“ಮ-ಮಾ ದೆವ್ವವೂ ಆನೂ ..”

July 19, 2014 ರ 7:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 12 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಈ “ಮ-ಮಾ” ದೆವ್ವ ಎನ್ನ ಜೀವನಲಿ ಎಷ್ಟು (ಅ)ಸಹಕಾರಿ ಆಯ್ದು ಹೇಳಿ “ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೆ”. ಸುರು ಸುರು ಬರೇ ಕೆಲಸದ ವಿಷಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ “ಮ- ಮಾ”  ಮತ್ತೆ ಊಟದ ವಿಷಯಲ್ಲು ಸುರುವಾತು. ಬತ್ತಾ ಬತ್ತಾ ರಾತ್ರಿ ಮನಗುವ ವಿಷಯಲ್ಲೂ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ “ಮ-ಮಾ” ಹೇಳಿ ಕಾಂಬಲೆ ಸುರುವಾತು ಹೇಳಿರೆ ಗೊಂತಕ್ಕು- ವಿಷಯ ಎಷ್ಟು ವಿಪರೀತಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ದು ಹೇಳಿ ! ಅಲ್ಲದಾ ?

ಆನು ಸಣ್ಣಾಗಿಪ್ಪಗ ಎಂಗಳ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದ್ದತು : “ಮೀಯಣ ಆಗದ್ದೋವಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಇಲ್ಲೆ” ಹೇಳಿ. ಅದು ಗೊಂತಿದ್ದೂ-ಗೊಂತಿದ್ದೂ “ಮ-ಮಾ” (ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದರಾತು)  ಜಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಹೊಟ್ಟೆ ಚುರುಗುಟ್ಟಿಯಪ್ಪಗಲೆ ಮೀವಲೆ ಹೋಪದು ! ದೊಡ್ಡೋವತ್ರೆ ಬೈಸಿಕ್ಕೊಳ್ಳದ್ರೆ ಮೀಯಣಕ್ಕೊಂದು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲೆ ಹೇಳಿ ಅನ್ನಿಸಿಗೊಂಡಿತ್ತು ! (ಈಗ ಎಂಗಳ ಮಕ್ಕೊವುದೆ ಹಾಂಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದವು. ರಜೆ ಬಂತು ಹೇಳಿರೆ ಹೇಂಗಪ್ಪ ಇವುಗಳೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಏಗುದು ಹೇಳಿ ಕಾಣ್ತು. ಅವುಗಳ ಮೀಯಣ ಮಾಡಿ ಆಯೆಕ್ಕು ಹೇಳಿರೆ ಎಂಗೊಗೆ ಬೊಡಿತ್ತಿಲ್ಲೆಯೋ ? ಕಲೆ, ರೋಗಂಗ ಮಾಂತ್ರ ಅಲ್ಲ……… ಸೊಂಬೇರಿತನವುದೆ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯ ಹೇಳಿ ಕಾಣ್ತು. ಅಲ್ಲದೋ ?)

ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿಗೊಂಡಿಪ್ಪಗ ಈ “ಮ-ಮಾ” ಚಟ ಎನಗೆ ಭಯಂಕರ ಉಪದ್ರ ಕೊಟ್ಟುಗೊಂಡಿತ್ತು. ಪ್ರತಿದಿನ ಹೋಂವರ್ಕ್ “ಮ-ಮಾ” ಹೇಳಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಮನಗಿ-ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮುಗಿಸಲಾಗದ್ದೆ-ಶಾಲೇಲಿ ಬಿಡುವಿಪ್ಪಗ ಗೆಳತಿ ನೋಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂದ (ತಪ್ಪು ಸಹಿತವಾಗಿ) ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದು- ಮಾಷ್ಟ್ರತ್ರೆ ಬೈಸಿಗೊಂಡಿದ್ದು-ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲದ್ದೆ ರಾತ್ರೆ ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟು ಹೋಂವರ್ಕ್ ಸರಿಮಾಡಿ ಬರೆದಿದ್ದು.  ವರ್ಷದ ಮೊದುಲೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಓದಿದರಾತು ಹೇಳಿಗೊಂಡು, ಅರಾಮಾಗಿದ್ದು-ಪರೀಕ್ಷೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಪ್ಪಗ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟು ಓದಿ-ಪರೀಕ್ಷೆ ಟೆನ್ಶನ್ ನಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು-ಪಿತ್ತಕ್ಕೆ ತಲೆ ತಿರುಗಿದ್ದು- ವಾಂತಿ ಆಗಿದ್ದು. ಪರೀಕ್ಷೆಲಿ “ಮ-ಮಾ” ಜಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಉತ್ತರವನ್ನೂ ಬರೆಯಲಾಗದ್ದೆ- ಟೈಂ ಸಾಲದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಥೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದು … ಒಂದೇ ಎರಡೇ…….. ಬರೀತಾ ಕೂದರೆ ಆ ವಿಷಯವೇ ಒಂದು ಲೇಖನ ಬರೆವಲೆ ಸಾಕು ! ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಋಣಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆರ ಹತ್ರು  ಹೇಳ್ಲೆ ಹೋಪಲಾಗಡ. ಮನಸು ಕೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲೆ. ನಿಂಗಳ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲದ್ದೆ ಮತ್ತಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಗೊಂಬದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ?

“ತಲೆ ತಿರುಗುದು” ಹೇಳಿಯಪ್ಪಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೆಂಪಾತು. ತಲೆ ತಿರುಗುತ್ತು ಹೇಳಿಯಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿಗೊಂಡು ಇತ್ತಿದ್ದ  : ” ತಲೆಗೆ ” + ” ಶೇಪಿಲಿ ಎರಡು ಅಡಕ್ಕೆ ಹಾಳೆ ಮಡುಗಿ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ (ಸದ್ಯ ನೆತ್ತಿಗೆ ಮೊಳೆ ಹೊಡಿತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನಿಲ್ಲೆನ್ನೆ ! ). ಎಂಗಳ ಮನೆಗೊಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಆವುತ್ತು”. ಎನ್ನ ಕಷ್ಟ ಎನಗೆ –  ಅವಂಗೆ ತಮಾಷೆ !

ಎನಗೆ 24 ವರ್ಷ ಅಪ್ಪಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಓದದ್ದೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋದ – ಟೈಂ ಸಾಲೆದ್ದೆ  ಪರದಾಡಿದ “ಪರೀಕ್ಷೆ ಕನಸು” ಪದೇ ಪದೇ ಬಿದ್ದುಗೊಂಡಿತ್ತು ! ಮದುವೆ ಆದ ಮತ್ತೆ (ಎನ್ನ ಮಣಭಾರದ ಜೀವನನ ಪಾಪದ ಗೆಂಡನ ತಲೆಂಗೆ ಹೇರಿದ ಮತ್ತೆ) ಆ ಕನಸು ಕಾಂಬದು ನಿಂದತ್ತು.  ಹಾಂಗೆ ಕನಸು ಕಾಂಬದು ನಿಂಬಲೆ ಆನು ಮಾಡಿದ ಉಪಾಯ ಎಂತದು ಗೊಂತಿದ್ದಾ ? ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳು, ದಿನಾ ರಾತ್ರಿ ಮನಗುವ ಮೊದುಲು “ಎನ್ನ ಜೀವನಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗುದತ್ತು. ಇನ್ನು ಎನಗೆ ಜೀವನಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆವಲೆ ಇಲ್ಲೆ” ಹೇಳಿ 10 ಸಾರ್ತಿ ಅಂತರ್ ಮನಸ್ಸಿಂಗೆ ಹೇಳಿಗೊಂಡಿತ್ತಿದ್ದೆ.  ಮತ್ತೆ ಹಾಂಗಿಪ್ಪ ಕನಸು ಬೀಳುದು ನಿಂದತ್ತು ! ಇದು ಸತ್ಯದ ಸುದ್ದಿ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದೋವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಲಕ್ಕು !

ಬೆಂಗಳೂರಿಂಗೆ ಬಂದಿಕ್ಕಿ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಯಪ್ಪಗ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲದ್ದ ಆಫೀಸು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎನ್ನ “ಮ-ಮಾ” ದೆವ್ವಕ್ಕೊಂದು ವರದಾನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟತ್ತು. “ಬಾಸ್ ಬೈಯಲ್ಲ ಬಿಡು” ಹೇಳಿಕೊಂಡು 10 ಗಂಟೆ ಆಫೀಸಿಂಗೆ 10.30 ಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಗೊಂಡಿತ್ತಿದ್ದೆ (ಹನುಮಂತ ನಗರದಿಂದ ಪೀಣ್ಯಕ್ಕೆ). ಆದರೆ ಎ೦ತಕ್ಕೆ ಗೊಂತಿಲ್ಲೆ.  ಆಫೀಸಿಂದ ಮನೆಗೆ ವಾಪಾಸ್ ಬಪ್ಪಗ ಈ “ಮ-ಮಾ” ಜ್ವರ ಇರ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲೆ ! ಹೊತ್ತಪ್ಪಗ 5.20 ಅಪ್ಪದನ್ನೆ ಕಾದುಕೂದು 5.30 ಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಫೀಸಿಂದ ಹೊರಟುಗೊಂಡಿತ್ತಿದ್ದೆ. ಹೀಂಗೆ ಮಾಡುಲೆ ಆಫೀಸಿನ ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ 10  ನಿಮಿಷ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತಿದ್ದೆಯೊಂ. ಅದು ಎನ್ನ ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಬಾಯ್ ಕೈವಾಡ ಹೇಳಿ ಬಾಸ್ ಗೆ ಗೊಂತಿದ್ದಿಕ್ಕು !

ಮದುವೆ ಆದ ಮತ್ತೆ ಈ “ಮ-ಮಾ” ಕಥೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಶಾಲೆ-ಕಾಲೇಜು-ಆಫೀಸ್ ಗೆ ಹೊವ್ತಾ ಇಪ್ಪಗ “ಮತ್ತೆ ಊಟ ಮಾಡಿದರಾತು” ಹೇಳಿಗೊಂಡು, ಅಕೇರಿಯಪ್ಪಗ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಹೋಗಿಗೊಂಡಿತ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಂಗೆ ತೆಳ್ಳಂಗುದೆ ಇತ್ತಿದ್ದೆ. ಆನು ಕೊನೇ ಕ್ಷಣಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಪ್ಪದನ್ನ ಮಾಂತ್ರ ನೋಡಿದವು “ಹುಡುಗಿ ಎಂತ ಚುರುಕು” ಹೇಳಿ ಹೊಗಳಿಕೊಂಡು ಇತ್ತಿದ್ದವು ! ಕೇಳಿ ಬಾರೀ ಖುಷಿ ಆಗಿಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ? “ಮ-ಮಾ” ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಕೆಲಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಮುಗುಸಿ ಮನಗುಲೆ ಹೋಪಷ್ಟೊತ್ತಿಂಗೆ ರಾತ್ರಿ 11 ಕಳಿತ್ತು.  ಈ ಕೆಲಸ ಮುಗುಸಿಯೆ ಮನಗುಲೆ ಹೋಪದು ಹೇಳಿ ಯೊಚನೆ ಮಾಡಿಗೊಂಡಿಪ್ಪಗಲೆ  “ಇನ್ನೂ ನಿಂದು ಕೆಲ್ಸ ಮುಗುದಿಲ್ಲೆಯೊ ?” ಹೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನಗುವ ಕೋಣೆ ಕಡೇಂದ ತೂರಿ ಬತ್ತು.  ನಾಳೆ ಆದ್ರು ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮುಗುಸಿಕೊಳ್ಳೆಕ್ಕು- ಹೇಳಿ ಗ್ರಹಿಶಿಗೊಂಬದು. ಎಡಿತ್ತೇ ಇಲ್ಲೆ !  ಈ “ಮ-ಮಾ” ದೆವ್ವ ಉದಿಯಪ್ಪಗಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಂಗೂ ಎನ್ನ ಬೆನ್ನು ಬಿಡ್ತೆ ಇಲ್ಲೆನ್ನೆ ! ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ – ಬೇತಾಳನ ಹಾಂಗಾಯ್ದು ಎನ್ನ ಕತೆ !

ಎನ್ನ ಕತೆ ಹೀಂಗಾತನ್ನೆ ! ನಿಂಗಳ ಕತೆ ಎಂತ ? ನಿಂಗೊಗೆ ಈ ಚಾಳಿ ಇಲ್ಲೆಯಾ ? ಸತ್ಯ ಹೇಳೆಕ್ಕು ಮತ್ತೆ !

ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನ ಬರೇ ಕಲ್ಪನೆ. ಆನು ಬಾರೀ…….. ಒಪ್ಪಕ್ಕ. ಆತಾ ! ನಂಬಿ ಪ್ಲೀಸ್……………..

,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 12 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. K.Narasimha Bhat Yethadka

  ಮಣ ಭಾರದ ಜೀವ(ನ)ವ ಆ ಪಾಪದ ಗೆಂಡನ ಮೇಗೆ ಹಾಕಿದಿರನ್ನೆ?ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಹೇಳಿ ಕಂಡತ್ತು.ನಿಂಗೊ ಭಾರೀ ಸಪೂರ ಹೇಳಿ ಪಟ ನೋಡಿರೆ ಗೊಂತಾವುತ್ತು.ಎಮ್ಮೆಯ ಆನೆಯ ಹಾಂಗೆ ಕಂಡ ಪ್ರಸಂಗ ನೆಂಪಾತು.ಇರಳಿ.ತಮಾಷೆಗಷ್ಟೇ.ಶುದ್ದಿ ಲಾಯಕಾಯಿದು.

  [Reply]

  ಸುರೇಖಾ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ

  surekha bheemaguli Reply:

  ನಿಂಗೋ ಸಹಾನುಭೂತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಕೇಳಿ -ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಂಗೆ ಬಾರೀ ಖೊಷೀ ಆಯ್ದು. ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ಲೆ ಹೇಳಿದ್ದವು !!!!
  ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೊಂದು ಧನ್ಯವಾದಂಗೋ……

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಯಮ್.ಕೆ.

  ಹೀ೦ಗೆ ಮ೦ಥೆರೆಯು ಮ.ಮ., ಹೇಳಿ ,ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊ೦ಡಿದ್ದರೆ ಜಿ೦ಕೆಯ ಮಾಯೆ ಕಾ೦ಬಲೆ ಇತ್ತೋ?.ಕೈಕಾ ರಾಣೀಗೂ ನೀ ಬಾರಿ ಒಪ್ಪಕ್ಕಾ ಹೇಳಿ ಆರೋ ಮ೦ಥರಿಸಿದ್ದು ನೆ೦ಪಾತು.

  [Reply]

  ಸುರೇಖಾ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ

  surekha bheemaguli Reply:

  ಮಂಥರೆ-ದುರ್ಯೋಧನ-ಅಂಬಿಕೆ-ದ್ರೋಣ ಮುಂದೆ ಬಪ್ಪಲೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇಪ್ಪ ಶ್ರುತಕೀರ್ತಿ-ನಂದಗೋಪ ಯಾರಿಂಗೂ ಇಲ್ಲದ “ಮ-ಮಾ” ಬೇತಾಳ ಎನ್ನನ್ನೇ ಹಿಡುಕೊಂಬದು ಎಂತಕ್ಕೆ ? “ಮ-ಮಾ” ಬೇತಾಳ ಹೇಳ್ತಾ ಇಪ್ಪದು ” ನೀನು ಬಾರೀ.,,,,, ಒಪ್ಪಕ್ಕಾ… ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಹೆಗಲೇರಿ ಕುಯ್ದೆ !!! ” ಹೇಳಿ…. ಅಪ್ಪಾ ? ಎನಗೆ ಗೊಂತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪಾ …….

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಆನು ಸತ್ಯವೇ ಹೇಳುದು — ಎನಗೆ ಮೈಗ್ರನ್ ತಲೆ ಬೇನೆ ಬಪ್ಪ ಕ್ರಮ ಇದ್ದು . ಎನಗೆ ತಲೆ ಇದ್ದು ಹೇಳಿ ನೆನಪ್ಪಪ್ಪದೆ ಅಷ್ಟಪ್ಪಗ . ಆ ಸಮಯಲ್ಲಿ ‘ಮ-ಮಾ” ದೆವ್ವಕ್ಕೆ ಶರಣು ಹೋಪದು. ಬೇರೆ ಆರಿಂಗೂ ತಲೆಯೇ ಇಲ್ಲೆಯಾ ?ಹೇಳಿ ಆನು ಆ ಸಮಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಶುಲಿದ್ದು . (ನಿಂಗಳ ಲೇಖನ ಮೊನ್ನೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭಲ್ಲಿ ಬಂದದು ಒಳ್ಳೆದಿತ್ತು )

  [Reply]

  ಸುರೇಖಾ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ

  surekha bheemaguli Reply:

  “ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳುದು – ಸತ್ಯವನ್ನಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನನ್ನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ” ಹೇಳುವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮೈಗ್ರನ್ ತಲೆ ಬೇನೆ ಇಲ್ಲದೋವೆಲ್ಲ ತಲೆ ಇಲ್ಲದ್ದೋವು ಹೇಳಿಯಾ ? ಹ್ಹ… ಹ್ಹಾ… ಎನಗೆ ಮೈಗ್ರನ್ ಇಲ್ಲೆ … ಹಾಂಗಾಗಿ ತಲೆ ಇಲ್ಲೆ …. ಸದ್ಯ ಸಾಕಪ್ಪ…. ದೇಹದ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಮೈಂಟೆನನ್ಸ್ ತಲೆಬಿಸಿ (?) ತಪ್ಪಿತ್ತು……!!!!
  ಈ-ಕನ್ನಡಪ್ರಭದಲ್ಲಿ ಮಕರಂದ-ಲಹರಿ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವಿಭಾಗಲಿ ನಿಂಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ತರ ಬರಿತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇರ್ತು. ನಿಂಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ…..

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಿ.ಪ್ರಸಾದ
  ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಿ.ಪ್ರಸಾದ

  ಮ ಮಾ ಕೊಲೆಯ ಕಾಟ ಎನಗೂ ಇದ್ದಪ್ಪ ತುಂಬಾ !ಹೇಳಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲೆ ,ಆನುದೇ ಒಪ್ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಮ ಮಾ ದ್ದೇ ಉಪದ್ರ ಎಂತ ಮಾಡುದು !ಎನಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಉಪದ್ರ ಕೊಡುದು ಹೇಳಿ ಗ್ರೇಶಿತ್ತಿದೆ ಈಗ ರಜ್ಜ ಸಮಾಧಾನ ಆತು ಸುರೇಖಾ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ

  [Reply]

  ಸುರೇಖಾ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ

  surekha bheemaguli Reply:

  ಎನ್ನ ಈ ಹರಟೆ ಓದಿಯುದೆ -ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪ ಕೊಡದೇ ಇಪ್ಪೋವಕ್ಕೆಲ್ಲ “ಮ-ಮಾ” ದೆವ್ವ ಮೆಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಳಿಯೇ ಲೆಕ್ಕ …! ಓದಿ- ಮತ್ತೆ ಒಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟರಾತು ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂದಿಕ್ಕು. ನಿಂಗೋ ಅವರೆಲ್ಲರಂಗೆ ಅಲ್ಲ… ನಿಂಗೋ ಬಾರೀ ಒಪ್ಪಕ್ಕ ಆತಾ….

  [Reply]

  ಶೈಲಜಾ ಕೇಕಣಾಜೆ Reply:

  ಛೇ… ಆನು ಓದಿಕ್ಕಿ ಒಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಕೊಡುವ ಹೇಳಿರೆ… ನಿಂಗ ಹೀಂಗೆ ಕೊಕ್ಕೆ ಹಾಕುದಾ….

  [Reply]

  ಸುರೇಖಾ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ

  surekha bheemaguli Reply:

  ನಿಂಗೋ ಹೀಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುಗು ಹೇಳಿ ಎನಗೆ ಮೊದಾಲೆ ಗೊಂತಾತು. ಕೊಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಉಪಯೋಗ ಆತನ್ನೆ !

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. ಮುಳಿಯ ಭಾವ
  raghu muliya

  ಆನು “ಮ .ಮಾ .”೦ದಲೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ — ” ನಾಮಾ” (ನಾಳೆ ಮಾಡುವ) . ಹಾಂಗಾಗಿ ಎನ್ನ ಅವಸ್ತೆ ಮೂರು ನಾಮ !

  [Reply]

  ಸುರೇಖಾ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ

  surekha bheemaguli Reply:

  ಆನು “ಮ .ಮಾ .”೦ದಲೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ — ”
  ಹ್ಹ… ಹ್ಹಾ… ನನ್ನ “ಮ-ಮಾ” ದೆವ್ವಕ್ಕೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು !!! ನನ್ನ “ಮ-ಮಾ” ದೆವ್ವಕ್ಕೆ ಖುಷೀ ಅವುತ್ತಾ ಇದ್ದಡ. ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಸಿಕ್ಕಿದ ಹೇಳಿ………….

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಮಾಲಕ್ಕ°ಗಣೇಶ ಮಾವ°ಬಟ್ಟಮಾವ°ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°ಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ°ನೀರ್ಕಜೆ ಮಹೇಶಶಾಂತತ್ತೆವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆಡಾಮಹೇಶಣ್ಣಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ°ಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿದೊಡ್ಮನೆ ಭಾವಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆಪೆರ್ಲದಣ್ಣಶ್ರೀಅಕ್ಕ°ಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆಕೇಜಿಮಾವ°ಸಂಪಾದಕ°ಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕನೆಗೆಗಾರ°ದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿಸುವರ್ಣಿನೀ ಕೊಣಲೆತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°ಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವಸುಭಗ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್
"ಆನು ಕಂಡುಂಡ ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆ"

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ