ಸಮಸ್ಯೆ 11 :“ ಹಸಿಯ ತರಕಾರಿಗಳ ತಿಂದರೆ ತುಂಬಿದಾರೋಗ್ಯ ”

December 22, 2012 ರ 8:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 36 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಈ ವಾರದ ಸಮಸ್ಯೆ:

“ ಹಸಿಯ ತರಕಾರಿಗಳ ತಿಂದರೆ ತುಂಬಿದಾರೋಗ್ಯ”

ಹಸಿ ತರಕಾರಿ ತಿ೦ದುಗೊ೦ಡೇ ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿಲಿ ತಿಳುಶಿ.

ಸೂ:

ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): , ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 36 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಬಾಲಣ್ಣ (ಬಾಲಮಧುರಕಾನನ)
  ಬಾಲಣ್ಣ (ಬಾಲಮಧುರಕಾನನ)

  ಒಸರು ನೀರಿನ ಕುಡುದು ಬೆಳದಾ
  ಪಸರಿಸಿದ ಗಿಡಬಳ್ಲಿ ನೋಡಿದ!
  ಹಶುವ ಗಂಜಳ ಸಗಣ ಮಾಂತ್ರವೆ ಹಾಕಿ ಬೆಳಶಿದರೆ
  ಬಸಿರು ಅಕ್ಷಯ ಭರಣಿ ,ಭೂಮಿಯೆ
  ಒಸದು ಮಕ್ಕೊಗೆ ಬಾಚಿ ಕೊಡುವಾ
  ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳ ತಿಂದರೆ ತುಂಬಿದಾರೋಗ್ಯ

  [Reply]

  ಮುಳಿಯ ಭಾವ

  ರಘು ಮುಳಿಯ Reply:

  ಲಾಯ್ಕ ಆಯಿದು ಮಾವಾ.ನಮ್ಮ ಭೂಮಾತೆ “ಬಸಿರು ಅಕ್ಷಯ ಭರಣಿ”- ಭಾರೀ ತೂಕದ ಪದಪ್ರಯೋಗ.

  [Reply]

  ಬಾಲಣ್ಣ (ಬಾಲಮಧುರಕಾನನ)

  ಬಾಲಣ್ಣ (ಬಾಲಮಧುರಕಾನನ) Reply:

  ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ ಮುಳಿಯದಣ್ಣಾ

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
  ಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°

  ಗೋಪಾಲ ಬೊಳುಂಬು Reply:

  ವಾಹ್ ! ಸೂಪರ್ ಆಯಿದು ಬಾಲಣ್ಣ. ಮುಳಿಯ ಭಾವ ಹೇಳಿದಾಂಗೆ ಪದಪ್ರಯೋಗ ಲಾಯಕಾಯಿದು. ಅಪರೂಪದ ಹವ್ಯಕ ಶಬ್ದಂಗಳೂ ಸೇರಿ ಇನ್ನೂ ಲಾಯಕಾತು.

  [Reply]

  ಬಾಲಣ್ಣ (ಬಾಲಮಧುರಕಾನನ)

  ಬಾಲಣ್ಣ (ಬಾಲಮಧುರಕಾನನ) Reply:

  ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°
  ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°

  ಎಲ್ಲೋರ ಪೂರಣಂಗೊ ತುಂಬ ಲಾಯಿಕ್ಕಾಯಿದು. (ಬೈಲಿಂಗೆ ಬಾರದ್ದೆ ಕೆಲವು ದಿನ ಆತಿದಾ)
  ಮಾತ್ರೆ,ಆದಿಪ್ರಾಸಂಗೊ ಹೇಂಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಕು, ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ‘ಲಗಂ’,’ವಿಸಂಧಿ’ ದೋಷಂಗೊ ಬಾರದ್ದ ಹಾಂಗೆ ಬರದರೆ ಪದ್ಯ ಮತ್ತೂ ಚೆಂದ ಆವುತ್ತು.ಆನು ‘ಪದ್ಯಪಾನ’ಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡದರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂಗಳೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಹಂಚುತ್ತಾ ಇಪ್ಪದು.
  ಬಾಲಣ್ಣ ಬರದ ಪದ್ಯಲ್ಲಿ “ಬಸಿರು ಅಕ್ಷಯ…” ಹೇಳ್ತಲ್ಲಿ ಸಂಧಿ ಮಾಡೆಕ್ಕಾತು.

  [Reply]

  ಬಾಲಣ್ಣ (ಬಾಲಮಧುರಕಾನನ)

  ಬಾಲಣ್ಣ (ಬಾಲಮಧುರಕಾನನ) Reply:

  ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ .ಕುಮಾರಣ್ಣ,ಆನುದೆ ಬೈಲಿಂಗಿಳಿಯದ್ದೆ ಕರೆ ಕರೇಲೇ ಹೋಗಿಂಡಿತ್ತಿದ್ದೆ .ಸಮಯದ ಅಭಾವ.. ನಿಂಗೊ ಹೇಳಿದ್ದದು ಅರ್ಥ ಆತಿಲ್ಲೆನ್ನೆ .ಪದ್ಯಪಾನ ನೋಡಿದ್ದೂ ಇಲ್ಲೆ .

  [Reply]

  ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°

  ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ° Reply:

  “ವಿಸಂಧಿ” ಹೇಳಿರೆ ಸಂಧಿ ಆಯೆಕ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಆಗದ್ದೆ ಇಪ್ಪದು.ಮುಂದಾಣ ಪದದ ಆರಂಭಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಕ್ಷರ ಇದ್ದರೆ ಹಿಂದಾಣ ಪದದೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಸಂಧಿ ಆವುತ್ತರೆ,ಸಂಧಿ ಆಗಲೇ ಬೇಕು.ಬಸಿರು+ ಅಕ್ಷಯ = ಬಸಿರಿನಕ್ಷಯ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿರೆ ಸರಿಯಕ್ಕು.

  [Reply]

  ಬಾಲಣ್ಣ (ಬಾಲಮಧುರಕಾನನ)

  ಬಾಲಣ್ಣ (ಬಾಲಮಧುರಕಾನನ) Reply:

  ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ ಕುಮಾರಣ್ಣಾ ,ಗೊಂತಾತು . ಇಲ್ಲಿ ಚೂರು ಅರ್ಥ ವೆತ್ಯಾಸ ಬಕ್ಕೋ ಹೇಳಿ ಕಾಣುತ್ತು , ಬಸಿರಿನಕ್ಷಯ /ಬಸಿರು ಅಕ್ಷಯ … ಭರಣಿ , ಅಲ್ಲದೋ?

  ಮುಳಿಯ ಭಾವ

  ರಘು ಮುಳಿಯ Reply:

  ಹ್ಮ್,ತೆಕ್ಕು೦ಜ ಮಾವ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ.ಎನಗೂ ವಿಸ೦ಧಿ ದೋಷದ ಮರೆವು.
  ”ಬಸರಿಯಕ್ಷಯ ಭರಣಿ ಭೂಮಿಯಿ/ದೊಸದು ಮಕ್ಕೊಗೆ ಬಾಚಿ ಕೊಡುವಾ” ಹೇಳಿ ಬದಲ್ಸಿರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆ೦ದ ಅಕ್ಕು.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಇಂದಿರತ್ತೆ
  ಇಂದಿರತ್ತೆ

  ಪೀಶಕತ್ತಿಯ ಕೊಂಡು ತನ್ನಿರೊ
  ಬೆಶಿಲು ಬಂದರೆ ತಲೆಯು ಸುಡುಗುದೆ
  ಕೂಸು ಸಣ್ಣದು ಶಾರದತ್ತೆಗೆ ಬೇಡ ಬಪ್ಪದದೂ ।
  ವಿಷದ ಗೊಬ್ಬರ ಬುಡಕೆ ಹಾಕದ
  ಫಸಲು ಕೊಯ್ಯುವ ಹೆಡಗೆ ತುಂಬಾ
  ಹಸಿಯ ತರಕಾರಿಗಳ ತಿಂದರೆ ತುಂಬಿದಾರೋಗ್ಯ ॥

  [Reply]

  ಮುಳಿಯ ಭಾವ

  ರಘು ಮುಳಿಯ Reply:

  ಸರೀ ಆಯಿದು ಅತ್ತೆ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆಚುಬ್ಬಣ್ಣಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣಅನಿತಾ ನರೇಶ್, ಮಂಚಿವಿದ್ವಾನಣ್ಣಗೋಪಾಲಣ್ಣಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವಶ್ರೀಅಕ್ಕ°ಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ°ಪವನಜಮಾವಪೆರ್ಲದಣ್ಣಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿಶಾಂತತ್ತೆವೇಣೂರಣ್ಣಮಾಲಕ್ಕ°ಗಣೇಶ ಮಾವ°ರಾಜಣ್ಣಸುವರ್ಣಿನೀ ಕೊಣಲೆನೀರ್ಕಜೆ ಮಹೇಶಬೋಸ ಬಾವವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆವಸಂತರಾಜ್ ಹಳೆಮನೆಅಕ್ಷರ°ಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್
"ಆನು ಕಂಡುಂಡ ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆ"

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ