ಕರುಣಿಸು ನಿನ್ನದೊಂದು ಸೇವೆ

October 8, 2011 ರ 10:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 8 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಇದು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಲಿ ಇಪ್ಪ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಅನುವಾದ.
ಅದೇ ರಾಗಲ್ಲಿ ಅದೇ ತಾಳಕ್ಕೆ ಹಾಡ್ಲೂ ಎಡಿಗು.
~
ಬೊಳುಂಬು ಕೃಷ್ಣಭಾವ°

ಕರುಣಿಸು

ಕರುಣಿಸು..
ಕರುಣಿಸು ನಿನ್ನದೊಂದು ಸೇವೆ |
ಕರುಣಿಸು ನಿನ್ನದೊಂದು ಸೇವೆ |
ಆ ಪದ ರಾಜೀವಂಗಳ ಸೇರ್‍ವ ನಿರ್ವಾಣ ಸೋಪಾನದಧಿರೋಹಣವ ಕಾಯ್ವ ಸೇವೆ ||

ರಾಗಂಗಳೆಲ್ಲವುದೇ ನಿನ್ನದೆಯೇ ರೂಪಂಗೊ |
ಭವರಾಗ ರಾಗದಂಧತೆಯ ಓಡ್‍ಸುತ್ತ ದೀಪಂಗೊ |
ನಾದಾತ್ಮ ರೂಪನೇ | ಎನ್ನದೊಂದು ಮೊರೆಯ ಕೇಳು |
ಎನ್ನಾತ್ಮದೀಪವ ನಿನ್ನೊಳವೇ ನೆಲೆಗೊಳುಸು |
ಕನಿಕರಿಸು ಇಂದು, ದೇವಾಧಿದೇವಾ ||

ಕರುಣಿಸು ನಿನ್ನದೊಂದು ಸೇವೆ |
ಕರುಣಿಸು ನಿನ್ನದೊಂದು ಸೇವೆ ||

ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಃಶ್ವಾಸಂಗೊ ಪಿಟೀಲಿನ ಗಾನಂಗೊ |
ಸ್ಪಂದಿಸುವ ನವನಾಡಿಗೊ ವೀಣೆಯಾ ನಾದಂಗೊ |
ನಡೆಗೆ, ಎದೆಯ ಒಳ ಮಿಡಿವ ಮೃದಂಗಕ್ಕೆ |
ಎನಗಿರುವ ಜೀವವ, ನಂಬಿರುವ ದೇವನಲಿ |
ನೆಲೆಗೊಳುಸು ಇಂದು, ಮಹಾನುಭಾವಾ ||

ಕರುಣಿಸು ನಿನ್ನದೊಂದು ಸೇವೆ |
ಕರುಣಿಸು ನಿನ್ನದೊಂದು ಸೇವೆ ||

~*~*~

ಮೂಲ ಸಾಹಿತ್ಯ :

ಚಿತ್ರ: ಶಂಕರಾಭರಣಂ(ತೆಲುಗು)
ಸಂಗೀತ : ಕೆ. ವಿ. ಮಹಾದೇವನ್
ಸಾಹಿತ್ಯ : ವೇಟೂರಿ ಸುಂದರರಾಮಮೂರ್ತಿ
ಹಾಡುಗಾರರು : ಎಸ್. ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಮತ್ತು ವಾಣಿ ಜಯರಾಂ

ದೊರಕುನಾ…
ದೊರಕುನಾ ಇಟುವಂಟಿ ಸೇವ |
ದೊರಕುನಾ ಇಟುವಂಟಿ ಸೇವ |
ನೀ ಪದ ರಾಜೀವಮುಲ ಚೇರು ನಿರ್ವಾಣ ಸೋಪಾನಮಧಿರೋಹಣಮು ಸೇಯು ತ್ರೋವ ||

ರಾಗಾಲನನ್ತಾಲು ನೀ ವೇಯಿ ರೂಪಾಲು |
ಭವರೋಗ ತಿಮಿರಾಲ ಪೋದಾರ್ಚು ದೀಪಾಲು |
ನಾದಾತ್ಮಕುಡವೈ | ನಾಲೋನ ಚೆಲಗಿ |
ನಾ ಪ್ರಾಣ ದೀಪಮೈ ನಾಲೋನ ವೆಲಿಗೆ |
ನಿನು ಕೊಲ್ಚು ವೇಳ ದೇವಾಧಿದೇವಾ ||

ದೊರಕುನಾ ಇಟುವಂಟಿ ಸೇವ |
ದೊರಕುನಾ ಇಟುವಂಟಿ ಸೇವ ||

ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಃಶ್ವಾಸಮುಲು ವಾಯುಲೀನಾಲು |
ಸ್ಪಂದಿಂಚು ನವನಾಡುಲೇ ವೀಣಾಗಾನಾಲು |
ನಡಲು, ಎದಲೋನಿ ಸದುಲೇ ಮೃದಂಗಾಲು |
ನಾಲೋನಿ ಜೀವಮೈ, ನಾಕುನ್ನ ದೈವಮೈ |
ವೆಲುಗೊನ್ದು ವೇಳ ಮಹಾನುಭಾವಾ ||

ದೊರಕುನಾ ಇಟುವಂಟಿ ಸೇವ |
ದೊರಕುನಾ ಇಟುವಂಟಿ ಸೇವ ||

~*~*~

ಸೂ:

ಕರುಣಿಸು ನಿನ್ನದೊಂದು ಸೇವೆ, 5.0 out of 10 based on 1 rating
ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): , ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 8 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಮುಳಿಯ ಭಾವ
  ರಘು ಮುಳಿಯ

  ಚೆ೦ದದ ಭಾವಾನುವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ ಬೊಳು೦ಬು ಭಾವಾ.

  [Reply]

  ಬೊಳುಂಬು ಕೃಷ್ಣಭಾವ°

  ಬೊಳುಂಬು ಕೃಷ್ಣಭಾವ° Reply:

  ಮುಳಿಯ ಭಾವಂಗೆ ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ
  ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ

  [ಎನ್ನಾತ್ಮದೀಪವ ನಿನ್ನೊಳವೇ ನೆಲೆಗೊಳುಸು]
  ಅನುವಾದ ಲಾಯಿಕ ಆಯಿದು

  [Reply]

  ಬೊಳುಂಬು ಕೃಷ್ಣಭಾವ°

  ಬೊಳುಂಬು ಕೃಷ್ಣಭಾವ° Reply:

  ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. prashantha

  olle anuvaada.. bhavartha iddandu..

  [Reply]

  ಬೊಳುಂಬು ಕೃಷ್ಣಭಾವ°

  ಬೊಳುಂಬು ಕೃಷ್ಣಭಾವ° Reply:

  ಏಮಿಟಿ.. ಅರ್ಥಂ ಕಾಲೇದು… :) ಪ್ರಶಾಂತಂಗೆ ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°
  ಬೊಳುಂಬು ಮಾವ

  ಶಂಕರಾಭರಣದ ಚೆಂದದ ಪದ್ಯವೊಂದರ ಕನ್ನಡ ರೂಪ ಕಂಡು ಕೊಶಿ ಆತು. ರಾಗವೂ ಲಾಯಕಿದ್ದು, ಅರ್ಥವೂ ಲಾಯಕಿದ್ದು. ಪದ್ಯ ರಚಿಸಿದ ಪುಳ್ಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°
  ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ

  ಮೆಚ್ಚುಗೆ. ಕಾರ್ಯ ಲಾಯಕ ಆಯ್ದು ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಶಾ...ರೀನೆಗೆಗಾರ°ಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕ°ಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ°ಮಾಲಕ್ಕ°ವೇಣಿಯಕ್ಕ°ಚುಬ್ಬಣ್ಣಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°ಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿದೊಡ್ಡಭಾವಪೆರ್ಲದಣ್ಣವಿಜಯತ್ತೆಸಂಪಾದಕ°ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°ಕೇಜಿಮಾವ°ಪಟಿಕಲ್ಲಪ್ಪಚ್ಚಿದೊಡ್ಮನೆ ಭಾವಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ°ದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕಶೀಲಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಸರಗೋಡುಬಟ್ಟಮಾವ°
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ?
ಹಸ್ತೋದಕ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪದ್ದೆ ಸಾರಿನ ಕವಂಗ ನೆಗ್ಗಿ ಆತು
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ