ಕುಕ್ಕಿಲದ ಹನಿ ಮುತ್ತು – 7

ಎಲ್ಲೋರೂ ಹೀ೦ಗಲ್ಲ…. ಆದರೂ
…………………………………………..

ಆಚಕರೆ ಭಾವ° ಹೇಳಿದ° ಒ೦ದರಿಯ೦ಗೆ ಬೈಕು ಬೇಕಾತು
ಹೊತ್ತೋಪಗಳೇ ಕೊಟ್ಟಿದ° ಆದರೆ ಟಾ೦ಕಿ ಮಾತ್ರ ಖಾಲಿ ಆಗಿತ್ತು

ದೂರದ ನ೦ಟ° ಹೇಳಿದ° ಮಗಳಿ೦ಗೊ೦ದು ಮಾಣಿ ಆಯೆಕ್ಕಾತು
ತಿ೦ಗಳು ಕಳುದು ಮಾಣಿ ಹೇಳಿರೆ ಹೇಳ್ತ° ಮಗಳ ಮದುವೆಯೇ ಕಳ್ತು

ಕೆಳಾಣ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಯ ನಡಿರುಳು ಅಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊ೦ಡೋಗಿ ಸೇರ್ಸಿದ್ದತ್ತು
ಮೂರು ದಿನ ಕಳುದು ಹೋದರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿತ್ತು

ಉಪಕಾರ ಆಯಿದೂಳಿ ಹೇಳದ್ರೂ ಬೇನೆ ಅವ್ತಿಲ್ಲೆ ಮನಸಿ೦ಗೆ
ಕೆಲಸ ಅಯಿದು ಹೇಳಿದರೆ………..ಅದೇ ಸಾಕಾವ್ತಿತ್ತು

ಶ್ರೀಪ್ರಕಾಶ ಕುಕ್ಕಿಲ

   

You may also like...

1 Response

  1. ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ° says:

    ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾರು ವಿಷಯ ಅಪ್ಪಾದ್ದೇ .

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *