ಕುಂಬಳ ಬಳ್ಳಿ -ಹಪ್ಪಳ ಹೆಡಗೆ

ಕುಂಬಳ ಬಳ್ಳಿ -ಹಪ್ಪಳ ಹೆಡಗೆ 

ಕಿಟ್ಟಣ್ಣನಾ  ಮಗಳು
ಒಪ್ಪಕ್ಕ ಗೊಂತಿದ್ದೊ
ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಳುದತ್ತು ಕೂಸು ಕೊಡ್ಲಾತು |
ಓ ಮೊನ್ನೆ  ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ
ಬಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ
ಚೆಂದಕ್ಕೆ ಗೌಜೀಲಿ ಮದುವೆ ಕಳುದತ್ತು |೧|

 ಅಳಿಯ ಮಗಳು ಬಂದು
ಸಮ್ಮಾನ ಆಗೆಡದೋ
ಅಡಿಗೆಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ ಖುದ್ದು ಬೈಂದ|
ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆ ತುಪ್ಪ
ಹಸರ ಪಾಯಸ ಇತ್ತು
ಖಾರಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರು ಮಾಡಿ ತೈಂದ |೨|

 ಕಳಿಯ ಬಾರದ್ದೆಲ್ಲ
ನೆಂಟ್ರುಗೊ  ಬೈಂದವು
ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ  ಪೂಜೆ ಇತ್ತಾಡ |
ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟತ್ತು
ಗಂಟೆ ಒಂದಾತಾಡ
ಹಂತೀಲಿ ಕೊಡಿಬಾಳೆ ಮಡುಗಿತ್ತಾಡ |೩|

 ಅಲಸಂಡೆ ಪಲ್ಯಾಡ
ಅವಿಲು ಉಪ್ಪಿನ ಕಾಯಿ
ಟೈಗರಕ್ಕಿಯ  ಅನ್ನ ಬಡುಸಿ  ಆತು |
ಘಮ ಘಮ ತುಪ್ಪವುದೆ
ಬೆಶಿ ಸಾರು ಬಂತಾಡ
ಹಪ್ಪಳ ಬಡುಸಲೆ ಮರದು ಹೋತು |೪|

 ಹಪ್ಪಳ ಹೇಳೀರೆ
ಭಾರಿ ಕೊಶಿ ಅಳಿಯಂಗೆ
ಕೇಳೂದು ಹೇಂಗದರ  ಮಾವನತ್ರೆ ?|
ಹೇಳಿದ ‘ಮಾವಯ್ಯಾ  ..
ಎಂಗಳ ಮನೆಲೊಂದು
ಕುಂಬಳ ಬಳ್ಳಿಯೋ.. ಹಟ್ಟಿ ಹತ್ರೆ -|೫|

 ಹಬ್ಬಿತ್ತು ಉದ್ದಾಕೆ
ಎಷ್ಟುದ್ದ ಕೇಳ್ತೀರೊ
ಓ!.. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾದ ಹಪ್ಪಳದ ಹೆಡಗೆ |
ಅಷ್ಟುದ್ದ  ಬಳ್ಳಿಲಿ
ಒಂದೇ ಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ’ …
“ಗೊಂತಾತು, ಅಳಿಯ ,ಮರದತ್ತು ಗಡಿಬಿಡಿಗೆ” |೬|

 ತೆಗೆಯಿ ಹಪ್ಪಳ ಹೆಡಗೆ
ಎಂತ ಮರವೋ ಕರ್ಮ
ಸುದರಿಕೆಗು ಸತ್ಯಣ್ಣನೇ ನಿಲ್ಲೇಕೋ ?|
ಶಾಕ ಪಾಕಂಗಳ
ಬಡುಸಿ ಕ್ರಮ ತಪ್ಪದ್ದೆ
ಕೂದೋರು ದೆನಿಗೇದು ಅದ ಹೇಳೇಕೋ ? |೭|

~~**~~

ಬಾಲಣ್ಣ (ಬಾಲಮಧುರಕಾನನ)

   

You may also like...

14 Responses

 1. ಇಂದಿರತ್ತೆ says:

  ಒಂದು ಕಡೆಲಿ,ಒಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ನಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಆರೋ ನೆಂಟ್ರುಗೊ ಬಂದವಡ. ಮನೆಹೆಮ್ಮಕ್ಕೊ ಭಾರೀ ಕೊಶಿಲಿ ಅದೂಇದೂ ಹೇಳಿ ನಮುನೆವಾರು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿತ್ತಿದ್ದಡ. ಹಶುವಪ್ಪಲೆ ಸುರುವಾತು- ಇನ್ನು ಉಂಬಲೆ ಕೂಪ°ಹೇಳಿ ಬಟ್ಲು ಮಡುಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಐಟಂ ತಂದು ಮಡುಗಿದವು. ಅಶನ ಎಲ್ಲಿದ್ದತ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಯಪ್ಪಗ ಮನೆಹೆಮ್ಮಕ್ಕೊ ತಲೆಗೆ ಕೈಕೊಟ್ಟು ಕೂದತ್ತು. ಕುಕ್ಕರಿಲಿಯನ್ನೆ , ಅಶನ ಅಕೇರಿಗೆ ಮಾಡುವ°- ಬೆಶಿಬೆಶಿಯಾಗಿರ್ತು ಹೇಳಿ ಗ್ರೇಶಿದ್ದದು ನೆಂಟ್ರು ಬಂದ ಗೌಜಿಲಿ ಕುಕ್ಕರು ಕೂಗುಸುಲೆ ಮರದೇ ಹೋತು.
  ಇಂಥಾ ಮರೆಗುಳಿತನವೇ ನೈಜವಾಗಿ ಕವನವಾಗಿ ಬಂದದು ಲಾಯ್ಕ ಆಯ್ದು ಬಾಲಣ್ಣ.

 2. parvathi m bhat says:

  ಪದ್ಯ ತು೦ಬಾ ಲಾಯಿಕ ಆಯಿದು ಬಾಲಣ್ಣ. ಪದ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ರಚಿಸಿದ ರೀತಿಯೂ ಸೂಪೆರ್ ಆಗಿ ಬಯಿ೦ದು .
  ಅಭಿನ೦ದನೆ.

 3. ಬಾಲಣ್ಣ (ಬಾಲಮಧುರಕಾನನ) says:

  ಒಳ್ಲೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರತ್ತಾ ಇಪ್ಪ ಎಲ್ಲೋರಿಂಗುದೆ ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ.

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *