ಕೆಪ್ಪನೂ ಕೆಪ್ಪಿಯೂ ಮನೆಯ ಕಟ್ಟಿದ ಕತೆ

June 8, 2011 ರ 7:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 17 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಕೆಪ್ಪನೂ ಕೆಪ್ಪಿಯೂ ಊರಿಲಿದ್ದ ಜಾಗೆಯ ಮಾರಿಕ್ಕಿ ಪೇಟೆಲಿ ಬಂದು ಕೂಪದು ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದವು. ಕೆಪ್ಪಿಗೆ ಮನೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇರೆಕ್ಕು; ನೆಲಕ್ಕಕ್ಕೆ ಗ್ರಾನೈಟು, ವಿಟ್ಟಿರಿಫೈ ಹಾಕೆಕ್ಕು ಹೇಳಿಗೊಂಡು. ಕೆಪ್ಪ° ಬಿಡುಗೋ? ಬಜೆಟ್ಟೇ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪದಿಲ್ಲಿ, ಅದೂ ಅಲ್ಲದ್ದೆ ಕಾಲುಜಾರುತ್ತು ಆ ಹಂಚುಗಳ ಇಪ್ಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಸಿರೆ ಹೇಳಿ ಕೆಪ್ಪನದ್ದಾತು. ಕೆಪ್ಪಿಗೆ ಕೋಪಬಂದು ಎರಡು ದಿನ ಮಾತಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲೇಡ…
ಮಕ್ಕೊ ಎರಡೋ ಮೂರೋ ಆಗಲಿ ಹೇಳಿದ ಕೆಪ್ಪ°. ನಿಂಗೊಗೆ ಎಂತ ಗೊಂತಕ್ಕು, ಎನಗಲ್ಲದೋ ಬಙ್ಙ, ಹೇಳಿತ್ತು ಕೆಪ್ಪಿ. ಕಡೆಂಗೆ ಕೆಪ್ಪನೂ ಒಪ್ಪಿದ. ಹಾಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಲ್ಲಿ ರಾಜಿಯಾಗಿಯೊಂಡು ಕೆಪ್ಪನೂ ಕೆಪ್ಪಿಯೂ ಚೆಂದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಬದುಕ್ಕಿದವು ಹೇಳಿಗೊಂಡು ಕೆಪ್ಪನೂ ಕೆಪ್ಪಿಯೂ ಮನೆಯ ಕಟ್ಟಿದ ಕತೆ.
~ಬೊಳುಂಬು ಕೃಷ್ಣಭಾವ°

[ಕೆಪ್ಪ°]ಚಿನ್ನದ ತುಂಡಿಂದ ಕಟ್ಟಲೇ ಬೇಕೋ |

ಮನೆಯೊಂದಿದ್ದರಾಗದೋ |ಹೇಳೀಗ|

ಸೂರೊಂದಿದ್ದರಾಗದೋ |

[ಕೆಪ್ಪಿ]ಚಿನ್ನದ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಕಟ್ಟಲೇ ಬೇಕು |

ಮನೆಯೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಲ |ಮೇಗೆ|

ಸೂರೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಲ |

[ಕೆಪ್ಪನೂ ಕೆಪ್ಪಿಯೂ] ಚಿನ್ನದ ತುಂಡಿಂದ ಕಟ್ಟಿರೆ ಸಾಲ | ಒಳ್ಳೇ ಶ್ರದ್ಧೆಯಲೇ ಕಟ್ಟೆಕ್ಕು ||

[ಕೆಪ್ಪಿ] ಗ್ರಾನೈಟ್ ಹಾಸಿದ ಚಾವಡಿಯೂ | ವಿಟ್ಟಿರಿಫೈ ಹಾಸಿದ ಒಳಮನೆಯೂ |
[ಕೆಪ್ಪ°] ಕರ್ಗಲ್ಲಿನ ನೆಲಕ್ಕವೋ ನವಗೆಂತಕೆ |

ಆ ಜಾರಟೆ ಹಂಚಿನ ಪೊದ್ರ ಎಂತಕೆ |

ಭಾರೀ ವಿಸ್ತರವಾದೊಂದು ಮಾಳಿಗೆಯೋ |

ಬಲು ಎತ್ತರವಾದೊಂದು ನೆಡುಮನೆಯೋ |
ನವಗೆಂತಕೆ ಬಾನ್ಚುಂಬಿಗೊ | ನಮ್ಮದಿನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದಲ್ಲದೋ |

[ಕೆಪ್ಪನೂ ಕೆಪ್ಪಿಯೂ] ಚಿನ್ನದ ತುಂಡಿಂದ ಕಟ್ಟಿರೆ ಸಾಲ | ಒಳ್ಳೇ ಶ್ರದ್ಧೆಯಲೇ ಕಟ್ಟೆಕ್ಕು ||

[ಕೆಪ್ಪಿ]ಎರಡೋ ಮೂರೋ ಕಟ್ಟುವನೋ | ಕೆಂಗಲ್ಲಿನ ಚೆಂದದುಪ್ಪರಿಗೆಗಳ |
[ಕೆಪ್ಪ°]ಎರಡೋ ಮೂರೋ ಕಟ್ಟೆಕ್ಕೋ? | ನೆಲಮಹಡಿಯಲ್ಲದ್ದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕೋ? |
[ಕೆಪ್ಪ°]ಎರಡೋ ಮೂರೋ ಹೊತ್ಸುವನೋ | ಜೀವಿತ ಬೆಳಗುವ ಹಣತೆಗಳ |
[ಕೆಪ್ಪಿ] ನಾವೊಂದಾಗಿಪ್ಪಗ ಎರಡೆಂತಕೆ? | ಒಂದುದೇ ಬೆಳಗದೋ ಜೀವಿತವ? |

[ಕೆಪ್ಪನೂ ಕೆಪ್ಪಿಯೂ] ಚಿನ್ನದ ತುಂಡಿಂದ ಕಟ್ಟಿರೆ ಸಾಲ | ಒಳ್ಳೇ ಶ್ರದ್ಧೆಯಲೇ ಕಟ್ಟೆಕ್ಕು ||

[ಕೆಪ್ಪನೂ ಕೆಪ್ಪಿಯೂ] ಚಿನ್ನದ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಕಟ್ಟಲೇ ಬೇಕು |ಮನೆಯೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಲ |
ಮೇಗೆ – ಸೂರೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಲ |

ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): , ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 17 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಗೋಪಾಲಣ್ಣ
  Gopalakrishna BHAT S.K.

  ಚೊಕ್ಕ ಪದ್ಯ.ಧಾಟಿ ಹೇಂಗೆ?

  [Reply]

  ಬೊಳುಂಬು ಕೃಷ್ಣಭಾವ°

  ಬೊಳುಂಬು ಕೃಷ್ಣಭಾವ° Reply:

  ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ ಗೋಪಾಲಣ್ಣಾ.
  ಪದ್ಯದ ಧಾಟಿ ಮಲೆಯಾಳದ “ನಲ್ಲ ಮಾಂಬು ಪಾಡಂ” ಹೇಳ್ತ ಒಂದು ಪದ್ಯದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಧಾಟಿಯ ಹೊರತು ಒಳುದ್ದು ಎಲ್ಲವುದೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಲ್ಪನೆ.
  ರಾಗದ ಹೆಸರು ಗೊಂತಿಲ್ಲೆ, ತಾಳ ಆದಿತಾಳ (ಎರಡು ಕಳೆ).

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
  ಬೊಳುಂಬು ಕೃಷ್ಣಭಾವ°

  ಬೊಳುಂಬು ಕೃಷ್ಣಭಾವ° Reply:

  ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ ಗೋಪಾಲಣ್ಣಾ.
  ಪದ್ಯದ ಧಾಟಿ ಮಲೆಯಾಳದ “ನಲ್ಲ ಮಾಂಬು ಪಾಡಂ” ಹೇಳ್ತ ಒಂದು ಪದ್ಯದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಧಾಟಿಯ ಹೊರತು ಒಳುದ್ದು ಎಲ್ಲವುದೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಲ್ಪನೆ.
  ರಾಗದ ಹೆಸರು ಗೊಂತಿಲ್ಲೆ, ತಾಳ ಆದಿತಾಳ (ಎರಡು ಕಳೆ).

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ°

  ಪದ್ಯ ಪಸ್ಟ್ಟಾಯಿದು ಬಾವಾ…ಇದರ ಹಾಡುದು ಹೇಂಗೆ..?

  [Reply]

  ಬೊಳುಂಬು ಕೃಷ್ಣಭಾವ°

  ಬೊಳುಂಬು ಕೃಷ್ಣಭಾವ° Reply:

  ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ ಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರು ಮಾವಾ..

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಮುಳಿಯ ಭಾವ
  ರಘು ಮುಳಿಯ

  ಹೊ೦ದಾಣಿಕೆಯ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಗುಟ್ಟು ಹೇಳೊದರ ಉದಾಹರಣೆಯೊಟ್ಟಿ೦ಗೆ ಚೆ೦ದಕ್ಕೆ ಬರದ್ದಿ,ಬೊಳು೦ಬು ಭಾವಾ.
  ಜನಪದ ಗೀತೆಯ ಶೈಲಿ ಆಗಿರೆಕ್ಕು,ಅಲ್ಲದೋ?

  [Reply]

  ಬೊಳುಂಬು ಕೃಷ್ಣಭಾವ°

  ಬೊಳುಂಬು ಕೃಷ್ಣಭಾವ° Reply:

  ಮುಳಿಯದ ಭಾವಂಗೆ ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°
  ಬೊಳುಂಬು ಮಾವ

  ಕೆಪ್ಪನೂ, ಕೆಪ್ಪಿಯು ಒಮ್ಮತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದವನ್ನೆ. ಅದು ಬೇಕಾದ್ದದು. ನಮ್ಮ ಕೆಪ್ಪಣ್ಣಂಗುದೆ ಈ ಪದ್ಯಕ್ಕುದೆ ಏವ ಸಂಬಂಧವುದೆ ಇಲ್ಲೆ ಹೇಳಿ ಎನ್ನ ಅಂದಾಜು. ರಘು ಭಾವ ಹೇಳಿದ ಹಾಂಗೆ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಜಾನಪದ ಶೈಲಿ ಹೊಂದುಗು. ಪದ್ಯ ಲಾಯಕಾಯಿದು. ಇನ್ನೊಂದು ರಜಾ ಉದ್ದ ಎಳವಲಾವ್ತಿತು. ಮನೆಯೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಲ | ಮೇಗೆ – ಸೂರೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಲ | ಪೈಸೆ ಸಾಲದ್ದೆ, ಸಾಲ ಎಂತಾರು ಬೇಕಾರೆ ಎಂಗೊ ರೆಡಿ.

  [Reply]

  ಬೊಳುಂಬು ಕೃಷ್ಣಭಾವ°

  ಬೊಳುಂಬು ಕೃಷ್ಣಭಾವ° Reply:

  ಗೋಪಾಲ ಮಾವಂಗೆ ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ.
  ಕಂಡಿತ ಇಲ್ಲೆ :) ಇವ° ಬೇರೆ ಕೆಪ್ಪ°.
  ಕೆಪ್ಪ° ಸಾಲದ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿರೆ ನಿಂಗಳಲ್ಲಿಗೆ ಕೋರ್ಪಿ ಬೇಂಕಿಂಗೆ ಕಳುಸುತ್ತೆ.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. ಪ್ರೇಮಲತಾ, ಗಾಯಕಿ.

  ಪದ್ಯ’ದ ಲಯ ಚೆಂದ ಇದ್ದು. ಹಾಡಲಕ್ಕು!

  ‘ಜೀವಿತ ಬೆಳಗುವ ಹಣತೆ’ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಷ್ಟ ಆತು.

  ಹೇಳಿದಾಂಗೆ ಈ ಕೆಪ್ಪನೂ ಕೆಪ್ಪಿಯೂ ಕೆಮಿ ಕೇಳದ್ದವಾ?? :) :)

  [Reply]

  ಬೊಳುಂಬು ಕೃಷ್ಣಭಾವ°

  ಬೊಳುಂಬು ಕೃಷ್ಣಭಾವ° Reply:

  ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ ಅಕ್ಕಾ.
  ಅಲ್ಲ :) ಇವಕ್ಕೆ ಇಬ್ರಿಂಗುದೇ ಸರಿಗಟ್ಟು ಕೆಮಿ ಕೇಳ್ತು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋರಷ್ಟು ಚುರುಕಿನವಲ್ಲ ಇವು.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 6. ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ
  ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ

  ಒಳ್ಳೆ ಆಶಯದ ಕವನ. ದಂಪತಿಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕೊಶಿ ಆತು
  ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿಂದ ಸುರು ಮಾಡಿ “ಜೀವಿತ ಬೆಳಗುವ ಹಣತೆ” ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಬರದ್ದು ಲಾಯಿಕ ಆಯಿದು.
  ಆದರೆ ಎರಡು ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಲ್ಲಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇಳುಶಿದ್ದು ಸರಿ ಕಂಡತ್ತಿಲ್ಲೆ

  [Reply]

  ಬೊಳುಂಬು ಕೃಷ್ಣಭಾವ°

  ಬೊಳುಂಬು ಕೃಷ್ಣಭಾವ° Reply:

  ಅವು ಎನ್ನತ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದದು ಎಲ್ಲ ಆದಮತ್ತೆಯೇ. :)
  ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿರೆ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಸೆಕ್ಕು ಹೇಳಿದ ಕೆಪ್ಪಿಗುದೇ ಎರಡೋ ಮೂರೋ ಹಣತೆಗಳ ಹೊತ್ಸೆಕ್ಕು ಹೇಳಿದ ಕೆಪ್ಪಂಗುದೇ ಎನ್ನ ಸಹಮತ ಇದ್ದು.

  ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ. 😉

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 7. ಬೊಳುಂಬು ಕೃಷ್ಣಭಾವ°
  ಬೊಳುಂಬು ಕೃಷ್ಣಭಾವ°

  ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರದೀಪ!

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಪುತ್ತೂರುಬಾವಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿಮಾಲಕ್ಕ°ಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°ಕಜೆವಸಂತ°ಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿಬಟ್ಟಮಾವ°ಗಣೇಶ ಮಾವ°ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°ವಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣಪುಟ್ಟಬಾವ°ನೀರ್ಕಜೆ ಮಹೇಶಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆಗೋಪಾಲಣ್ಣವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆವೇಣೂರಣ್ಣವೇಣಿಯಕ್ಕ°ವಸಂತರಾಜ್ ಹಳೆಮನೆಸಂಪಾದಕ°ನೆಗೆಗಾರ°ಪೆರ್ಲದಣ್ಣಅನಿತಾ ನರೇಶ್, ಮಂಚಿಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°ದೀಪಿಕಾ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ?
ಹಸ್ತೋದಕ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪದ್ದೆ ಸಾರಿನ ಕವಂಗ ನೆಗ್ಗಿ ಆತು
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ