ಸಮಸ್ಯೆ :32 ” ಸೋರುಗೀ ಒಡದ ಓಡು ನೋಡು ಬಾ”

ಈ ವಾರ ”ರಥೋದ್ಧತಾ” ಛ೦ದಸ್ಸಿಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ.

ಪ್ರತಿ ಸಾಲಿಲಿ 11 ಅಕ್ಷರ೦ಗೊ ಬಪ್ಪ, ಅಕ್ಷರವೃತ್ತಲ್ಲಿಪ್ಪ ಛ೦ದಸ್ಸಿನ ಲಕ್ಷಣ ಹೀ೦ಗಿದ್ದು ಃ

– ೧ – ೧೧೧ – ೧ – ೧ – ( ನಾನನಾನನನನಾನನಾನನಾ).

ಶಾಲೆಲಿ ಕನ್ನಡ ಪ೦ಡಿತರು “ರ೦ನರ೦ಲೆಗಮಿರಲ್ ರಥೋದ್ಧತ೦” ಹೇಳಿ ಕಲುಶುತ್ತವಡ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ”ಮಿತ್ರವಿ೦ದಾಗೋವಿ೦ದ”ದ ಈ ಚೌಪದಿಯ ನೋಡುವ°.

ದಾವು ನಿನ್ನ ಕೊರಲೇರಿತೆನ್ನಗ೦।

ಜೀವಮೆನ್ನ ಕೊರಲೇರಿತನ್ನೆಗ೦।

ಏವೆನೇವೆನಿನಿತೇಕೆ ಸಾಹಸ೦।

ಭಾವೆಯಿಲ್ಲಿ ಬರಿದಿ೦ತು ಪೂಣ್ದಪಯ್।।

 

ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೀ೦ಗಿದ್ದು ಃ

” ಸೋರುಗೀ ಒಡದ ಓಡು ನೋಡು ಬಾ”

ಹೇ೦ಗೂ ಮಳೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಣುತ್ತು.ನಾವೂ ಒ೦ದರಿಯಾಣ ತಯಾರಿ ಶುರು ಮಾಡುವ° , ಅಲ್ಲದೋ?

ಸಂಪಾದಕ°

   

You may also like...

11 Responses

 1. ಇಂದಿರತ್ತೆ says:

  ಕಾರು ಕುಟ್ಟಿಕಿ ಪರಾರಿಯಾಯಿದೂ
  ಟಾರುರೋಡಿಲಿ ಕವುಂಚಿ ಬಿದ್ದಿದಾ°
  ದಾರಿಹೋಕ, ತಲೆಜೆಪ್ಪಿ ನೆತ್ತರೂ
  ಸೋರುಗೀ ಒಡದ ಓಡು ನೋಡು ಬಾ ॥

  ಓಡು= ತಲೆಬುರುಡೆ

  • ರಘುಮುಳಿಯ says:

   ಲಾಯ್ಕಿದ್ದು ಕಲ್ಪನೆ ಅತ್ತೆ.ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಗ ಆಯೇಕು..

 2. ಕೆ.ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ ಏತಡ್ಕ says:

  ಬೋರು ಗುಡ್ದೆಯ ಹೊಡೆಂಗೆ ಮೋಡ ಗಾ-
  ವೇರಿಯಪ್ಪಗಳೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿರೇ
  ಜೋರು ದೂಳು ಮಳೆ ಒಟ್ಟು ಬಂದರೇ
  ಸೋರುಗೀ ಒಡದ ಓಡು ನೋಡು ಬಾ

 3. ರಘುಮುಳಿಯ says:

  ದೂಳು ಮಳೆ ಬ೦ದರೆ ಗಡಿಬಿಡಿಯೇ..
  ಲಾಯ್ಕ ಆಯಿದು ಮಾವ.

 4. ಇಂದಿರತ್ತೆ says:

  ಸೇರು ಮೂರರದು ಓಡುಪಾಳೆಯಾ
  ಭಾರಿ ಹುರ್ಪಿಲಿಯೆ ಮಾಡಲೋದರೆ
  ಚೂರು ತಾಗಿತದ ಓಡು ಗೋಡೆಗೇ
  ಸೋರುಗೀ ಒಡದ ಓಡು ನೋಡು ಬಾ ॥

  ಕಾರ ತಿಂಗಳಿಲಿ ಮೋಡ ಕುಟ್ಟಿರೇ
  ಭಾರಿ ಶಬ್ದವದು ಕೇಳಿ ಬಕ್ಕದಾ
  ಜೋರಿಲೀ ಬಿರಿಗು ಬಾನ ಓಡುದೇ
  ಸೋರುಗೀ ಒಡದ ಓಡು ನೋಡು ಬಾ

  • ರಘುಮುಳಿಯ says:

   ಹು ಹು..ಓಡುಪಾಳೆಯ ಹಿಟ್ಟು ಸೋರಿರೆ ಕಾಯಿಹಾಲಿ೦ಗೆ ಗೆತಿ? ಭಾರೀ ಕಲ್ಪನೆ..

 5. ಶೈಲಜಾ ಕೇಕಣಾಜೆ says:

  ಊರಿಡೀ ಹುಡುಕೆ ಆಳುಗೊಕ್ಕೆ ಬರಾ
  ಟೇರೆಸಾಗದೆಯೆ ಮಾಡು ಸೋತಿದೂ
  ಸೋರುಗೀ ಒಡದ ಓಡು ನೋಡು ಬಾ
  ಜೋರು ಬಕ್ಕ ಮಳೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳೇ ?

 6. ಶೈಲಜಾ ಕೇಕಣಾಜೆ says:

  ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾದ್ದದರ ಸರಿ ಪಡಿಸಿ
  ಜೋರು ಬಕ್ಕ ಮಳೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳೇ ?
  ಊರಿಡೀ ಹುಡುಕೆ ಬಾರವಾಳುಗಾ
  ಟೇರೆಸಾಗದೆಯೆ ಮಾಡು ಸೋತಿದೂ
  ಸೋರುಗೀ ಒಡದ ಓಡು ನೋಡು ಬಾ ॥

  • ರಘುಮುಳಿಯ says:

   ಈಗ ಸರೀ ಆತು ಶೈಲಜಕ್ಕಾ.
   ಆದರೆ,ಟೇರೇಸು ಬೆಶಿಲಿ೦ಗೆ ಒಡದರೆ ಸೋರೊದೇ…

 7. ಶೈಲಜಾ ಕೇಕಣಾಜೆ says:

  ಸೋರುಗೀ ಒಡದ ಓಡು ನೋಡು ಬಾ
  ಭಾರಿ ಬಪ್ಪ ಮಳೆಲಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿಯಾ
  ಸೀರೆಣಿಂದ ಜೆಗಿಲಿಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೇ
  ನೀರು ಬಕ್ಕು ತಡೆ ಹಾಳೆ ಕಟ್ಟಿಯೇ

 8. ರಘುಮುಳಿಯ says:

  ಸೇರಿತೋ ಮುಗಿಲು ಕಪ್ಪು ಕರ್ಗುಡೇ
  ಜೋರು ಸೆಡ್ಲು ಮಳೆ ಬಪ್ಪ ಲಕ್ಷಣಾ
  ಹಾರುಗಾ ಮಡಲ ತಟ್ಟಿ ಗಾಳಿಗೇ
  ಸೋರುಗೀ ಒಡದ ಓಡು ನೋಡು ಬಾ

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *