ಸಮಸ್ಯೆ 06: “ಉರಿಬೆಶಿಲು ಬಂತಲ್ಲ ಸುಗ್ಗಿಮಳೆಗಾಲಲ್ಲಿ ಹೇಂಗಪ್ಪ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಶುದು”

August 11, 2012 ರ 9:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 19 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಸಮಸ್ಯಾಪೂರಣ ತುಂಬಾ ಲಾಯಿಕಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದು.
ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ಶರ, ಕುಸುಮ, ಭೋಗ, ಭಾಮಿನಿ, ಪರಿವರ್ಧಿನೀ – ಷಟ್ಪದಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನೋಡಿದ್ದು.
ಇದೀಗ ಷಟ್ಪದಿಗಳಲ್ಲೇ ಹೆರಿಯೋನು – ವಾರ್ಧಕ ಷಟ್ಪದಿ” ನೋಡ್ತ ಕಾಲ.
ಎಲ್ಲೋರುದೇ “ಐದೈದು ಮಾತ್ರೆ”ಯ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಉಶಾರಿ ಆಯೇಕು ಹೇದು ಕೇಳಿಗೊಂಬದು.

ಈ ವಾರದ ಸಮಸ್ಯೆ:

ವಾರ್ಧಕ ಷಟ್ಪದಿ

ಉರಿಬೆಶಿಲು ಬಂತಲ್ಲ ಸುಗ್ಗಿಮಳೆಗಾಲಲ್ಲಿ ಹೇಂಗಪ್ಪ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಶುದು..?

(ಈಗಾಣ ಆಟಿಮಳೆಗಾಲಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಬತ್ತಾ ಇದ್ದರೂ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿಪ್ಪದು, ಅಷ್ಟೆ.)

ಸೂ:

 • ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ವಾರ್ಧಕ ಷಟ್ಪದಿಲಿ ಇದ್ದು.
  ಐದೈದು ಮಾತ್ರೆಯ ನಾಕು ಗುಂಪು – ಮೊದಲೆರಡು ಗೆರೆಲಿ.
  ಐದು ಮಾತ್ರೆಯ ಆರು ಗುಂಪು, ಕೊನೆಗೊಂದು ಗುರು – ಮೂರ್ನೇ ಗೆರೆಲಿ.
  ( ಉರಿಬೆಶಿಲು | ಬಂತಲ್ಲ | ಸುಗ್ಗಿಮಳೆ | ಗಾಲಲ್ಲಿ | ಹೇಂಗಪ್ಪ | ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಶು| ದು )
 • ಆದಿಪ್ರಾಸಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ:
  ಸುರುವಾಣ ಅಕ್ಷರ ಲಘು; ದ್ವಿತೀಯಾಕ್ಷರ “ರ”ಕಾರ.
  ಹರಿ, ಸುರು, ಮರ, ನೊರೆ, ಚೆರು, ಚೊರಿ, ಗುರು, ಸುರು, ಇತ್ಯಾದಿ.
 • ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ:

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 19 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°
  ಗೋಪಾಲ ಬೊಳುಂಬು

  ಕರಿಕರಿಯ ಮುಗಿಲೆಲ್ಲ ಬಾನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ
  ಪಿರಿಪಿರಿಯ ಮಳೆಯಾಗಿ ಬರೆಕಾತು ಊರಿಂಗೆ
  ಕಿರಿಕಿರಿಯು ನವಗಾಗ ಗೆದ್ದೆತೋಟದನಾವು ಕೃಷಿಯಲ್ದೊ ನಮಜೀವನ ।

  ಪರಿಪರಿಯ ಹರಕೆಗಳ ಸೇವೆಗಳ ಮಾಡಿದರು
  ಸೊರುಗಿದರು ಪೈಸೆಯಾ ದೇವರಿನ ಹೆಸರಿಲ್ಲಿ
  ಉರಿಬೆಶಿಲು ಬಂತಲ್ಲ ಸುಗ್ಗಿಮಳೆಗಾಲಲ್ಲಿ ಹೇಂಗಪ್ಪ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಶುದು..?

  (ಉರಿಬೆಶಿಲು ಬಂತಾನೆ ಸುಗ್ಗಿಮಳೆಗಾಲಲ್ಲಿ ಹೇಂಗಪ್ಪ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಶುದು .. ?? ಹೇಳಿ ಕಡೇಣ ಗೆರೆಯ ಮಾಡ್ಳಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಎನ್ನ ಭಾವನೆ)

  [Reply]

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ Reply:

  ದೇವರಿಂಗೆ ಹರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರೂ ಬಾರದ್ದ ಸಂಗತಿ ಲಾಯಿಕಾಯಿದು ಬೊಳುಂಬುಮಾವ!
  ಬಂತಾನೆ, ಬಂತಲ್ಲ – ಯೇವದಾರೂ ಸಮ. ಹೇಂಗೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಮಾತ್ರೆ ಹೆಚ್ಚುಕಮ್ಮಿ ಆಗ ಮಾವ! :-)

  ಬೈಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಲಿ ಮಾತ್ರೆದೇ ಚಿಂತೆ; ಮಾರ್ಕಿಂದಲ್ಲ. ಹಾಂಗಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲೆ ಇದಾ! :-)

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°

  ಚೆರುವಿಂಗೆ ಮಡುಗಿದ್ದೆ ಕಿಚ್ಚುದೇ ಹಾಕಿದ್ದೆ
  ಕರಟವೇ ಇದ್ದರುದೆ ಇಲ್ಲೆ ಪ್ರಯೋಜನವು
  ಸುರುವಿಂಗೆ ಹನ್ಕಿದಾ ಮಳಗದಾ ಒಣಮಡಲು ಕೊತ್ತಳಿಗೆ ಚಂಡಿಯಾತು ।
  ಪರರಿಂಗೆ ಬೇಡದ್ದರೂ ನವಗೆ ಬೇಕನ್ನೆ
  ಬರೆಕೆರೆಶಿ ಗೆದ್ದೆಯಿಡಿ ಹೊಡಿಮಾಡಿ ಮಡಗಿರೂ
  ಉರಿಬೆಶಿಲು ಬಂತಲ್ಲ ಸುಗ್ಗಿಮಳೆಗಾಲಲ್ಲಿ ಹೇಂಗಪ್ಪ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಶುದು ॥

  [Reply]

  ಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°

  ಗೋಪಾಲ ಬೊಳುಂಬು Reply:

  ಭಾವಯ್ಯ, ಚೆರುವಿಂಗೆ ಕಿಚ್ಚು ಹಾಕಲೆ ಗೋವಿಂದ ಭಾವನ ಗೇಸು ಅಂಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಗೆದ್ದೆ ರೆಡೀ ಮಾಡಿ ಮಡಗಿರು ಮಳೆ ಬಾರದ್ದೆ ಕಷ್ಟ ಆತು. ಪದ್ಯ ಪಷ್ಟಾಯಿದು.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
  ಮುಳಿಯ ಭಾವ

  ರಘು ಮುಳಿಯ Reply:

  ಕೊಬೆ ಚೆ೦ಡಿ ಅಪ್ಪಷ್ಟೆ ಮಳೆ ಬ೦ದರೆ ಹೇ೦ಗಪ್ಪಾ !!

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
  ಒಪ್ಪಣ್ಣ

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ Reply:

  ಛೇ, ಗೆದ್ದೆ ಇಡೀ ಹೊಡಿ ಮಾಡಿ ಮಡಗಿರೂ ಮಳೆಬಾರದ್ದು ಭಾರೀ ಬೇಜಾರವೇ ಭಾವ.
  ಪದ್ಯ ಪಷ್ಟಾಯಿದು.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಬಾಲಣ್ಣ (ಬಾಲಮಧುರಕಾನನ)
  ಬಾಲಣ್ಣ (ಬಾಲಮಧುರಕಾನನ)

  ಬರೆಕಾತು ತೋಟಕ್ಕೆ ಮದ್ದು ಬಿಡುವಾ” ಎಂಕು”

  ಇರೆಕಾತು ಪಂಪಿಂಗೆ ಗಾಳಿಹಾಕುವ” ಅಂದು”

  ಕೊರೆಕಾತು ಉಪ್ಪು ಸೊಳೆ, ಮಂಡಗೆಯ ಹೆರತೆಗದು ಹುಳಿಬೆಂದಿ ಮಾಡೆಕಾತು।

  ಅರರೆ! ಮಳೆಯೇ ಇಲ್ಲೆ ,ಬಂದರೂ ಹನುಕು ಮಳೆ

  ಬಿರುದತ್ತೊ ಮುಗಿಲಡ್ಡ ಹಾದತ್ತೊ! ಗೊಂತಿಲ್ಲೆ,

  ಉರಿಬೆಶಿಲು ಬಂತನ್ನೆ ಸುಗ್ಗಿಮಳೆಗಾಲಲ್ಲಿ ಹೇಂಗಪ್ಪ ಬೆಳೆಬೆಳೆಶುದು?।

  (ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಕರೆಂಟುದೇ ಇಲ್ಲೆ ಹೇಳಿ ಆದರೆ, ನುಸಿಯ ಟುಂಯಿ ಟುಂಯಿ ಸಂಗೀತವ ಕೇಳಿಯೊಂಡು ಇರುಳು

  ಒರಗಲೆ ಭಾರೀ ಕೊಶಿ ಅಲ್ಲದೋ?)

  ಒರಗಲೆ

  [Reply]

  ಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°

  ಗೋಪಾಲ ಬೊಳುಂಬು Reply:

  ಮದ್ದು ಬಿಡುವ ಎಂಕು, ಗಾಳಿಹಾಕುವ ಅಂದುಕ್ಕನ ನೆಂಪು ಮಾಡಿದ್ದು ಲಾಯಕಾಯಿದು, ಬಾಲಣ್ಣ.
  ಹಳತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದರಿ ನೆಂಪಾತು. ಪದ್ಯ ಲಾಯಕಾಯಿದು.
  ಎಂಕು, ಐತಪ್ಪು, ರಾಮು, ಚನಿಯ ತಲೆಕುಚ್ಚಿ ತೆಗವ ಕಿಟ್ಣ ಎಲ್ಲೋರು ಈಗ ಇದ್ದವೊ ?

  [Reply]

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ Reply:

  ಅಂದು, ಎಂಕುಗಳ ದೆಸೆಲಿ ಇನ್ನು ಎಡಿಯಲೇ ಎಡಿಯಪ್ಪ.
  ಅದರೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಮಳೆಯೂ ಕೈಕೊಟ್ಟತ್ತೋ!

  ಬೈಲಿನ ಹೆಸರುಗೊ ಕಂಡಪ್ಪಗ ಕೊಶೀ ಆತು. ಪದ ಪಷ್ಟಾಯಿದು.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°
  ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°

  ಬೊಳುಂಬು ಮಾವ, ಚೆನ್ನೈಭಾವ, ಬಾಲಣ್ಣ ಬರದ ಪೂರಣಂಗೊ ಒಂದರಂದ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕಿದ್ದು, ವಾಸ್ತವದ ವರ್ಣನೆಯೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಬರದ್ದದು ಪಷ್ಟಾಯಿದು.
  ಕವಿ ರಾಘವಾಂಕ ವಿರಚಿತ ‘ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯ’ ವಾರ್ಧಕ ಷಡ್ಪದಿಲಿ ಬರದ ಅಮೋಘ ರಚನೆ. ಹೈಸ್ಕೂಲಿಲಿದ್ದಿಪ್ಪಗ ಅದರ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಂಗೊ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಇತ್ತು. ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತರು(ತೆಕ್ಕುಂಜ ದಾಮೋದರ ಭಟ್) ಕ್ಲಾಸಿಲಿ ಚಂದ್ರಮತಿಯ ರೋದನದ(ಮಗ ರೋಹಿತಾಶ್ವ ಸತ್ತಪ್ಪಗ) ವರ್ಣನೆಯ ಪದ್ಯವ ಚೆಂದಕ್ಕೆ ಗಮಕಲ್ಲಿ ವಾಚಿಸಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು ಈಗಳೂ ನೆಂಪಿದ್ದು. ಅದರ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಹೀಂಗಿದ್ದು ಃ
  ಲಲನೆ ಮೂಗಿನೊಳುಸುರನಳ್ಳೆಯೊಳು ಹೊಯ್ಲನುಗು
  ರೊಳು ರಜವನೆದೆಯೊಳಲ್ಲಾಟಮಂ ಕೈಯ ಮೊದ
  ಲೊಳು ಮಿಡುಕನಂಗದೊಳು ನೋವನಕ್ಷಿಯೊಳು ಬೆಳ್ಪಂ ಭಾಳದೊಳು ಬೆಮರನು ।
  ಲಲಿತಕಂಠದೊಳುಲುಕನಂಘ್ರಿಯೊಳು ಬಿಸಿಯನಂ
  ಗುಳಿಗಳೊಳು ಚಿಟುಕನುಂಗುಟದೊಳರುಣಾಂಬುವಂ
  ಸಲೆ ನಾಲಗೆಯೊಳಿಂಪ ರೋಮದೊಳು ಬಲ್ಪನಾರಯ್ದು ಕಾಣದೆ ನೊಂದಳು ॥

  [Reply]

  ಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°

  ಗೋಪಾಲ ಬೊಳುಂಬು Reply:

  ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮನಸ್ಸಿನ ತಟ್ಟುತ್ತ ಹಾಂಗಿಪ್ಪ ಪದ್ಯ.
  ಇದರ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಪದ್ಯಂಗೊ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ ಕೇ ಜಿ ತರಗತಿ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
  ಮುಳಿಯ ಭಾವ

  ರಘು ಮುಳಿಯ Reply:

  ತೆಕ್ಕು೦ಜ ಮಾವಾ,
  ‘ಚ೦ದ್ರಮತಿಯ ಪ್ರಲಾಪ’ ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸಿಲಿ ಇದ್ದದು ಹೇಳಿ ನೆ೦ಪು. ಎ೦ಗೊಗೆ ಟೀಚರು ಆ ಘಟನೆಯ ವಿವರಿಸೊಗ ತಡೆಯದ್ದೆ ಕೂಗಿದ ನೆನಪ್ಪು ಹಸಿಯಾಗಿದ್ದು.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 5. ಗೋಪಾಲಣ್ಣ
  ಎಸ್.ಕೆ.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ

  ಕೆರೆಯು ಸಮಲಿದ್ದಿಲ್ಲೆ, ಕುರೆನೀರು ಹೋಯ್ದಿಲ್ಲೆ
  ಮರೆಯ ಕಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲೆ ಮನೆಯ ಹೆರಚಿಟ್ಟೆಯಾ
  ಕರೆಲಿ,ಹಾಕಿದ ನೇಜಿ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋತನ್ನೆ ದೇವರೇ, ನೊಗನೇಗಿಲ
  ತರಿಸಿಗೋಣವ ಹೂಡಿರೂ ಗುಣವು ಸಿಕ್ಕ ನಮ
  ಗರಡಿಯಪ್ಪಾಯೀವರುಷದ ಕಾಲಂಪಾಡು
  ಉರಿಬೆಶಿಲು ಬಂತನ್ನೆ ಸುಗ್ಗಿಮಳೆಗಾಲಲ್ಲಿ ಹೇಂಗಪ್ಪ ಬೆಳೆಬೆಳೆಶುದು?

  [Reply]

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ Reply:

  ವಾಹ್! ಭಾರೀ ಪಷ್ಟಾಯಿದು ಗೋಪಾಲಣ್ಣ.
  ಎಂತಾ ಅಕ್ಷರಜೋಡಣೆಗೊ, ಎಂತಾ ಕಲ್ಪನೆಗೊ.

  ತುಂಬಾ ಕೊಶಿ ಆತು.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
  ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°

  ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ° Reply:

  ತುಂಬ ಚೆಂದದ ವಾರ್ಧಕ.!
  ಗೋಪಾಲಣ್ಣನ ಪೂರಣಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಹೊಸ ಶಬ್ದಂಗಳ ಹಾಕುತ್ತವು, ಈ ಸರ್ತಿಲಿ “ಕಾಲಂಪಾಡು” ಪ್ರಯೋಗ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಬಯಿಂದು.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 6. ಗುರಿಕ್ಕಾರ°

  ವಾರ್ಧಕ ಷಟ್ಪದಿ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪದಬರದು ಕೊಟ್ಟ ನೆರೆಕರೆ ನೆಂಟ್ರಿಂಗೆ ಒಪ್ಪಂಗೊ.
  ಇಲ್ಲಿಗೆ ಷಟ್ಪದಿಗಳ ಒಂದು ಸುತ್ತ ಪೂರ್ಣ ಆತು. ನೆರೆಕರೆಯೋರಿಂಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಲಿ ಹೇದು, ಪುನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಷಟ್ಪದಿಗಳನ್ನೇ ತೆಕ್ಕೊಂಬೊ, ಅಲ್ಲದೋ?

  ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿ?

  [Reply]

  ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°

  ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ° Reply:

  ಆಗಲಿ, ಇದರ ನಿಲ್ಲುಸುದು ಬೇಡ. ಅಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿಸಿರೆ ಕಲಿವಲೆ ಒಳ್ಳೆದು, ಹೇದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 7. ಬಾಲಣ್ಣ (ಬಾಲಮಧುರಕಾನನ)
  ಬಾಲಣ್ಣ (ಬಾಲಮಧುರಕಾನನ)

  ಗುರಿಕ್ಕಾರ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ.ಆನು ಬೈಲಿಂಗೆ ಬಂದದೇ ತಡವಾಗಿ .ಎನಗೆ ಈ ಯಂತ್ರಲ್ಲಿ ” ಅಚ್ಹಡಿ” ಮಾಡಲೆ ರೆಜಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತು ,ಪದ್ಯ ಬರವಲೂ ಕೂಡಾ.ಒಳೊಳೆ ವಿಶಯಂಗೊ ಕೊಡಿ.ಹೀಂಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 3 votes)
 8. ಮುಳಿಯ ಭಾವ
  ರಘು ಮುಳಿಯ

  ಹೊ,ನಾವು ಬೆಶಿಲಿನ ಗಾವಿಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಹೊಡೇ೦ಗೆ ತಲೆ ಹಾಕದ್ದೆ ಬಾಕಿಯಾತು !

  ಅರೆಮಡಲ ನೆರಳಿನಡಿ ನಿ೦ದು ನೋಡಿರೆ ಸುತ್ತ
  ಗಿರಗಿರನೆ ತಿರುಗಿತ್ತು ತಲೆಯೊ೦ದರಿಯೆ,ಒಣಗಿ
  ಬಿರುದತ್ತು ಪಟ್ಟಪಸೆಯಿಲ್ಲದ್ದೆ ಬೈಲಿನಾ ಗೆದ್ದೆಗಳ ನೋಡುಲೆಡಿಯಾ।
  ಹೊರಿವಾ೦ಗೆ ಬಾಣಲೆಲಿ ಸೆಕೆಗೆಡಿಯ ಬೆಗರ ನೀ
  ರರುದತ್ತು ಈ ಸರ್ತಿ ವರುಷವಿಡಿ ವೈಶಾಖ
  ಉರಿಬೆಶಿಲು ಬಂತನ್ನೆ ಸುಗ್ಗಿಮಳೆಗಾಲಲ್ಲಿ ಹೇಂಗಪ್ಪ ಬೆಳೆಬೆಳೆಶುದು?।।

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕಶೀಲಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಸರಗೋಡುದೊಡ್ಡಮಾವ°ಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆಶ್ಯಾಮಣ್ಣಬೋಸ ಬಾವಡೈಮಂಡು ಭಾವವಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮವೇಣೂರಣ್ಣಪುಣಚ ಡಾಕ್ಟ್ರುಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣಪವನಜಮಾವಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣಒಪ್ಪಕ್ಕಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಪ್ರಕಾಶಪ್ಪಚ್ಚಿಪೆರ್ಲದಣ್ಣಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ°ಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿಅಕ್ಷರ°ನೀರ್ಕಜೆ ಮಹೇಶಸಂಪಾದಕ°ಸರ್ಪಮಲೆ ಮಾವ°ಮಾಲಕ್ಕ°ಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ?
ಹಸ್ತೋದಕ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪದ್ದೆ ಸಾರಿನ ಕವಂಗ ನೆಗ್ಗಿ ಆತು
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ