ತೆಂಕಲಾಗಿಂದ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂತು

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ನೆಯೇ ಸುರುವಾಯಿದು.

ಹೇಳಿಕೆ ಕಾಕತ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಗ ಮಾಂತ್ರ ರಜಾ ತಡವಾತು.

ಆದರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೂ ಒಂದುವಾರ-ಬಪ್ಪ ಆಯಿತ್ಯವಾರದ ಒರೇಗೆ- ಇಪ್ಪಕಾರಣ ಬೈಲಿಂಗೆ ಹೇಳಿಕೆಯ ಈಗ ಹೇಳಿರೂ ಸಾಲದ್ದೆ ಇಲ್ಲೆ ಹೇಳಿ ತೋರಿತ್ತು.

* * * *

ತೆಂಕಲಾಗಿ ಕಣ್ಣಾನೂರಿಂದ ಸುಮಾರು ಎಂಟತ್ತು ಮೈಲಿ ಮೂಡಕ್ಕೆ ‘ಕಣ್ಣಾಡಿಪರಂಬ’ ಹೇಳ್ತ ಜಾಗೆ.

ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತಾ  ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಹೇಳ್ತ ಒಂದು ಶಿವ ದೇವಸ್ಠಾನ. ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ, ಮಹತ್ವದ ‘ಅತಿರುದ್ರ ಮಹಾಯಜ್ಞ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ನೆ 31ಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುರುವಾಯಿದು. ನಾಳ್ದು 11 ರ ವರೆಗೆ ಇರ್ತು. ವಿವರಂಗಳ ನಿಂಗೊಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇಲುಸಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಕಾಕತಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಲಕ್ಕು.

ಅಷ್ಟು ದೂರ ಅಪ್ಪ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನವಗೆ ಬೈಲಿನೋರಿಂಗೆ ‘ಹತ್ರಾಣದ್ದು’ ಹೇಳಿ ತೋರ್ಲೆ ಎರಡು ಕಾರಣ ಇದ್ದು.
( (ದೂರ ಹೇಳಿರೆ ಅಂಥಾ ದೂರ ಏನೂ ಅಲ್ಲ; ಕಾಸ್ರೋಡಿಂದ ನೂರು ಮೈಲಿ ಒಳ ನಿಂಗು. ಅಷ್ಟೇ ಉಳ್ಳೊ))

ಒಂದು- 7ನೇ ತಾರೀಕಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ‘ ಗೋ ಸಮ್ಮೇಳನ’ ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗೊ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕೊಡ್ತವು!

ಎರಡು- ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವಾಂಗೆ ಅಪ್ಪಲೆ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದವು ಬೈಲಿನ ‘ದೊಡ್ಡಜ್ಜ°’..!!

ಅಲ್ಯಾಣ ಕಮಿಟಿಯವರತ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗುರುಗಳ ಬರುಸುವ ಜೆಬಾದಾರಿಕೆಯ ತೆಕ್ಕೊಂಡು; ಅದಕ್ಕನುಸರಿಸಿ ಗಿರಿನಗರಲ್ಲಿ ಬೈಲಿನ ಭೇಟಿ ಸಂದರ್ಭಲ್ಲಿ  ಮಠದವರತ್ರೆ, ಪರಿವಾರದವರತ್ರೆ ಬೇಕುಬೇಕಾದಾಂಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ “ಇದಾ ಅಳಿಯೋ, ನವಂಬ್ರ 7ಕ್ಕೆ ನವಗೆ ಕಣ್ಣಾಡಿಪ್ಪರಂಬಿಂಗೆ ಹೋಪಲಿದ್ದು; ನೆಂಪಿರಳಿ” ಹೇಳಿತ್ತಿದ್ದವು ಅಂಬಗಳೇ!
ಯಾಗಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೆಕ್ಕು, ಗುರುಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡೆಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಾಳದ ಆಶೆ ಇದ್ದರೂ ದೊಡ್ಡಜ್ಜನ ಆಶೆ ಕನಸಾಗಿಯೇ ಒಳುದತ್ತು. 🙁

ಬೈಲಿನ ತೆಂಕ್ಲಾಗಿಯಾಣ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಅಪ್ಪೋರು ಆ ದಿನಕ್ಕಾದರೂ ಒಂದಾರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಪ್ಪೊ°, ಆಗದೋ?

* * * *

ಮಲಯಾಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಕತ – ಶ್ರೀಗುರುಗಳ ವಯನಾಡು ಭೇಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೇಳಿಕೆ. ವಯನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ‘ಪನಮರ’ ಹೇಳ್ತಲ್ಲಿ ಮೊಕ್ಕಾಂ ಇದ್ದು ಅಲ್ಯಾಣ ಸಮಾಜಬಂಧುಗಳ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತವು ಗುರುಗೊ.  ‘ದೊಡ್ಡಜ್ಜ’ನ ತಮ್ಮ ರತ್ನಾಕರ ಭಟ್ಟರೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರು!

ಅವರೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಕೆಲವು ಜೆವ್ವನಿಗರು ಅಲ್ಯಾಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ರ° ಆಗಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಡನ್ನೀರು ಗೋಪಾಲಣ್ಣನನ್ನೂ ಸೇರುಸಿಯೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದವು.

ಸುಭಗ

   

You may also like...

5 Responses

 1. ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ° says:

  ಹರೇ ರಾಮ ಸುಭಗ ಬಾವ. ಬೈಲಿಂಗೆ ಅಲ್ಯಾಣ ಸಂಬಂಧವ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಾತು. ಹರೇ ರಾಮ

 2. ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ° says:

  ತೆಂಕ್ಲಾಗಿಯಾಣ ‘ನಮ್ಮ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ – ದೊಡ್ಡಜ್ಜ ನಿಘಂಟು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರ ದೊಡ್ಡಳಿಯನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಕಳ್ಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷ ಆತು.

 3. ಎಸ್.ಕೆ.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ says:

  ಅಲ್ಲಿ ಹವ್ಯಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಹಾಸಭ! ಓದಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆತು.ತೆಂಕಲಾಗಿ ಹೋದವರು ಮಲೆಯಾಳಿಗಳೇ ಆಗಿ,ಹವ್ಯಕ ಕ್ರಮಂಗಳ ಮರೆತ್ತವು ಹೇಳಿ ಆನು ಗ್ರೇಶಿದ್ದು.
  ಸಂತೋಷ.ನಾವು ಹೊಸನಗರಕ್ಕೆ,ಕೊಲ್ಲೂರಿಂಗೆ ಹೋವುತ್ತ ಹಾಂಗೆ ಕಣ್ಣೂರು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋವುತ್ತಿಲ್ಲೆ.ನವಗೆ ಭಾಷಾವ್ಯತ್ಯಾಸ,ಸಂವಹನದ ಕೊರತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣ.ನಮ್ಮ ನೆಂಟ್ರು ಆ ಹೊಡೆ ಇಲ್ಲದ್ದರೆ ಹೋಪ ಅವಕಾಶವೂ ಕಮ್ಮಿ.
  ಯಾಗ ಚಂದವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ.

 4. ಗಣೇಶ ಪೆರ್ವ says:

  ಯಾಗದ ವಿಷಯ ಎನಗೆ ೩-೪ ದಿನ ಮದಲೇ ಗೊ೦ತಾಯಿದು ಸುಭಗ ಬಾವಾ.. ಇಲ್ಲಿ೦ದಲೇ ಹೊಡಾಡ್ಯೊ೦ಬದು ಅಷ್ಟೆ..

 5. raghumuliya says:

  ಶುಭವಾಗಲಿ.

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *