ಸಮಸ್ಯೆ 16 : ” ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಹೊಡದ° ಮಾಣಿಯಾರು ಹೋಳಿಗೆ “

ಈ ವಾರದ ಸಮಸ್ಯೆ :

” ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಹೊಡದ° ಮಾಣಿಯಾರು ಹೋಳಿಗೆ ”

 

ಭೋಗ ಷಟ್ಪದಿ

ಈ ಸಮಸ್ಯೆ “ಭೋಗ ಷಟ್ಪದಿಲಿ” ಇದ್ದು.
ಮೂರು ಮೂರರ ನಾಲ್ಕು ಮೊದಲೆರಡು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ,
ಮೂರ್ನೇ ಸಾಲಿಲಿ ಆರು ಗುಚ್ಛ, ಕೊನೆಗೊಂದು ಗುರು.

ಇದುವರೆಗೆ ಪ್ರಕಟ ಆದ ಸಮಸ್ಯಾಪೂರಣಂಗೊ:

 1. ಭಾಮಿನೀ: “ಗುರುಗೊ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ದೀಕ್ಷೆಯ ಪೀಠವೇರಿದವು”
 2. ಭೋಗ: “ನಾಕು ಲಾಡು ಬಳುಸಿ ಎನ್ನ ಮೋರೆ ನೋಡಿದಾ”
 3. ಕುಸುಮ: “ಹೂಗಿನೊಳ ಕುಸುಮವೇ ಇಪ್ಪ ಹಾಂಗೆ”
 4. ಶರ: “ಆಟಿಯ ತಿಂಗಳ ಮಳೆಗಾಲ”
 5. ಪರಿವರ್ಧಿನೀ: “ಸಣ್ಣಾದಿಪ್ಪಗ ಮಾಡಿದ ಕೀಟಲೆ ನೆಂಪುಗೊ ಹಸಿಯಿಕ್ಕು”
 6. ವಾರ್ಧಕ: “ಉರಿಬೆಶಿಲು ಬಂತಲ್ಲ ಸುಗ್ಗಿಮಳೆಗಾಲಲ್ಲಿ ಹೇಂಗಪ್ಪ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಶುದು”
 7. ಶರ: “ಕೆಸವಿನ ಪತ್ರೊಡೆ ರುಚಿಯಕ್ಕು”
 8. ಕುಸುಮ: “ನೆರೆಕರೆಯ ಹರಸಿದವು ನಮ್ಮ ಗುರುಗೊ”
 9. ಭೋಗ: “ಯೋಗವೊಲುದು ಬಪ್ಪ ಹಾ೦ಗೆ ಬದುಕು ನೆಡೆಶುವೊ”
 10.  ಭೋಗ: “ಹಾರಿತುತ್ತರಕ್ಕೆ ನೆಲವ ಬಿಟ್ಟು ಬೇಗನೆ”
 11. ಭಾಮಿನಿ : “ಹಸಿಯ ತರಕಾರಿಗಳ ತಿ೦ದರೆ ತು೦ಬಿದಾರೋಗ್ಯ”
 12. ಪರಿವರ್ಧಿನಿ: ” ನೆತ್ತರು ಹಾರಿಸಿ ಸುತ್ತಲಿ ನೆರದವು ಶಾ೦ತಿಯ ಸಾರಿದವು”
 13. ವಾರ್ಧಕ : ” ಕೋಲು ತೆಕ್ಕೊ೦ಡಬ್ಬೆ ಬಪ್ಪಗಳೆ ಹುಳಿಮೋರೆ ಮಾಡ್ಯೊ೦ಡು ಓಡೋಡಿದ°”
 14. ಶರ : ” ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕಿದು ಬೇಕಕ್ಕೊ”
 15. ಕುಸುಮ : ಗಡಿಲಿ ಕೆನ್ನೆತ್ತರಿನ ಹೊಳೆಯೆ ಹರಿಗೊ?

ಸಂಪಾದಕ°

   

You may also like...

57 Responses

 1. ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಶ್ಮಿ says:

  ಕೆ೦ಪು ಜುಬ್ಬ ನೋಡು ಅಕ್ಕ

  ಅ೦ಚು ಹಸಿರು ಬಿಳಿಯ ಪ೦ಚೆ

  ಉದ್ದ ಶಾಲು ನೆರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕೂದ ಬೆಳಿಯ ವಾ°

  ಮುದ್ದು ಮಾವ ಬಳುಸಿ ಮೂರು

  ಈಚ ಅಣ್ಣ ಹಾಕಿ ಮೂರು

  ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಹೊಡದ ಮಾಣಿಯಾರು ಹೋಳಿಗೆ
  * * * * *

  ಕೆ೦ಪು ಜುಬ್ಬ ನೋಡು ಅಕ್ಕ

  ಅ೦ಚು ಹಸಿರು ಬಿಳಿಯ ಪ೦ಚೆ

  ಉದ್ದ ಶಾಲು ನೆರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕೂದ ಬೆಳಿಯ ವಾ°

  ಮುದ್ದು ಮಾವ ಬಳುಸಿ ಮೂರು

  ಈಚ ಅಣ್ಣ ಹಾಕಿ ಮೂರು

  ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಹೊಡದ ಮಾಣಿಯಾರು? ಹೋಳಿಗೆ

  ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿನ್ಹೆ ಹಾಕಿದರೆ ಇನ್ನೊ೦ದು ಅರ್ಥ!!

 2. ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ° says:

  ಅಬ್ಬಬ್ಬ..! ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ರೈಸಿದ್ದು. ಶ್ರೀಶಣ್ಣ, ಇಂದಿರತ್ತೆ, ಅದಿತಿಯಕ್ಕ,ಬೊಳುಂಬು ಮಾವ,ಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲೊರ ಪದ್ಯಂಗೊ ಲಾಯಕ ಇದ್ದು, ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಹೋಳಿಗೆ ತಿಂದ ಹಾಂಗೆ ಆತು.
  ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಪ್ರಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ರೆ ಪದ್ಯ ರೈಸುಗು.
  ಪ್ರಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳೆಕ್ಕು.
  ಎರಡನೆ ಅಕ್ಷರ ಸಜಾತೀಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಬಂದರೆ ಅದು ಹಯಪ್ರಾಸ. ಅಪ್ಪ, ತುಪ್ಪ, ಒಪ್ಪ, ಚಪ್ಪೆ, ಕುಪ್ಪಿ,ಸೊಪ್ಪು ಇತ್ಯಾದಿ.
  ಅದರೊಟ್ಟಿಂಗೆ ‘ಹೋಪ'( ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕನ ಪದ್ಯದ ಎರಡ್ನೆ ಸಾಲು -ಇದು ಗಜ ಪ್ರಾಸ – ಶುರುವಾಣದು ಗುರು ಆಗಿ ಎರಡ್ನೆದು ಲಘು ಬಪ್ಪದು. ) ‘ತಡ್ಪೆ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಬಂದರೆ ಪ್ರಾಸ ರಜ್ಜ ತ್ರಾಸ ಆದ ಹಾಂಗೆ ಆವುತ್ತು.
  ಎಲ್ಲೋರು ತುಂಬ ಶ್ರದ್ಧೆಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುದು ಕಂಡು, ಇನ್ನೂ ಲಾಯಕಲ್ಲಿ ಬರವಲೆ ಎಡಿಗಾಗಲಿ ಹೇಳ್ತ ಆಶಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೂಚನೆ.

  • ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಶ್ಮಿ says:

   ಧನ್ಯ ವಾದನ್ಗೋ ಮಾವ . ಟಿ ಕೆ ಮಾವನ ಟೀಕೆ, ಟಿಪ್ಪಣಿ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೇದು . ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸರಿ ಮಾಡಲೇ ಎಡಿಯದ್ದರೂ, ತಪ್ಪು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಗೊಂತಾವುತ್ತು .

   ಅಪ್ಪ ನಾ೦ಗೆ ಬೆಳಿಯ ಪಂಚೆ

   ದಪ್ಪ ಅಂಚ ಉದ್ದ ಶಾಲು

   ಒಪ್ಪ ಕಾಂಬ ಹಾಂಗೆ ಮಾಡಿ ಕೂದ ಬೆಳಿಯ ವಾ°

   ಸೊಪ್ಪ ಸಾರು ಎನಗೆ ಬೇಡ

   “ಕಪ್ಪ ” ತುಂಬ ತಂದು ಬಳುಸಿ

   ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಹೊಡದ ಮಾಣಿಯಾರು ಹೋಳಿಗೆ

   ಮಾಣಿ ರಜ ನೊ೦ಪಣ್ಣ. ಕೊತ್ತ೦ಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅವ೦ಗೆ ವಾಸನೆ ಬಪ್ಪದಡ. ತುಪ್ಪ ತಿ೦ಬಲೆ
   ಬಲು ರೂಮಿ . “ಕಪ್ಪ” ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ” cup” ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಪ್ರಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೊಗಿಸಿದ್ದು.

   • ರಘು ಮುಳಿಯ says:

    “ಅಪ್ಪನಾ೦ಗೆ ಬೆಳಿಯ ಪಂಚೆ

    ದಪ್ಪದ೦ಚದುದ್ದ ಶಾಲು

    ಒಪ್ಪ ಕಾಂಬ ಹಾಂಗೆ ಮಾಡಿ ಕೂದ ಬೆಳಿಯ ವಾ°

    ಸೊಪ್ಪ ಸಾರಿದೆನಗೆ ಬೇಡ

    “ಕಪ್ಪ ” ತುಂಬ ತಂದು ಬಳುಸಿ

    ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಹೊಡದ ಮಾಣಿಯಾರು ಹೋಳಿಗೆ ”

    ಹೇಳಿ ತಿದ್ದಿರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಸ೦ಧಿ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ.

    • ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಶ್ಮಿ says:

     ತಿಳಿಶಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಮುಳಿಯದಣ್ಣನ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದನ್ಗೊ.

  • ಜಯಗೌರಿ says:

   ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ ಮಾವ. ಇನ್ನೂ ಲಾಯಿಕ ಬರವಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೆ .

 3. ಎಸ್.ಕೆ.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ says:

  ಹಪ್ಪಳಲ್ಲಿ ಸಾರಿನಶನ
  ಸೊಪ್ಪಿನಮರೆಕೊಂಬು ತಾಳು
  ಚಪ್ಪೆ ಕೊದಿಲು,ಕಾಯಿಹುಳಿಯ ಕಂಡು ಬೊಡ್ತದಾ
  ಕೆಪ್ಪೆ ಕಣ್ಣು,ಹಸರ ಪಾಚ
  ತಪ್ಪದೆಂತಕಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ
  ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಹೊಡೆದ ಮಾಣಿಯಾರು ಹೋಳಿಗೆ

 4. ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಶ್ಮಿ says:

  ಕುಡ್ತೆ , ಕುಡ್ತ್ತೆ ತುಪ್ಪ ತಿನ್ಸಿ ತೋರ ಅಪ್ಪ ಮಾಣಿಯ ಯಾವ ಕೂಸು ಮದುವೆ ಅಪ್ಪಲೆ ಒಪ್ಪುಗು ಹೇಳಿ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕನ
  ಹತ್ತರೆ ಬೈಲ ಮಾಣಿದೊಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೀ೦ಗೆ ——

  ಕಪ್ಪ ತುಂಬ ತುಪ್ಪ ತಿಂದು

  ದಪ್ಪ ವಪ್ಪ ಮಾಣಿ ಕಂಡು

  ಒಪ್ಪು ಗಾರು ಹೇಂಗೆ ? ಹೇಳು ನೀನು ಆ

  ತಪ್ಪ ತಿದ್ದು ಬೇಗ ಹೇಳಿ

  ಬೆಪ್ಪ ಮೋರೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ

  ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ತಿಂದ ಮಾಣಿಯಾರು ಹೋಳಿಗೆ

  ಆತು ಎಡಿತ್ತಾ ನೋಡವಾ ಹೇಳಿ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕ ಹೇಳಿತ್ತು .ಮಾಣಿದು ಈಗ ಕ೦ಡಿಶನು– “.ಪದ್ಯಲ್ಲಿ ಬಪ್ಪ ಮಾಣಿ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಂಡು ಟ್ರಿಮ್ ಆಗಿರೆಕ್ಕು .ಹೋಳಿಗೆಯ ಲೆಕ್ಕದೆ ಚುಕ್ತಾ ಮಾಡ್ಲೆ ಎಡಿಯೆಕ್ಕು ”

  ಒಪ್ಪ ಕೆಂಪು ಜುಬ್ಬ ಅಕ್ಕ

  ಇಪ್ಪ ಪಂಚೆ ಹಸಿರು ಅಂಚು

  ದಪ್ಪ ಶಾಲು ನೆರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕೂದ ಬೆಳಿಯವಾ°

  ಅಪ್ಪ° ಹೇಳಿ ಮೂರು ಬಳುಸಿ

  ಅಪ್ಪ° ನಪ್ಪ° ಮತ್ತೆ ಮೂರು

  ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ತಿಂದ ಮಾಣಿಯಾರು? ಹೋಳಿಗೆ

  ಒಂದು ಒಪ್ಪಕ್ಕಂಗೆ ಅದರತ್ತಿಗೆ ಮದುವೆಲಿ ಅಪ್ಪಂದೆ, ಅಜ್ಜಂದೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಹೋಳಿಗೆ ತಿನ್ಸುವ ಆ ಮಾಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಬ ಕುತೂಹಲ ಈ ಪದ್ಯದ ಭಾವನೆ

  ಬೈಲ ಮಾಣಿಗೆ ಈಗ ಕೊಶಿಯಾತು . ಅವ ಹೋದ . ಆದರೆ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕ೦ಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಿತ್ತು . ಅಪ್ಪ , ಅಪ್ಪನಪ್ಪ ( ಅಜ್ಜ ) ಹೇಳಿ ಒಂದು ಗೆರೆಯ ಕೆಳ ಇನ್ನೊಂದು ಗೆರೆಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಅರ್ಥದ ಪದ ಪ್ರಾಸ ಸರಿ ಆವುತೋ ?

 5. ರಘು ಮುಳಿಯ says:

  ಭರ್ತಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹೋಳಿಗೆ ತಿ೦ದ ಹಾ೦ಗಾತು,ಈ ವಾರದ ಸಮಸ್ಯಾಪೂರಣಲ್ಲಿ.
  ಆಹಾ…

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *