ಸಮಸ್ಯೆ 56 : ”ನೆಗೆ ಬಪ್ಪದು ಖ೦ಡಿತಾ ”

December 7, 2013 ರ 6:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 14 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಈ ವಾರ ”ಅನುಷ್ಟುಪ್’‘ ಹೇಳುವ ಛ೦ದಸ್ಸಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ°.

ಸುಮಾರು ದಿನ ಹಿ೦ದೆ ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಬೈಲಿ೦ಗೆ ಈ ಛ೦ದಸ್ಸಿನ ಪರಿಚಯ  ಮಾಡಿದ್ದದು ನೆ೦ಪಿದ್ದೊ ? ಇದಾ ಆ ಶುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದು

ಅನುಷ್ಟುಪ್ - ಲಕ್ಷಣ೦ಗೊ
ಅನುಷ್ಟುಪ್ – ಲಕ್ಷಣ೦ಗೊ

ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಃ ” ನೆಗೆ ಬಪ್ಪದು ಖ೦ಡಿತಾ”

ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 14 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಅದಿತಿ

  ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿ ಮಹೋದಯರ ಬಗ್ಗೆ
  =================
  ಹಗೆ ಹೊತ್ತ ದಿವಾನಂಗ
  ಮುಗಿ ಬಿದ್ದು ಲಡಾಯಿ ಮಾ-
  ಡೊಗ ದುಃಖ ವಿಷಾದಲ್ಲಿ
  ನೆಗೆ ಬಪ್ಪದು ಖಂಡಿತಾ

  [Reply]

  ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°

  ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ° Reply:

  ಅಪ್ಪಪ್ಪು.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°
  ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ°

  ಗೋಳಿಸೋಡ ಹೊಟ್ಟುಸುತ್ತಾಂಗಿಪ್ಪೆಲ್ಲ ನೆಗೆ ಬಕ್ಕೋ ಕೇಟನಡ° ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಕೆ.ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ ಏತಡ್ಕ

  ಹೊಗೆ ಭಾವನ ಕಂಡಲ್ಲಿ
  ನೆಗೆ ಬಪ್ಪದು ಖಂಡಿತಾ
  ಧಗೆ ಭಾವನ ಕಂಡಲ್ಲಿ
  ಬಗೆ ಭಾವನೆ ಬಕ್ಕದಾ
  ———–
  ಹೊಗೆಯಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚಿಕ್ಕು
  ಮುಗಿಲಿದ್ದರೆ ವರ್ಷವೂ
  ನೆಗೆ ಬಾಬೆಯ ಕಂಡಲ್ಲಿ
  ನೆಗೆ ಬಪ್ಪದು ಖಂಡಿತಾ
  (ವರ್ಷ=ಮಳೆ)

  [Reply]

  ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°

  ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ° Reply:

  ಎರಡ್ನೆ ಪದ್ಯ ಎನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆತು ಮಾವ.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ಶೈಲಜಾ ಕೇಕಣಾಜೆ

  ಬಗೆ ಚಿತ್ರ ವಿಕಾರಂದ
  ಸೊಗಸಿಲ್ಲೇಳ್ವ ಸೀರಿಯಲ್
  ಜಗಳಂಗ ದಿನಾ ನೋಡಿ
  ನೆಗೆ ಬಪ್ಪದು ಖಂಡಿತಾ ||

  [Reply]

  ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°

  ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ° Reply:

  ಸೊಗಸಿಲ್ಲೇಳ್ವ -> ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಂಧಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇದ್ದೋ ಹೇಳ್ವದು ಸಂಶಯ.

  [Reply]

  ಶೈಲಜಾ ಕೇಕಣಾಜೆ Reply:

  ಮಾವ
  ಸೊಗಸಿಲ್ಲಿ +ಏಳ್ವ = ಸೊಗಸಿಲ್ಲೇಳ್ವ ‘ಇ ‘ಕಾರ ಲೋಪ ಸಂಧಿ ಆವುತ್ತಿಲ್ಲೆಯೋ…

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಶ್ಮಿ

  ಇದಕ್ಕೆ ಆದಿ ಪ್ರಾಸದ ನಿಯಮ ಖಡ್ಡಾಯ ಇದ್ದೋ ?

  [Reply]

  ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°

  ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ° Reply:

  ನಿಂಗೊ ಸಂಸ್ಕೃತಲ್ಲಿ ಬರತ್ತರೆ ಆದಿಪ್ರಾಸ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲೆ

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 6. ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಶ್ಮಿ

  ಆಹಾ!ಬೈಲಿಲಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಓದಿಯೇ|
  ಪರಿಹಾರ೦ಗೊ ಬಾರದ್ರೂ ನೆಗೆ ಬಪ್ಪದು ಖಂಡಿತಾ ||

  [Reply]

  ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°

  ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ° Reply:

  ಪರಿಹಾರ ಬಾರದ್ರೆ, ನಿಂಗೊ ಬರೆರಿ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕ.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 7. ಶೈಲಜಾ ಕೇಕಣಾಜೆ

  ಜೊಗುಳಿಂದಲಿಡೀ ಬಾಯಿ
  ಹಗಲಾ ಬಾಬೆ ಕೀಟ್ಳೆಲೀ
  ಬಗೆ ಸ್ವರ ಹೆರಡ್ಸೂದೆ
  ನೆಗೆ ಬಪ್ಪದು ಖಂಡಿತಾ ||

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 8. ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಶ್ಮಿ

  ನೆಗೆಚಿತ್ರದ ಗೀಟಿ೦ಗೆ
  ಹಗೆಯಿಪ್ಪವ° ಸಿಕ್ಕರೇ
  ಬಿಗು ಮೋರೆಲಿದೇ ರಜ್ಜ
  ನೆಗೆ ಬಪ್ಪದು ಖ೦ಡಿತಾ ||

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣಶಾ...ರೀಶ್ಯಾಮಣ್ಣಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿವಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಸಂಪಾದಕ°ದೊಡ್ಮನೆ ಭಾವಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ°ನೆಗೆಗಾರ°ಡೈಮಂಡು ಭಾವಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ°ಗಣೇಶ ಮಾವ°ಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°ವೇಣೂರಣ್ಣಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°ರಾಜಣ್ಣದೊಡ್ಡಮಾವ°ಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕ°ಅಕ್ಷರದಣ್ಣವಿಜಯತ್ತೆಗೋಪಾಲಣ್ಣಪಟಿಕಲ್ಲಪ್ಪಚ್ಚಿಅನುಶ್ರೀ ಬಂಡಾಡಿವಸಂತರಾಜ್ ಹಳೆಮನೆಮಾಲಕ್ಕ°
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ