ಒಂದು ಸುಂದರ ಕನಸು …

ತೋಟದ ಕರೆಲಿ ಸಪುರದ ಓಣಿ
ನೋಟಕೆ ಚೆಂದದ ಅಡಕೆಯ ಗೋಣಿ
ಕೇಟಿರೋ ಪಿಸಿಪಿಸಿ ಗುಸುಗುಸು ವಾಣಿ
ಪೇಟೆಯ ಕೂಸು ಊರಿನ ಮಾಣಿ

ಕೂಸಿನ ತಲೆಯೋ ಬಾಬಿನ ಕಟ್ಟು
ಕೇಸರಿ ಶರುಟು ಹೈಹೀಲ್ಡ್ ಮೆಟ್ಟು
ಮಾಸಿದ ಪೇ೦ಟಿಲಿ ಗರಿಗರಿನೋಟು
 ಕಿಸೆಯ ಮೊಬೈಲಿಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟು

ಬೆಳಿಬನಿಯನ್ನು ತಲೆಗೆ ಮುಂಡಾಸು
ಗಿಳಿ ಬಣ್ಣದ್ದು ಹೆಗಲ ಬೈರಾಸು
ತಿಳಿನಗುವಿನ ಮೊಗ ಕೈಲಿ ಪಿಕ್ಕಾಸು
ಹಳ್ಳಿಯ ಮಾಣಿಯ ಸುಂದರ ಪೋಸು

ಕೂಸಿಗೆ ಗೊಂತು ಹೊಸ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್
ಬೀಸಕೆ ಹೋಪಲೆ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಕೂಟರ್
ಆಸೆಯೋ ಮಾಣಿಗೆ ಪಂಪು ಮೋಟರ್
ಆಸರು ಆದರೆ ಬೆಲ್ಲಕೆ ವಾಟರ್  

 ಉತ್ತರ ಧ್ರುವಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವವು
ಹತ್ತರೆ ಬಂದರೆ ಎಂತ ಸೆಳೆತವು
ಬತ್ತರೆ ಬರಲಿ ಇದುವೆ ವಿಶೇಷವು
ಕತ್ತಲೆ ಕಳೆದು ಹೊಸ ಮು೦ಜಾವು

ಹೊಸರಾಗವ ಉಲಿಯಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರು
ಆಸೆಯ ಪೋಷಿಸಿ ಕಟ್ಟಲಿ ಸೂರು
ಉಸಿರೊಂದಾದರೆ ಜೀವನ ಹಸಿರು
ಕೆಸರಾದರೆ ಕೈ ಬಾಯಿಗೆ ಮೊಸರು

ಮುಳಿಯ ಭಾವ

   

You may also like...

15 Responses

  1. ಪದ್ಯ ಭಾರಿ ಲಾಯಕ್ಕು ಇದ್ದು ರಘುರಾಮಣ್ಣ

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *