ಪಟದ ಪುಟ

Gurugo- ಶ್ರೀ
ನಮ್ಮ ಗುರುಗೊ - ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಮಹಾ ಸ್ವಾಮಿಗೊ..!!
Sri Sri Raghaveshwara Bharati Swamigal.
40 photos
ಹವ್ಯಕ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ

ಹವ್ಯಕ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ
ಶ್ರೀ ಚರಣ

ಶ್ರೀ ಚರಣ
ಗೋ ಪ್ರಿಯ

ಗೋ ಪ್ರಿಯ
ಗೋ ಪೂಜೆ

ಗೋ ಪೂಜೆ
ಕರು & ಗುರು

ಕರು & ಗುರು
ಅವಿನಾಭಾವ!

ಅವಿನಾಭಾವ!
ಗುರುಗೊ, ಪೂಜೆಲಿಪ್ಪದು.

ಗುರುಗೊ, ಪೂಜೆಲಿಪ್ಪದು.
ಎಂತ ಮಗಳೇ...

ಎಂತ ಮಗಳೇ...
ಗುರು ಗಾಂಭೀರ್ಯ

ಗುರು ಗಾಂಭೀರ್ಯ
ರಾಮ ಸೇವಕ..!

ರಾಮ ಸೇವಕ..!
ಹವ್ಯಕ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ

ಹವ್ಯಕ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ
ಸಮುದ್ರ ತೀರ, ಗೋಕರ್ಣ ಅಧಿಪ..

ಸಮುದ್ರ ತೀರ, ಗೋಕರ್ಣ ಅಧಿಪ..
 


Page:   1 2 3 4