ಜೀವವಾಹ – ಹುಂಡುಪದ್ಯ

ಹಗಲಿರುಳು ಎಡೆಬಿಡದ್ದೆ
ಎನ್ನೊಳವೆ ಆನಾಗಿ
ಹರಿವ ಜೀವದ ವಾಹ ನೀನೆಂದಿಂಗೂ ||

ಮಣ್ಣ ಹೊಡಿ ಕಣಂದಲುದೆ
ಸ್ಫುರಿಸಿ ನಿಜ ಭವವಾಗಿ
ಅರಳ್ವ ಜೀವದ ವಾಹ ನೀನೆಂದಿಂಗೂ

ಅಳವಿರದಾಕಾಶಂದಲು
ನಿತ್ಯಾ ಹೊಳೆ-ಝರಿಯಾಗಿ
ಸುರಿವ ಜೀವದ ವಾಹ ನೀನೆಂದಿಂಗೂ||

ಕಡಲಿನಾಳದ ಬಸಿರ
ರತ್ನಗರ್ಭವ ಸೀಳಿ
ಹುಟ್ಟಸುವ ವಾಹ ನೀನೆಂದಿಂಗೂ ||

ಕ್ಷಣಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಾಗಿ
ಹರಿದು ಒಳಹೊಳೆಯಾಗಿ
ನೆತ್ತರೊಡಲಿನ ವಾಹ ನೀನೆಂದಿಂಗೂ||

ಬೊಳುಂಬು ಕೃಷ್ಣಭಾವ°

   

You may also like...

4 Responses

 1. ಲಾಯಕ ಕವಿತೆ ಬರೆತ್ತಿ ನಿಂಗೆ೦ದಿಂಗೂ. ಲಾಯಕ ಆಯ್ದು ಭಾವ.

  • ಕೊರೆಂಗು ಭಾವ° says:

   ಬರದ್ದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಚೆನ್ನೈ ಭಾವಂಗೆ ಮಾರೊಪ್ಪಂಗೊ.

 2. ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ° says:

  ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪದ್ಯಂಗೊ..ಲಾಯಕ್ಕಾಯ್ದು.
  ಈ ಕವನ ಪ್ರಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ಕೊಡ್ತಿರೋ..?

 3. ಕೊರೆಂಗು ಭಾವ° says:

  ತೆಕ್ಕುಂಜದ ಅಣ್ಣಂಗೆ,
  ’ಪ್ರಕಾರ’ ಹೇಳ್ತ ಹಾಂಗೆ ಎಂತ ಇಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ. ’ತೋಚಿದ್ದು ಗೀಚಿದ್ದು’ ಹೇಳ್ತ ಹಾಂಗೆ ಬರಕ್ಕಂಡು ಹೋದ್ದದಷ್ಟೆ. 🙂 ನಿಂಗೊ ’ಅಂತರಾತ್ಮ’ ಕವಿತೆಯ ಒಂದನೆಯ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗ ಓದಿದ್ದರೆ ಪದ್ಯದ ಹುರುಳು ಗೊಂತಕ್ಕು. ನಿರಾಕಾರ ಪರಬ್ರಹ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇಪ್ಪದಿದು.
  ಒಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾರೊಪ್ಪಂಗೊ.
  -ಕೊರೆಂಗು ಭಾವ°

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *