“ಯಕ್ಷತ್ರಿವೇಣಿ”

ಯಕ್ಷಪ್ರಿಯರಿಂಗೆ ಸಂತೋಷದ ಶುದ್ದಿ. ಮಂಗಳೂರು ಪುರಭವನಲ್ಲಿ ’ಯಕ್ಷತ್ರಿವೇಣಿ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ – ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಿಂಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಆಸಕ್ತರು ಈ ಕಲೆಯ ರಸವ ಸವಿಯಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೆ.

ಯಕ್ಷತ್ರಿವೇಣಿ – ಹೇಳಿಕೆ ಕಾಗತ

ಸುವರ್ಣಿನೀ ಕೊಣಲೆ

   

You may also like...

4 Responses

  1. ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ° says:

    ಹೋ… ಭರ್ಜರಿ ಇದ್ದು ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ರೈಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ.

  2. ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ° says:

    ಧನ್ಯವಾದ.

  3. ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ° says:

    ಸುವರ್ಣಿನಿ ಅಕ್ಕನ ‘ಯಕ್ಷ ತ್ರಿವೇಣಿ’ ಯ ಶುದ್ದಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ.

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *