆ ಕಾಣ್ತು, ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಸೀರಿಯಸ್ ಆವ್ತಾ ಇದ್ದನಾ ಹೇಂಗೆ…ಏ°.

     • ನವಗರಡಿಯಾ ದೊಡ್ಡಣ್ಣಾ.. ಕೆಲವು ಹೊತ್ತಿಲಿ ಹಾಂಗೆ ಅವುತ್ತೋ ತೋರ್ತು… ಅವನೆ ಹೇಳುಗು ಇಲ್ಲಿ..

     • ಹೇಳಿದಾಂಗೆ, ಈ ಪಟಲ್ಲಿ ಶೋಭಕ್ಕನ ಕಾಣದ್ದೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಗುಣಾಜೆ ಮಾಣಿಯ ಗುರ್ತ ಹೇಳಲೆ ಎಡಿತ್ತೀತಿಲ್ಲೆ, ಅಲ್ದೋ…!

     • ಪೆರ್ಲದಣ್ಣ says:

      ಗುಣಾಜೆ ಮಾಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯದ್ದರೆ ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಸೀರಿಯಸ್ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪ್ಪದು ಹೇಂಗೆ? ಅದರರ್ಥ ಗುಣಾಜೆ ಮಾಣಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿಯೋ?

     • ಶ್ರೀಶ.ಹೊಸಬೆಟ್ಟು says:

      ಎಲ್ಲರೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಕ್ಕೊಗೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡ್ಲೆ ಕಷ್ಟ ಅಕ್ಕದ.

 4. ಗೋಪಾಲ ಮಾವ says:

  ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ಳೆ ಎಂತ ಅವ ಗುಳಿಗನೊ ?!!!

  • ಗುಳಿಗ° ಮಾಂತ್ರ ಅಲ್ಲನ್ನೇ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುದೂ..!!
   ಬ್ರಮ್ಮರಕ್ಷಸ°, ಕೊಲೆ, ಕಾಲೆ, ರಣ, ಬೂತ, ರಾವುಗುಳಿಗ್ಗ°, ಗುಣಾಜೆಮಾಣಿ, ಎಸ್ಸೆಮ್ ಕೃಷ್ಣ, ಯೆಡ್ಯೂರಪ್ಪ° – ಎಲ್ಲೊರೂ ಮಾಡ್ತವನ್ನೆ?
   ಸಜಂಕಿಲ ಜೋಯಿಷರು ಸಿಕ್ಕಿರೆ ಕೇಳಿ, ಇನ್ನೂ ಪಟ್ಟಿ ಹೇಳುಗು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವವರದ್ದು!! 😉

   • ಬಟ್ಯ says:

    ಸೋಬಕ್ಕ ಇಮಾಲಯ – ಮಾನಸ ಸರವರ ಮಾಂತ ಪೋತೇರತ್ತ?ಆರೆನು ದಾಯೆ ಬುಡ್ಯಾರ್?

    • ಲೂಟಿ ಮಾಣಿ says:

     ಕಟ್ಟೂತು ಪಡಿಯರ ಮಾದೆರಿತ ಬಳ್ ಕೂನ್ದ್ರಿಯರ ಪಣ್ಣತ ನಿನ್ನಟ …. ನಿಕ್ ಯಪಲ ಗಡನ್ಗ್ ತವೆ ನೆಂಪು

   • ಶ್ರೀಶ.ಹೊಸಬೆಟ್ಟು says:

    ಸಂಗೀತಗಾರಕ್ಕೊ ಸ್ವರಲ್ಲಿ ಎಂತದೋ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತವಡ

 5. ಯೆಬೆ, ಆ ಉರುಟು ಗುರ್ತ ಹಾಕಿದ ಮಾಣಿಯ ಗೊಂತಾತು – ಅವನ ಗೊಂತಾಗದ್ದೆ ಇಕ್ಕೊ.
  ಪೇಪರು, ಟೀವಿ, ರೇಡ್ಯ, ಪಟ – ಎಲ್ಲದರ್ಲಿಯೂ ಬತ್ತು.

  ಆದರೆ ಅವನಿಂದ ಇತ್ಲಾಗಿ ಕೇಂಡ್ಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿಪ್ಪ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕೊ ಆರು ಹೇಳಿ ಗೊಂತಾಯಿದಿಲ್ಲೆ! 🙁

 6. ಶ್ರೀಶ.ಹೊಸಬೆಟ್ಟು says:

  ನಿನ್ನ ತಲೆ !!!
  ರಾಮಾಯಣ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಳಿ ರಾಮ ಸೀತೆಗೆ ಎಂತ ಆಯೆಕ್ಕು ಕೇಳ್ತೆ ಅನ್ನೆ.:)
  ಅದು ಶೋಭಕ್ಕನೇ. ಯಾವ “ಡೌ” ಟೂ ಇಲ್ಲೆ 🙂

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *