ಗ್ರಹಣ

ಗ್ರಹಣ

 

ಚಂದ್ರಂಗೂ ಸೂರ್ಯಂಗೂ
ಜಗಳಾಡ ಇಂದು
ಸೂರ್ಯಂಗೆ ಬಂತಡ  
ಭಾರಿ  ಕೋಪ

 ಸೂರ್ಯಂಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ
ಕೆಂಡದಾಂಗೆ ಕೋಪ
ಇಂದಂತೂ ಚಂದ್ರನತ್ರೆ
ಬೈಂದಡ  ಜೋರು ಕೋಪ

ಹಾಂಗಾಗಿ ಚಂದ್ರಂಗೆ 
ಅಡ್ಡ ಬತ್ತಡ 
ಅಷ್ಟಪ್ಪಗ ನವಗೆಲ್ಲ 
 ಗ್ರಹಣಾಡ

ಚಂದ್ರಂಗೂ ಭೂಮಿಗೂ
ಸೂರ್ಯ ಅಡ್ಡ ಬಂದರೆ
ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಅಪ್ಪದೊಳಿ
ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತ

ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತವು
ರಾಹು ಕೇತು ರಾಕ್ಷಸರು
ಚಂದ್ರನ ಹಿಡಿವಲೆ  ಬಪ್ಪದಡ
 ಅಷ್ಟಪ್ಪಗ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣಡ

ಗ್ರಹಣ ಇಪ್ಪಗ  ಆರುದೇ
ಉಂಬಲಾಗಡ
ಮಾಡೆಕ್ಕಡ ದೇವರ 
ಪೂಜೆ ಧ್ಯಾನ

ಇಂದಿನವಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ
ಪುರುಸೊತ್ತಿದ್ದಾ 
ನಂಬಿಕೆದೆಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ
 ಹೇಳ್ತವಪ್ಪ

ಆಫೀಸಿಂದ ಬಪ್ಪಗಳೇ
ಕಸ್ತಲಾವುತ್ತು 
ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಚ್ಚುವಾಗ
ಹಸುವಾವುತ್ತು

ಉಂಬಲಾಗ ಹೇಳಿದರೆ
ಎಂತ ಮಾಡುದು
ಸೂರ್ಯಂಗೆ ಬಂದ 
ಕೋಪಂದವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಪ ಬತ್ತು

ಹಾಂಗಾಗಿ ಇಂದಿನವು ಈಎಲ್ಲ
ಆಚರಣೆಯ ಮಾಡ್ತವಿಲ್ಲೆ
ಲಾಯಿಕಕ್ಕೆ ಉಂಡು
ತಿಂದು   ಒರಗುದಾತು

-ಪಂಕಜರಾಮ್

 

ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ

   

You may also like...

1 Response

  1. ಶಂಕರಿ ಶರ್ಮ says:

    ಗ್ರಹಣ ಹಿಡ್ದದು ಲಾಯಿಕ ಆಯಿದು ಪಂಕಜಕ್ಕ..

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *