ದೀಪ ಹಬ್ಬ

ಓಷಧೀಶನು ಮೂಡೊ ಹೊತ್ತಿಲಿ
ಕಾಸುಲೇಳಿಯೆ ನೀರ ತುಂಬ್ಸುಗು
ಪೂಷ ಮುಳುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಶರದದ ಹತ್ತು ಮೂರರೊಳ |
ಮಾಸವಾಶ್ವಿಜ ಬಹುಳ ಪಕ್ಷದೆ
ಭೂಸುತಾರಿಯ ನೆಂಪು ಮಾಡುವ
ದೇಸಿಹಬ್ಬವು ಮನೆಯ ಮಕ್ಕೊಗೆ ಭಾರಿ ಗೌಜಿಯದಾ ||Diwali-Festival

ಬಳ್ಳಿ ಬರೆಗದ ಸೇಡಿಹೊಡಿಲಿಯೆ
ಮುಳ್ಳುಸೌತೆಯ ಹಂಬು ಕಟ್ಟುಗು
ಕೊಳ್ಳಿತುಂಡಿಲಿ ಕಿಚ್ಚು ಹೊತ್ತುಸಿಯೊಲೆಗೆ ಹಾಕುಗದಾ |
ಎಳ್ಳಿನೆಣ್ಣೆಯ ತಲೆಗೆ ಕಿಟ್ಟುಲೆ
ಮಿಳ್ಳೆಸೌಟಿನ ಹಿಡುದು ಬಪ್ಪಗ
ಕಳ್ಳನಾಂಗೆಯೆ ಜಾರಲಬ್ಬೆಯು ಕೆಮಿಯ ಹಿಂಡುಗದಾ ||

ಸಿರಿಯ ದೇವರ ಜಾನ್ಸಿ ಮನಸಿಲಿ
ಗರಿಕೆ ಸಕ್ಕಣ ಸೇರ್ಸಿಯಬ್ಬೆಯು
ಮರದ ಮಣೆಯೊಳ ಕೂರ್ಸಿಯೆಣ್ಣೆಲಿ ಮೈಪಳಂಚುಗದಾ |
ಚೆರಿಗೆ ತುಂಬಿದ ನೀರ ತೋಡಿಯೆ
ಕಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳ ತಲೆಗೆಯೆರದಿಕಿ
ನೆರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಹಬ್ಬದಡಿಗೆಯ ಮಾಡಿ ಬಡುಸುಗದಾ ||

ಜಾಲನೆಡುಕಿನ ತೊಳಶಿಕಟ್ಟೆಲಿ
ಹಾಲೆಮರದಾ ಬಲಿಯ ಕೂರುಸಿ
ಸೀಳಿಸಲಕೆಯ ಕಟ್ಟಿ ಹೂಗಿನ ಮಾಲೆ ನೇಲುಸುಗು |
ಮೂಲೆಮೂಲೆಲಿ ಸೊಡಲು ನಿಲ್ಲಿಸಿ
ಸಾಲು ಹಣತೆಯ ಬೆಣಚು ತುಂಬುಸಿ
ಕೋಲ ಕಬರಿನ ವಿಷ್ಣುಪಾದದೆ ದೀಪ ಹೊತ್ತುಸುಗು ||

ಕರವ ದನಗೊಕೆ ಪುಟ್ಟು ಕಂಜಿಗೆ
ಸುರಗಿ, ತೊಳಶಿಯ ಮಾಲೆ ಹಾಕುಗು
ಎರದ ತೆಳ್ಳವು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಕೊಶಿಲಿ ತಿನ್ನುಸುಗು |
ದುರುಸು ಕುಂಡಕೆ ನೆಲದ ಚಕ್ರಕೆ
ಬಿರುಸು ಕಡ್ಡಿಗೆ ಕಿಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟರೆ
ಕರಗಿಹೋಕದ ಕಪ್ಪುಕಸ್ತಲೆ ದೀಪಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ||

 

(ಚಿತ್ರಕೃಪೆ : ಅ೦ತರ್ಜಾಲ)

 

ಇಂದಿರತ್ತೆ

   

You may also like...

7 Responses

 1. ಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ says:

  ಸಡಗರದ ಹಬ್ಬವ ಬಾರೀ ಲಾಯಕಕೆ ಬರದ್ದಿ ಇ೦ದಿರತ್ತೆ.ಮೇಲಾಗಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ದೀಪ೦ಗಳ ಪಟವ ಕಣ್ಣಿ೦ಗೆ ಕಟ್ಟುವಾ೦ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನಿ೦ಗಗೆ ಮನಸಾ ಅಭಿನ೦ದನಗೊ.

 2. ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ says:

  ಮೆರವ ಹಬ್ಬದ ಭಾರಿ ಗೌಜಿಯು
  ಮರದು ಹೋಪದರಿಂದ ಮೊದಲೇ
  ಸೊರುಗಿ ನೀರಿನ ತಲೆಗೆರದ ರೀತಿಲೆ ಹರುದು ಬಂತು I
  ತೊರೆಶಿ ಹಾಲಿನ ಬೆಳೆಶಿ ಕಂಜಿಯ
  ಮರದು ಮೇವಿನ ನಕ್ಕುಗಬ್ಬೆಯು
  ಇರುಳು ಪೂಜೆಲಿ ಕೊರಳ ಮಾಲೆಯ ಕೆರಳಿ ಮೊದಲೆಳಗು II

  ಲಾಯಿಕಾಯಿದತ್ತೆ . ಗೋಪೂಜಗೆ , ದನಗೊಕ್ಕೆ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಕರ್ಪೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡುದು .

 3. ವ್ಹಾ ! ಎಂಥ ಸೊಬಗಿನ ಪದ್ಯ!
  ಶಬ್ದ ಸಂಪದ್ಭರಿತ! ವರ್ಣರಂಜಿತ ಪರ್ವ ವರ್ಣನೆ!!

 4. K M Prasad says:

  ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ !!. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಒಳ್ಳೆ ಪದ್ಯ. ಲಾಯಿಕ್ಕಯಿದು .ಸಾಹಿತ್ಯ, ಶಬ್ಧನ್ಗೋ ಒಳ್ಳೆದಿದ್ದು.

 5. ರಘು ಮುಳಿಯ says:

  ಮಳೆಯ ನೆಡುಕೆಯೆ ಬ೦ದ ದೀಪಾ
  ವಳಿಯ ಹಬ್ಬದ ಗೌಜಿ ಮನಸಿ೦
  ಗಿಳುದು ಕೊಶಿ ಹೆಚ್ಚಾತು ಪದ್ಯದ ಸಾಲುಗಳ ಓದಿ !
  ಕಳುದು ಕಸ್ತಲೆ ಜೀವಜಾಲ
  ಲ್ಲೆಳಕ ಮೂಡಲಿ ಅಬ್ಬೆ ಭಾಷೆಯು
  ಬೆಳದು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕೆ ಹಬ್ಬಲಿ ದಿಕ್ಕುಗಳ ದಾ೦ಟಿ !!

 6. ಶ್ಯಾಮಣ್ಣ says:

  ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ (ಕ)…ಇಂದಿರತ್ತೆಯ ಸುಂದರ ಪದ್ಯವ ಓದಿ ಕುಶಿಯಾತು…

 7. parvathimbhat says:

  ಶಾಲಗೆ ಹೋಪಗ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ಕಾವ್ಯ ವಾಚನ ಮಾಡಿದ ಹಾ೦ಗೆ ವಾಚನ ಮಾಡಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟೆಇಂದಿರೆ .ಲಾಯಿಕ ಆಯಿದು..

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *