ಗುರುವಾರದ ಗುರುವಂದನೆ

January 28, 2010 ರ 6:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 11 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಗುರು – ಎರಡಕ್ಷರದ ಶಕ್ತಿ ಎಂತರ – ಅದ್ಭುತ.
ಗುರಿ ಸಿಕ್ಕೆಕ್ಕಾರೆ ಗುರು ಇರೆಕ್ಕು. ಆರಿಂಗೆಲ್ಲ ಗುರಿ ಇರ್ತೋ, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲೊರಿಂಗುದೇ ಗುರು ಇರ್ತು. ಗುರುವಾರದ ದಿನ ಗುರುಗಳ ನೆಂಪು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಪ್ಪ ದಿನ ಹೇಳಿ ಲೆಕ್ಕ.
“ಗುರು” ಸಂಬಂಧಿ ಶ್ಳೋಕಂಗಳ ಸಣ್ಣ ಸಂಗ್ರಹ ಇಲ್ಲಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ನೆಂಪುಮಾಡುವ:

ಗುರುಸ್ಮರಣೆ:

ನಮ್ಮ ಗುರುಗೊ
ನಮ್ಮ ಗುರುಗೊ

ಗುರುಬ್ರಹ್ಮಾ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುಃ ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ |
ಗುರುಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮಃ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ||

ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕಯಾ |
ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಮ್ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ||

ಅಖಂಡಮಂಡಲಾಕಾರಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಯೇನ ಚರಾಚರಮ್ |
ತತ್ಪದಂ ದರ್ಶಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ||

ಸದಾಶಿವ ಸಮಾರಭ್ಯಾಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಧ್ಯಮಾಮ್ |
ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತಮ್ ವಂದೇ ಗುರು ಪರಂಪರಾಮ್ ||

ನಿತ್ಯಾನಂದಂ ಪರಮ ಸುಖದಂ ಕೇವಲಂ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿಂ  |
ವಿಶ್ವಾತೀತಂ ಗಗನಸದೃಶಂ ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾದಿಲಕ್ಷ್ಯಮ್ ||
ಏಕಂ ನಿತ್ಯ ವಿಮಲಮಚಲಂ ಸರ್ವಧೀ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತಮ್ |
ಭಾವಾತೀತಂ ತ್ರಿಗುಣರಹಿತಂ ಸದ್ಗುರುಂ ತಂ ನಮಾಮಿ ||

ವಂದೇ ಗುರೂಣಾಂ ಚರಣಾರವಿಂದೇ
ಸಂದರ್ಶಿತಸ್ವಾತ್ಮ ಸುಖಾವಬೋಧೇ |
ಜನಸ್ಯ ಯೇಜಾಂಗಲಿಕಾಯಮಾನೇ
ಸಂಸಾರ ಹಾಲಾಹಲ ಮೋಹ ಶಾಂತ್ಯೈಃ ||

|| ಹರೇರಾಮ ||

ಗುರುವಾರದ ಗುರುವಂದನೆ, 5.0 out of 10 based on 4 ratings

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 11 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಬೆಟ್ಟುಕಜೆ ಮಾಣಿ
  Anantha krishna

  Nijavaglu havyaka bhasheya e website odle tumba kushi agtu alladde namma guru charanara aashirvada kuda irali…

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 2 votes)
 2. ಅನುಶ್ರೀ ಬಂಡಾಡಿ

  ಅಪ್ಪು. ಗುರು ಹೇಳಿರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಬಲ, ಮನೋಬಲ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು.
  ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಂಗಳಲ್ಲಿದೇ ಮದಾಲಿಂಗೆ ‘ಗುರುವಂದನೆ’ ಮಾಡುದು ನೆಂಪಾತು.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 3 votes)
 3. ಗೋವಿಂದ ಮಾವ, ಬಳ್ಳಮೂಲೆ
  govinda ballamoole

  GURUVINA gulamanaguva thanaka doreyadanna mukthi.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 4. Dr. E. Mahabala Bhatta

  idubhaareeollediddu

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 2 votes)
 5. ಗೋವಿಂದ ಮಾವ, ಬಳ್ಳಮೂಲೆ
  govindaballamoole

  GURUVINA GULAMANAGUVA THANAKA DOREYADANNA MUKUTHI

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 6. ……..manaschena lagnam guroranghri padme,tataha kim,tataha kim, tataha kim…..?

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 7. ……..manaschena lagnam guroranghri padme tataha kim, tataha kim, tatahakim…?l

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 8. ಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆ
  jayashree.neeramoole

  “ಪ್ರಾರಬ್ದವ ಬದಲುಸುಲೆ ದೇವರಿಂಗೂ ಎಡಿತ್ತಿಲ್ಲೇ… ಆದರೆ ಗುರುವಿಂಗೆ ಎಡಿತ್ತು…” ಗುರುಚರಣಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮಗಳು…

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 9. ಅಡಕೋಳಿ
  ಅಡಕೋಳಿ

  ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೇ ॥

  ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾಭಿಶಿಷ್ಯತೇ ॥

  ॥ ಹರೇ ರಾಮ ॥

  [Reply]

  ಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ

  ಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ Reply:

  ॥ ಹರಿಃ ಓ೦ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ॥
  ಹರೇ ರಾಮ; ದೇವರನ್ನುದೆ ತೋರ್ಸುವದು ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ. ಹಾ೦ಗಾಗಿಯೇ ” ಗುರೋರಧಿಕ೦ ನಾಸ್ತಿ !” ಮಲಯಾಳಲ್ಲಿ ” ಗುರು ನೆಲೆಯಿಲ್ಲಾ೦ಗ್ಲಿ ಒರು ನೆಲೆಯಿಲ್ಲೆ.” ( = “ಗುರು ನೆಲೆಯಿಲ್ಲದ್ದರೆ, ಏವ ನೆಲೆಯೂ ಇಲ್ಲೆ .” )ಹೇದು ಒ೦ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತಿದ್ದು. ಆರು ಮುನಿದರೂ ಎದುರ್ಸಲಕ್ಕು. ಆದರೆ ಗುರು ಮುನಿದರೆ…..?ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಕಥಗ ಸಾನು ಇದರನ್ನೇ ಸಮರ್ಥುಸುತ್ತು. ಒಟ್ಟಾರೆ, ” ಗುರು ” ಹೇಳುವ ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾದ ಶಬ್ದ ಬೇರೊ೦ದಿಲ್ಲೆ! ” ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ” ಹೇದು ನಾವೆಲ್ಲರುದೆ ಕಯಿ ಮುಗಿವೊ°.ಹೀ೦ಗೆ ಗುರು ವ೦ದನಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿದ ” ಒಪ್ಪಣ್ಣ ” ತಮ್ಮ೦ಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ನಮಸ್ಕಾರ+ಧನ್ಯವಾದ೦ಗ….

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣರಾಜಣ್ಣಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆಅಕ್ಷರ°ಪುತ್ತೂರುಬಾವಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿಪೆರ್ಲದಣ್ಣಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವಚುಬ್ಬಣ್ಣವೇಣಿಯಕ್ಕ°ಗೋಪಾಲಣ್ಣದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿಪೆಂಗಣ್ಣ°ಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ°ದೊಡ್ಡಭಾವಪವನಜಮಾವಮುಳಿಯ ಭಾವಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣಎರುಂಬು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕಡಾಮಹೇಶಣ್ಣಕೇಜಿಮಾವ°ಶೀಲಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಸರಗೋಡುಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ?
ಹಸ್ತೋದಕ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪದ್ದೆ ಸಾರಿನ ಕವಂಗ ನೆಗ್ಗಿ ಆತು
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ