ಲೆಕ್ಕದ ಚೋದ್ಯ

ಒಂದು ದಿನ ಮನೆಲಿ ಎಂಗೊ ಎಲ್ಲ ಮೋಜಿನ ಲೆಕ್ಕದ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡಿಪ್ಪ ಸಮಯ
– ಎನ್ನ ಅಬ್ಬೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು:

ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ದೋಸೆ ಇದ್ದು.
ತಿಂಬಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜೆನ ಇದ್ದವು.

ಗೆಂಡು ಮಕ್ಕೊಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬಂಗೆ 3;
ಹೆಮ್ಮಕ್ಕೊಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬಂಗೆ 2;
ಮಕ್ಕೊಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬಂಗೆ ಅರ್ಧರ್ಧ ಹೇಳಿ ಹಂಚೆಕ್ಕು.

– ಹಾಂಗೆ ಹಂಚಿ ಅಪ್ಪಗ ಲೆಕ್ಕ ಸರೀ ಆತು.

ಹಾಂಗಾರೆ,
ಗೆಂಡುಮಕ್ಕೊ ಎಷ್ಟು?
ಹೆಮ್ಮಕ್ಕೊ ಎಷ್ಟು ?
ಮಕ್ಕೊ ಎಷ್ಟು?
ಎಂಗೊ ತುಂಬ ಯೋಚಿಸಿ ಉತ್ತರ ತಿಳಿದೆಯೊ°, ನಿಂಗೊಗೆ ಹೇಳಲೆ ಎಡಿಗೊ?

ಗೋಪಾಲಣ್ಣ

   

You may also like...

27 Responses

  1. Gopalakrishna BHAT S.K. says:

    ತಡ ಆದರೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಆಧಾರಸಹಿತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮುರಲಿ!
    ಎರಡ್ನೆದರರಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೊನ್ನೆ ಇಪ್ಪ ಕಾರಣ ಅದು ಗ್ರಾಹ್ಯ ಅಲ್ಲ.
    ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆತು.

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *