ಕುಕ್ಕಿಲದ ಹನಿ ಮುತ್ತು – 6

ಆಶಾವಾದಿ…..

……………………………..

ಹಿಡುದ ಕೆಲಸ ಒ೦ದೂ ಸರಿಕಟ್ಟು ಆವ್ತಿಲ್ಲೆ
ಬರೆಕ್ಕಾದ ಪೈಸೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲೆ
ಅಡಕ್ಕೆಗೆ ರೇಟ್ ಏರ್ತಿಲ್ಲೆ

ಬೇ೦ಕಿನ ಕ೦ತು ಕಟ್ಲಾವುತ್ತಿಲ್ಲೆ
ಉದಿಯಪ್ಪಗಳೆ ಜೋಯಿಶರತ್ರೆ
…ಹೋದೆ ಜಾತಕಲ್ಲಿ ಫಲವ ಕೇಳುಲೆ

ಹೇಳಿದವು… ಶನಿ ಭಾರೀ ನೀಚ
ಹೀ೦ಗೇ ಇಕ್ಕು ಎರಡು ವರುಷ
ಒಟ್ಟಿಲಿ ದುಡುದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳುದರೇ ವಿಶೇಷ

ಲಟ್ಟನೆ ಸರ್ತ ತಲೆಯೆತ್ತಿ ಕೂದೆ
ಆಮೇಲೆ ಸರಿಯಾವ್ತುಲ್ಲದ ಕೇಳಿದೆ
ಅದು ಹಾ೦ಗಲ್ಲ
ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆವ್ತು
…ನಟ್ಟತಿರುಗುತ್ತದೆಲ್ಲ

 

ಶ್ರೀಪ್ರಕಾಶ ಕುಕ್ಕಿಲ

   

You may also like...

1 Response

  1. ಹಾ° ಅದು ಪಷ್ಟಾಯ್ದು ಹೇದ್ದು !

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *